Experts in fire protection

Overzicht

Het productieproces in voedingsmiddelenfabrieken wordt gekenmerkt door complexe verwerkingszones waarin machines ingezet worden voor het verkleinen, scheiden, drogen, en verhitten. De afzonderlijke verwerkingszones zijn door verschillende mechanische en pneumatische transportsystemen met elkaar verbonden om een efficiënte omgang met de voedingsmiddelen te verzekeren. Bovendien bestaan in voedingsmiddelenfabrieken vaak diverse nevenzones, die kunnen variëren van elektriciteitsgebouwen met turbines en transformatoren, verschillende magazijntypen tot serverruimtes.

Toenemende automatisering en steeds hogere productiesnelheden verhogen het risico voor branden enorm. Als in het productieproces vonken of gloeiende deeltjes ontstaan, kunnen de branden zich vanwege de verbondenheid van de verschillende delen van het productieproces vliegensvlug naar andere verwerkingszones uitbreiden. Het ontstaan van fijn stof voert snel tot branden en explosies die het volledige productieproces tot stilstand kunnen brengen. 

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor de verschillende zones binnen een voedingsmiddelenfabriek. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van de gebouwen. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In voedingsmiddelenfabrieken worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, kooldioxideblusinstallaties, halocarbonblusinstallaties en vonkenblusinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, slanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in voedingsmiddelenfabrieken af.

Contact