Experts in fire protection

Minimax biedt een reeks beproefde brandveiligheidssystemen en -componenten. Deze vervullen de hoogste eisen en laten zich tot een effectieve en economische totaaloplossing samenvoegen.

Brandmeldtechniek en blusinstallatiesturing
More
Waterblusinstallaties
More
Minifog watermistblusinstallaties
More
Schuimblusinstallaties
More
Gasblusinstallaties
More
Compact compressiesysteem
More
Von­ken­blus­in­stal­la­ties
More
Brandpreventiesystemen
More
Inveron gevarenmanagementsysteem
More