Experts in fire protection

Probleem

Poreuze slangen kunnen gevaarlijk zijn. Dat geldt met name voor de slangen van blusgasinstallaties.

Slangen in blusgasinstallaties verbinden de bluscilinders met het leidingwerk. De stabiliteit daarvan is een basisvoorwaarde voor de functionaliteit.

Zoals alle slangen ondergaan ook de slangen van blusgasinstallaties – zelfs bij een deskundige opslag en normaal gebruik – een natuurlijk verouderingsproces, waarbij de fysieke eigenschappen van de slangen kunnen veranderen. Als slangen na activering van de blusinstallatie barsten kan het gevolg zijn dat dit mensen in gevaar brengt of dat de blusinstallatie niet meer goed functioneert.

Oplossing

De ideale oplossing is dat de slangen en slanggarnituren in het kader van de routinematige inspecties of na het activeren van de blusgasinstallatie worden gecontroleerd. Conform voorschrift is de levensduur (incl. opslagperiode) ook bij toegestane belasting tot een gelimiteerd aantal jaren beperkt. Slangen of slanggarnituren mogen niet later vervangen worden dan (meestal fabrieks-)voorschrift aangeeft. Bij zwaardere belasting, b.v. door milieu-invloeden, kan een vervanging zelfs eerder vereist worden omdat de slangen zich vervormen of uit het aansluitgarnituur kunnen schieten. 

Laat daarom uw slangen regelmatig controleren. Dit verzekert niet alleen de functionaliteit en daarmee de bedrijfszekerheid van uw blusinstallatie – u voorkomt in geval van twijfel nog veel ernstigere gevolgen zoals lichamelijke verwondingen of aandoeningen. 

Door naleving van de richtlijnen komt u ook uw zorgvuldigheidsplicht en uw plichten als exploitant na.

Leveringsomvang

  • Buiten bedrijf zetten en vergrendelen van de cilinderbatterij
  • Buiten bedrijf zetten van de blusgasinstallatie en vergrendeling van de cilinderbatterij
  • Demontage van de aanwezige oude slangen
  • Installatie van de slangen en her-ingebruikname van de flessenbatterij
  • Testen van de blusinstallatie op functionaliteit
  • Eventuele wijziging van de aanwezige documentatie en installatiepapieren