Experts in fire protection

Overzicht

Het productieproces in houtverwerkende bedrijven wordt gekenmerkt door complexe verwerkingszones waarin machines ingezet worden voor het verkleinen, scheiden, drogen, verlijmen en persen, schaven, frezen en zagen. De afzonderlijke verwerkingszones zijn door verschillende mechanische en pneumatische transportsystemen met elkaar verbonden om een efficiënte omgang met het houten materiaal te verzekeren. Bovendien bestaan in houtverwerkende bedrijven vaak diverse nevenzones, die elektriciteitsgebouwen met turbines en transformatoren, verschillende magazijntypen en serverruimtes kunnen omvatten.

Toenemende automatisering en steeds hogere productiesnelheden verhogen het risico voor branden enorm. Als in het productieproces vonken of gloeiende deeltjes ontstaan, kunnen de branden zich vanwege de verbondenheid van de verschillende delen van het productieproces vliegensvlug naar andere verwerkingszones uitbreiden. De hoge brandbaarheid van hout in combinatie met het ontstaan van fijn stof voert snel tot branden en explosies, die in een houtfabriek het volledige productieproces lam kunnen leggen. 

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor de verschillende zones binnen een autofabriek. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van het gebouw in een houtfabriek. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In houtfabrieken worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, kooldioxideblusinstallaties, halocarbonblusinstallaties en vonkenblusinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in houtfabrieken af.

 

Beveiligde zones

1
Wood processing machine
2
Presses
3
Thermal oil areas
4
Drying systems
5
Gluing and forming stations
6
Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
7
Elektrische & schakelruimtes
8
Verblijfs- en kantoorruimtes
9
Serverruimtes
10
Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
11
Mechanische transportinstallaties
12
Sorting machines
13
Outside storage
14
Bunker, silo, cyclones
15
Filterinstallaties
Protected areas of wood processing plants
 1. Wood processing machine
 2. Presses
 3. Thermal oil areas
 4. Drying systems
  left arrow
  4 Drying systems

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 5. Gluing and forming stations
 6. Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
  left arrow
  6 Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
  Pneumatic suction and conveyor systems

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 7. Elektrische & schakelruimtes
  left arrow
  7 Elektrische & schakelruimtes
  Electric & control rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 8. Verblijfs- en kantoorruimtes
  left arrow
  8 Verblijfs- en kantoorruimtes
  Offices

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 9. Serverruimtes
  left arrow
  9 Serverruimtes
  Server rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 10. Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
  left arrow
  10 Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
  Storage of hazardous substances

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 11. Mechanische transportinstallaties
  left arrow
  11 Mechanische transportinstallaties
  Mechanical conveyor systems

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 12. Sorting machines
 13. Outside storage
 14. Bunker, silo, cyclones
 15. Filterinstallaties
  left arrow
  15 Filterinstallaties
  Filter systems

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
Contact