Experts in fire protection

Minimax - Experts in fire protection

Al meer dan 110 jaar lang be­hoort Minimax tot de markt­lei­den­de mer­ken voor brand­vei­lig­heid we­reld­wijd.
De he­den­daag­se Minimax Vi­king Groep maakt jaar­lijks een omzet van ca. 1,7 mil­jard euro en biedt werk aan meer dan 9.000 me­de­wer­kers over de hele we­reld. De on­der­ne­mings­groep met het hoofd­kan­toor in Bad Ol­de­sloe on­der­houdt meer­de­re eigen on­der­zoeks-, ont­wik­ke­lings- en pro­duc­tie­lo­ca­ties. Of het nu au­to­fa­brie­ken, kracht­cen­tra­les, lo­gis­tie­ke cen­tra, kan­toor- en ad­mi­ni­stra­tie­ge­bou­wen, da­ta­cen­ters of sche­pen be­treft, over­al waar brand­ge­vaar dreigt, le­vert Minimax op maat ge­maak­te op­los­sin­gen en ver­leent het be­drijf ook na in­stal­la­tie van het brand­be­vei­li­gings­sys­teem een al­om­vat­ten­de ser­vi­ce.

Lees meer...opslag voor li-ion energiedragers
Opslag voor li-ion energiedragers
Lees meer
Clunid FMZ6000
De Clunid FMZ6000 brandmeldcentrale
Lees meer
Neem contact met ons op
Get in touch
Do you have any problems or questions about our services? Contact our support team in following areas: Project inquiries, Company, Technical, Service
Contact Person Contact Form
Locations of our offices
Find our offices to come and meet us in person!
find nearest office