Experts in fire protection

Minimax - Experts in fire protection

Al meer dan 110 jaar lang be­hoort Minimax tot de markt­lei­den­de mer­ken voor brand­vei­lig­heid we­reld­wijd.
De he­den­daag­se Minimax Vi­king Groep maakt jaar­lijks een omzet van ca. 1,7 mil­jard euro en biedt werk aan meer dan 9.000 me­de­wer­kers over de hele we­reld. De on­der­ne­mings­groep met het hoofd­kan­toor in Bad Ol­de­sloe on­der­houdt meer­de­re eigen on­der­zoeks-, ont­wik­ke­lings- en pro­duc­tie­lo­ca­ties. Of het nu au­to­fa­brie­ken, kracht­cen­tra­les, lo­gis­tie­ke cen­tra, kan­toor- en ad­mi­ni­stra­tie­ge­bou­wen, da­ta­cen­ters of sche­pen be­treft, over­al waar brand­ge­vaar dreigt, le­vert Minimax op maat ge­maak­te op­los­sin­gen en ver­leent het be­drijf ook na in­stal­la­tie van het brand­be­vei­li­gings­sys­teem een al­om­vat­ten­de ser­vi­ce.

Lees meer...

Clunid FMZ6000
De Clunid FMZ6000 brandmeldcentrale
Lees meer
opslag voor li-ion energiedragers
Opslag voor li-ion energiedragers
Lees meer
Neem contact met ons op
Get in touch
Do you have any problems or questions about our services? Contact our support team in following areas: Project inquiries, Company, Technical, Service
Contact Person Contact Form
Locations of our offices
Find our offices to come and meet us in person!
find nearest office