Experts in fire protection

Een brandschade in maar een deel van een krachtcentrale is al voldoende om de volledige elektriciteitsvoorziening in gevaar te brengen. De brandrisico's zijn veelzijdig: ontsnappende smeeroliën die zich aan hete oppervlakken ontvlammen, technische defecten zoals kortsluitingen of oververhitting van turbines die een brand veroorzaken.

Gas & stoomkrachtcentrales
More
Kolenkrachtcentrales
More
Recyclinginstallaties
More
Windenergieparken
More