Experts in fire protection

Wat is het nut van een branddetectie- en bluscentrale?

In de huidige generatie branddetectie- en bluscentrales komt informatie van allerlei branddetectie- en bewakingselementen samen. Ze ontvangen gebeurtenissen, evalueren ze en beheren automatisch de benodigde acties op een doelgerichte manier: van de alarmering, het beheer en het testen van blusinstallaties tot de controle van gebouwbeheersystemen in relatie tot het verloop van een brand. Branddetectie- en bluscentrales vormen zo het hart van uw brandbeveiliging.

Er zijn echter vaak beperkingen in de werking en het gebruik van brandmeldcentrales. Enerzijds voldoen vooral oudere systemen vaak niet meer aan de huidige technische eisen. Anderzijds vereist de bediening van een branddetectie- en bluscentrale vaak speciale vaardigheden. In stressvolle situaties kunnen zelfs ervaren mensen dan snel interpretatie- en bedieningsfouten maken, met soms ernstige gevolgen. Minimax heeft hier een passende oplossing voor: de Clunid FMZ6000.Waar wordt de Clunid FMZ6000 door gekenmerkt?


De Clunid FMZ6000 is een modulaire branddetectie- en bluscentrale, welke nauwkeurig afgestemd en samengesteld kan worden naar uw specifieke klantwensen. Hoge niveaus van bedrijfsveiligheid en een eenvoudige bediening kenmerken deze nieuwe Clunid-paneelgeneratie.

Hoge mate van bedrijfsveiligheid

 • De processoren in alle modules en (zone)bedieningspanelen zijn allen redundant uitgevoerd.
 • Automatische functionaliteitscontroles voorkomen gebruikersfouten, vanaf de configuratie tot aan het uploaden van de programmering.
 • Het uitvoeren van updates en het wijzigen van parameters kan volledig plaatsvinden tijdens bedrijf, waardoor de uptime van de installatie drastisch wordt verhoogd en risicovolle uitschakelingen zoveel mogelijk kunnen worden vermeden.

Makkelijk te gebruiken

 • Intuïtieve en duidelijke bediening via een touchscreen.
 • Consequente, zelfverklarende pictogrammen met duidelijke bedieningsinstructies voorkomen fouten.
 • Platte menustructuren maken directe en snelle navigatie door het menu mogelijk.

Grenzeloze toepassingsmogelijkheden

 • Besturing van complexe blusinstallaties met meerdere zones via onze modulaire systeemtechnologie.
 • Nieuwe communicatieprotocollen maken een bredere keuze aan detectoren en activeringen mogelijk.
 • Internationale hard- en softwarevereisten zijn geïntegreerd en gecertificeerd.


 

Neem contact op!


High levels of operating safety


 • The pro­cessors in all func­tion mod­ules and zone op­er­at­ing pan­els are al­ways im­ple­men­ted re­dund­antly.

 • Auto­matic plaus­ib­il­ity checks pre­vent user er­rors right from con­fig­ur­a­tion up to the up­load.

 • Up­dates and para­met­er­iz­a­tions take place dur­ing op­er­a­tion, thus re­du­cing risky shut­downs

Simple to use


 • In­tu­it­ive and mod­ern user guid­ance via touch dis­play

 • Con­sist­ently self ex­plan­at­ory icons with bind­ing op­er­at­ing in­struc­tions pre­vent er­rors

 • Flat menu struc­tures allow dir­ect and rapid nav­ig­a­tion for all events

Cross-generational networking


 • Cross-generational integration of existing systems and those of the latest generation

 • Cross-network access to all control panels thanks to location-independent operation and visualization

 • Modernization of control panels can be customized and scaled according to economic possibilities

Limitless application possibilities


 • Con­trol of com­plex mul­ti-zone ex­tin­guish­ing sys­tems via mod­u­lar sys­tem tech­no­logy

 • New com­mu­nic­a­tion pro­to­cols allow wide se­lec­tion of de­tect­ors and ac­tu­at­ors

 • In­ter­na­tional hard and soft­ware re­quire­ments are in­teg­rated and cer­ti­fied

Eenvoudige bediening van de brandmeldcentrale

Gebruikers waarderen de bediening via het full-colour 7-inch touchscreen. Gebruikersnavigatie is intuïtief dankzij het tegelontwerp, functionele condities worden gevisualiseerd via de displaykleur en berichten worden weergegeven in duidelijke tekst. Extra functies kunnen eenvoudig worden beheerd door programmeerbare controlepanelen. Zelfs de wettelijk vereiste documentatie wordt eenvoudiger op te stellen. De LogicManager configuratiesoftware genereert automatisch de algemene systeemdocumentatie. Dus bij het aanbrengen van wijzigingen in de configuratie wordt het opstellen van de bijbehorende documentatie kinderspel. Bovendien zijn functionele tests voor in bedrijfstelling- of onderhoudswerkzaamheden gebruikersvriendelijk in het systeem opgenomen.

Modulair ontwerp van de Clunid FMZ6000

Standaard is de Clunid FMZ6000 uitgerust met een 7 "touch display inclusief groepsdisplays, een centrale en redundante signaalverwerkingseenheid, voedingseenheid en batterijvoeding. Hij is voorbereid voor maximaal 80 functiemodules en 27 panelen.

 • Signaalverwerkingseenheid: de technologie van het bedieningspaneel wordt gekenmerkt door snelle reacties en krachtige prestaties. De signaalverwerkingseenheid is voorzien van redundante processoren en reduceert zo de faalkans tot een minimum.
 • Functiemodules: afhankelijk van de vereisten zijn er extra functiemodules beschikbaar: van ingangsmodules voor conventionele detectoren of programmeerbare detectoren, uitgangsmodules voor stuurgroepen of relais, tot communicatiemodules voor opname in netwerken. Voor iedere toepassing is een passende module beschikbaar.
 • Voedingseenheid: De Clunid FMZ6000 kan wereldwijd worden gebruikt. De gebruikte voedingen worden geleverd met een uitgebreid ingangsbereik en zijn geschikt voor verschillende voedingsspanningen. De spanningsvoerende uitgangs- en stuurgroepmodules zijn voorzien van elektronische zekeringen en zijn dus UL- en FM-conform.
 • DC / DC-converter: Optioneel kan een DC / DC-converter worden geïntegreerd die de uitgangsspanning van de stuurgroepen stabiliseert en zo voor een constante uitgangsspanning zorgt, ook bij accubedrijf of bij temperatuurschommelingen. Dit is vaak nodig voor standaardcomponenten zoals claxons of magneetkleppen die aleen voor een specifiek spanningsbereik geschikt zijn.
 • Behuizingsmaten: Alle componenten kunnen worden gemonteerd in de vier standaard behuizingsmaten D04, D14, D21 en D40. Deze zijn individueel uitbreidbaar en bieden voldoende ruimte voor een configuratie die aan uw wensen voldoet.


1
Voedingseenheid
2
Bedieningspaneel
3
Gelijkspannings converter
4
Back-up accu's
5
Functionele modules
6
Aansluiting voedingsspanning
Modulair bouwen van het systeem
 1. Voedingseenheid
  1 Voedingseenheid

  Betrouwbare voedingseenheid

 2. Bedieningspaneel
  2 Bedieningspaneel

  Intuitief bedieningspaneel op basis van tegels

 3. Gelijkspannings converter
  3 Gelijkspannings converter

  Gelijkrichter voor de omzetting van spanning

 4. Back-up accu's
  4 Back-up accu's

  Accu's voor de noodstroom-voorziening

 5. Functionele modules
  5 Functionele modules

  Functionele modules beschikbaar voor elk denkbaar doeleinde

 6. Aansluiting voedingsspanning
  6 Aansluiting voedingsspanning

  Aansluiting voedings-spanning

Brandmeldcentrale met onbeperkte toepassingsmogelijkheden

De geïntegreerde en gestandaardiseerde besturingsfuncties van de Clunid FMZ6000 maken ook een functioneel en complex beheer van de bedieningsapparatuur mogelijk. Dit heeft geleid tot een branddetectie- en bluscentrale die een volledige functiematrix van verschillende disciplines kan beheren. Dankzij de krachtige netwerktechnologie is er geen limiet aan deze complexe mogelijkheden. Bovendien is het ontwerpen van de centrale zelf flexibeler en goedkoper met de Clunid FMZ6000. Nieuwe beschikbare communicatieprotocollen maken een brede selectie aan detectoren en actuatoren beschikbaar voor gebruik.

Alle detectorprotocollen zijn downwards compatibel voor adresseerbare lusdeelnemers.

Het uitgekiende moduleconcept biedt een reeks extra voordelen voor projectplanning en service. Alle modules hebben dezelfde grootte en kunnen ongeacht het type module op elke sleuf in de centrale worden gebruikt. Hierdoor kan de ruimte in de behuizing van de schakelkast flexibel en optimaal worden gebruikt - tot aan de laatste sleuf. Bij inbouw van een module vindt de adressering automatisch plaats, zodat de centrale direct bedrijfsklaar is. Dit verkort de projectplanningstijden, omdat handmatige hard- en softwaretoekenning niet van toepassing is. Diverse internationale hardware- en softwarevereisten zijn al geïntegreerd en gecertificeerd. De Clunid FMZ6000 kan zo wereldwijd wordt gebruikt.

Modulair concept

De brandmeldcentrale kan worden uitgebreid met verschillende modules

Het uitgekiende modulaire concept biedt een reeks extra voordelen voor projectplanning en service. Alle modules hebben dezelfde grootte en kunnen ongeacht het type module op elke sleuf in het bedieningspaneel worden gebruikt. Hierdoor kan de ruimte in de behuizing van de schakelkast flexibel en optimaal worden gebruikt - tot aan de laatste sleuf.

Bij inbouw van een module vindt de adressering automatisch plaats, zodat de centrale direct bedrijfsklaar is. Dit verkort de projectplanningstijden, omdat handmatige hard- en softwaretoewijzing niet nodig is.

LogicManager configuratie software

Simpele configuratie met de LogicManager

LogicManager is de configuratiesoftware voor de Clunid FMZ6000. Dit is gebaseerd op het componentenconcept en scheidt consequent de logica en de hardware. Het is bijvoorbeeld mogelijk om op elk moment tussen lus- en grenswaardefuncties te wisselen zonder de configuratie opnieuw te hoeven starten. Dit biedt flexibiliteit en vermindert de projectoverhead. Bovendien heeft LogicManager een volledig geïmplementeerd redo en undo-ontwerp en tal van logische modules met extra functies.

Service Assistent

Om te helpen bij onderhoudswerkzaamheden op locatie, kunnen monteurs en technici de ServiceAssistant gebruiken om op elk moment tijdens de werking de actuele status van het bedieningspaneel en gebeurtenis- en geschiedenisberichten af ​​te lezen. Informatie en afbeeldingen kunnen eenvoudig worden opgeslagen en later tijdens vervolgwerkzaamheden worden opgeroepen. Bovendien kunnen verschillende parameters direct worden aangepast aan de installatieomstandigheden ter plaatse. De documentatie van activiteiten voor inbedrijfstelling, onderhoud, inspectie of probleemoplossing vindt ook plaats in ServiceAssistant. Een uitgekiende rolverdeling geeft verschillende autorisaties, afhankelijk van het niveau van vaardigheden en ervaring. De ServiceBox is via een USB-interface verbonden met het controlepaneel. Met behulp van een WLAN-verbinding kan de monteur zowel een upload als een download van de LogicManager-configuratie en servicewerkzaamheden uitvoeren via de ServiceBox. Bijgevolg kan een systeemupdate van alle componenten van het bedieningspaneel nog steeds alleen plaatsvinden via een interface, zodat dit proces geen speciale vaardigheden en tools vereist. Het licentieontwerp zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen aan het bedieningspaneel kunnen werken.


Hoge mate van bedrijfsveiligheid

De nieuwe en up-to-date bedieningspaneeltechnologie levert krachtige prestaties met een groot gebeurtenis- en geschiedenisgeheugen. Het systeem staat voor de hoogste beschikbaarheid. In de Clunid FMZ6000 zijn, naast de redundantie (standaard vereist) van de centrale signaalverwerkingseenheid, ook de processoren op alle functionele modules en zoneprinten redundant geïmplementeerd. Hierdoor behoren storingen en uitval tot het verleden - zonder de nood van dubbel inbouwen van componenten en onnodig ruimte verspillen. Zelfs bij het vervangen van afzonderlijke functiemodules kan de werking zonder onderbreking worden voortgezet dankzij de hot-pluggable integratie. Maar dit is nog niet alles. De nieuw geïntegreerde LogicManager voorkomt ook nog eens fouten door plausibiliteitscontroles direct vanaf de configuratie en verhoogt zo de betrouwbaarheid van het totale systeem.

Diverse toepassingsgebieden

De Clunid FMZ6000 voldoet aan de eisen voor verschillende toepassingen. Het wordt onder andere gebruikt:

 • Als pure brandmeldcentrale
 • Als gecombineerde branddetectie- en bluscentrale voor gas- en vonkblussystemen
 • Als bewakingspaneel voor diverse blus-systemen met water (sprinkler, watermist, procon, etc.)
 • Voor het activeren en bewaken van gestuurde droge alarmklepstations
 • Voor het activeren van hydrantsystemen
 • Voor het activeren van FSX-kleppen (hydranttechnologie) met en zonder externe reset
 • Als controlepaneel voor complexe brandincidentmatrixen voor actieve-principetest
Archieven

Beschermingsgebied

In archieven worden documenten en informatie in de vorm van papieren dossiers of gegevensdragers bewaard. Systeemrekken of verschuifbare magazijnrekken zorgen voor een overzichtelijke opslag en bieden zo nodig snel toegang tot bepaalde informatie. De ruimtehoogte wordt in de regel zo goed mogelijk benut.

Risico's

 • Technische defecten aan apparaten zoals de motoren van elektrisch verschuifbare magazijnrekken
 • Oververhitting van de plafondverlichting
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

In archieven zorgen de sprinklerinstallaties die aanwezig zijn voor de bescherming van het gebouw voor de noodzakelijke veiligheid. Door inzet van preaction-sprinklers wordt een ongewilde activering van de blusinstallatie door toevallige beschadiging van een sprinkler vermeden. Oxeo inertgasblusinstallaties sluiten waterschade aan gearchiveerde materialen volledig uit. Zij vormen bovendien een optimale oplossing als de afstand tussen de bovenzijde van een rek en het plafond voor de inzet van sprinklers te gering is. De activering van Oxeo blussystemen vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van een HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

Controlepanelen
Control stations

Beschermingsgebied

Bij de controlepanelen komen alle draden samen, zodat een permanente veiligheidscontrole verzekerd is. Vaak bevinden dergelijke controlepanelen zich in kleine tot middelgrote ruimtes, waarin monitoren en andere technische apparaten voor de visuele bewaking – bijvoorbeeld met de Minimax Inveron – zijn ondergebracht.

Risico's

 • Technische defecten zoals kortsluitingen
 • Oververhitting van computers of andere elektronische apparaten

Brandbeveiliging

Controlepanelen kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie voor de beveiliging van het gebouw worden aangesloten. Om elektrische en elektronische apparaten aanvullende bescherming te bieden wordt het risico van een ongewilde activering van de sprinklerinstallatie door de inzet van preaction-sprinklers geminimaliseerd.

Hoogrekmagazijn
High rack storage

Beschermingsgebied

Hoogrekmagazijnen zijn tot 50m hoog en meestal voor europallets geconcipieerd. Hun capaciteit varieert van een paar duizend palletplaatsen tot meerdere honderduizenden. Zij bieden op het kleinste grondoppervlak plaats voor zeer grote hoeveelheden waren en goederen. Tussen twee rekkenrijen bevindt zich steeds een gang waarin de bedieningsapparaten van het rek zich bewegen.

Risico's

 • Snelle branduitbreiding in verticale richting vanwege boven elkaar gestapelde pallets
 • Schoorsteeneffect, dat wil zeggen, door de schachten worden vlammen en hete brandgassen omhoog gezogen

Brandbeveiliging

Voor hoogrekmagazijnen vormen met name sprinklerinstallaties een beproefde oplossing. Bij de klassieke varianten worden sprinklers zowel onder het plafond als ook in de rekken geïnstalleerd. Maar als de inzet van ESFR-sprinklers (Early Suppression Fast Response) mogelijk is, die alleen onder het plafond worden geïnstalleerd, dan kunnen de reksprinklers vervallen. In aanvulling op sprinklerinstallaties worden in hoogrekmagazijnen ook brandmeldsystemen voor branddetectie ingezet. Minimax beveelt in deze gevallen HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders met verticale installatie van de aanzuigbuizen in de rekken en de installatie van de analyseunits op goed toegankelijke plaatsen. Het biedt tegenover puntvormige rookmelders onder andere het voordeel dat zij zeer eenvoudig en zonder bedrijfsonderbrekingen kunnen worden onderhouden.

Productie- en montagehallen
Production and assembly halls

Beschermingsgebied

Karakteristiek voor productie- en montagehallen zijn grootschalige gebouwen met meerdere verdiepingen, die de nodige plaats aan machines en installaties bieden. Vaak zijn dergelijke hallen niet verder bouwkundig onderverdeeld en zijn afzonderlijke delen door volautomatische transportsystemen met elkaar verbonden.

Risico's

 • Technische defecten zoals kortsluitingen aan productiesystemen
 • Licht ontvlambare materialen
 • Snelle branduitbreiding door open vlakken en onderlinge verbinding door de transportsystemen

Brandbeveiliging

Sprinklerinstallaties vormen voor productie- en montageruimtes vaak de ideale keuze. Het principe van het selectieve blussen voldoet het beste aan de vereisten. Bij een productie- en montagehal wordt niet het totale oppervlak bij activering met water bedekt.

Certificaten

De Clunid FMZ6000 branddetectie- en bluscentrale is erkend door VdS Schadenverhütung en gecertificeerd door FM Global.

VdS - Confidence through Safety
FM Global

Gerelateerde technologieën

Contact