Experts in fire protection

Probleem

Zeer beslissend voor een snelle brandbestrijding door sprinklerinstallaties is dat bij een snel om zich heen grijpende brand voldoende bluswater snel genoeg door het buizennet van uw sprinklerinstallatie wordt gepompt.

De prestaties van de pompen nemen met de jaren af. De oorzaak voor deze verslechtering zijn bijvoorbeeld defecte of verontreinigde componenten. 

Als uw aanwezige pomp niet voldoende opbrengst levert, dan kan dit gevolgen voor de werking van uw volledige sprinklerinstallatie hebben. 

Als u er niet zeker van bent of uw pomp wel voldoende capaciteit bezit, neem dan contact met ons op. Wij voeren een uitgebreide pompbelastingscontrole uit en scheppen daarmee duidelijkheid.

Oplossing

Voor de beoordeling van de pompprestaties meet een servicemonteur het debiet en zet deze in verhouding tot de pompdruk. Als in de daaruit resulterende pompprestatiecurve ongewone afwijkingen ten opzichte van het nominale verloop optreden dan wordt de pomp aan de hand van verschillende criteria systematisch getest, om de oorzaak hiervoor duidelijk vast te stellen en te verhelpen. 

De storingsbronnen voor een afwijkende pompprestatiecurve kunnen zeer veelzijdig zijn: Als bijvoorbeeld de aanvangsdruk te laag is dan kan de oorzaak van de fout bij het loopwiel van de pomp liggen. Als een plotselinge dip in de pompcurve wordt gemeten dan kan er een vreemd voorwerp in de aanzuigleiding zitten. 

Ongeacht om wat voor storing het gaat, het is belangrijk dat de oorzaak tijdig gedetecteerd en direct verholpen wordt. Onze onderhoudsmonteurs zullen de noodzakelijke maatregelen voor het herstel van de pompprestatie voorstellen. Herstel met ons de bedrijfszekerheid van uw sprinklerinstallatie weer.

Leveringsomvang

  • Buiten bedrijf zetten van de sprinklerinstallatie, eventueel alleen de doorgifte van alarmen
  • Bepaling en vastlegging van de pompprestatiecurve
  • Eventueel analyse van aanwezige afwijkingen ten opzichte van het nominale verloop en de identificatie van foutoorzaken
  • Eventueel de noodzakelijke maatregelen voor het verhelpen van de fout
  • Ingebruikname van de sprinklerinstallatie, eventueel alleen de doorgifte van alarmen