Experts in fire protection

Overzicht

Het productieproces in houtverwerkende bedrijven wordt gekenmerkt door complexe verwerkingszones waarin machines ingezet worden voor het verkleinen, scheiden, drogen, verlijmen en persen, schaven, frezen en zagen. De afzonderlijke verwerkingszones zijn door verschillende mechanische en pneumatische transportsystemen met elkaar verbonden om een efficiënte omgang met het houten materiaal te verzekeren. Bovendien bestaan in houtverwerkende bedrijven vaak diverse nevenzones, die elektriciteitsgebouwen met turbines en transformatoren, verschillende magazijntypen en serverruimtes kunnen omvatten.

Toenemende automatisering en steeds hogere productiesnelheden verhogen het risico voor branden enorm. Als in het productieproces vonken of gloeiende deeltjes ontstaan, kunnen de branden zich vanwege de verbondenheid van de verschillende delen van het productieproces vliegensvlug naar andere verwerkingszones uitbreiden. De hoge brandbaarheid van hout in combinatie met het ontstaan van fijn stof voert snel tot branden en explosies, die in een houtfabriek het volledige productieproces lam kunnen leggen. 

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor de verschillende zones binnen een autofabriek. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van het gebouw in een houtfabriek. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In houtfabrieken worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, kooldioxideblusinstallaties, halocarbonblusinstallaties en vonkenblusinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in houtfabrieken af.

 

Beveiligde zones

1
Wood processing machine
2
Presses
3
Thermal oil areas
4
Drying systems
5
Gluing and forming stations
6
Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
7
Elektrische & schakelruimtes
8
Verblijfs- en kantoorruimtes
9
Serverruimtes
10
Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
11
Mechanische transportinstallaties
12
Sorting machines
13
Outside storage
14
Bunker, silo, cyclones
15
Filterinstallaties
 1. Wood processing machine
 2. Presses
 3. Thermal oil areas
 4. Drying systems
 5. Gluing and forming stations
 6. Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
  6 Pneumatische afzuig- en transportinstallaties

  Beschermingsgebied

  Overal daar waar brandbare materialen pneumatisch afgezogen of getransporteerd worden bestaat er een verhoogd brandrisico. Dit geldt in het bijzonder voor het materiaalmengsel in de afzuig- en transportinstallaties.

  Risico's

  • Vonken, hete deeltjes of gloeinesten in de bewerkings- of verwerkingsmachines, die in de transportinstallaties terechtkomen
  • Stofexplosies

  Brandbeveiliging

  Functiebewaakte vonkenmelders reageren betrouwbaar en direct op de infraroodstraling van voorbijschietende tekenen van ontbranding. Zij geven een signaal aan het brandmeldsysteem, dat daarop in milliseconden de magneetklep van de blusautomaat aanstuurt. Het bluswater wordt vrijgegeven en via zelfsluitende sproeiers in de stroom transportmateriaal gebracht. De gloeiende deeltjes vliegen in de watersluier die door de sproeier is opgebouwd en worden zo geblust. Onmiddellijk daarna sluit de magneetklep zich automatisch

 7. Elektrische & schakelruimtes
  7 Elektrische & schakelruimtes

  Beschermingsgebied

  Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Kortsluiting
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

 8. Verblijfs- en kantoorruimtes
  8 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 9. Serverruimtes
  9 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 10. Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
  10 Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen

  Beschermingsgebied

  Als gevaarlijke stoffen gelden stoffen of mengsels die explosiegevaarlijk, ontvlambaar, schadelijk voor de gezondheid of gevaarlijk voor het milieu zijn. De magazijnen waarin deze opgeslagen worden kunnen uit iedere gewenste constructie bestaan, waarbij toch voor hun concipiëring bijzondere wetten en verordeningen gelden. Deze vereisen onder andere valbeschermde opslag, bodembescherming door opvangbakken en bluswaterretentiesystemen evenals de vermijding van bedrijfsmatige ontstekingsbronnen.

  Risico's

  • Snelle branduitbreiding
  • Verwoestende gevolgen van een brand voor personen en het milieu

  Brandbeveiliging

  In principe wordt in magazijnen van de te plannen brandveiligheid in het bijzonder door de eigenschappen van de opgeslagen goederen bepaald. Daarom wordt hier bijna het gehele spectrum van de brandblusinstallaties ingezet. Vaak vormen bij deze opslagvormen Oxeo inertgasblusinstallaties de voorkeursoplossing: Branden worden snel en zonder residu geblust en mogelijke reacties tussen brandmateriaal en blusmiddelen zijn uitgesloten. Alternatieven zijn Oxeo Prevent zuustofverminderingsinstallaties of schuimblusinstallaties. Een brandmeldsysteem activeert Oxeo inertgasblusinstallaties en Oxeo Prevent zuurstofverminderingsinstallaties. Voor de detectie worden UniVario vlammen- en warmtemelders ingezet.

 11. Mechanische transportinstallaties
  11 Mechanische transportinstallaties

  Beschermingsgebied

  Tijdens het volledige productieproces worden grondstoffen, hulpstoffen en bedrijfsstoffen via geïntegreerde of vrije transportbanden aan de verdere bewerkingsstations toegevoerd.

  Risico's

  • Heetgelopen rollenlagers
  • Vonken die bij onderhoud- of laswerkzaamheden ontstaan
  • Zelfontbranding van het transportgoed

  Brandbeveiliging

  Sproeiwaterblusinstallaties zijn ideaal voor de brandveiligheid van transportbanden, want vanwege de zeer snelle uitbreiding van de brand is een onmiddellijke en grootschalige activering of blussing over de gehele beveiligde zone vereist. Minifog ProCon watermistblusinstallaties vormen een efficiënt alternatief voor de directe beveiliging van bandinstallaties. Een doorslaggevend voordeel is dat met dit systeem in vergelijking met de sproeiwaterblusinstallatie duidelijk minder bluswater wordt toegepast. De branddetectie en activering van de sproeiwaterblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammenmelders en multisensorbrandgasmelders.

 12. Sorting machines
 13. Outside storage
 14. Bunker, silo, cyclones
 15. Filterinstallaties
  15 Filterinstallaties

  Beschermingsgebied

  Filterinstallaties worden overal ingezet waar in het productieproces dampen ontstaan en door wrijving stof ontwikkeld wordt. Fijn stof ontstaat bijvoorbeeld bij het frezen of snijden van kunststoffen of bij de bewerking van andere materialen.

  Risico's

  • Explosieve atmosfeer
  • Licht ontvlambaar stof in de filterhouders

  Brandbeveiliging

  Kooldioxideblusinstallaties zijn ideaal geschikt voor de brandveiligheid van filterbehuizingen. Bij metaalafzuigingen daarentegen vormt het Oxeo blussysteem met het blusmiddel Argon de juiste keuze om reacties tussen het blusmiddel en het brandbare metaal uit te sluiten. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

Contact