Experts in fire protection

Probleem

Automatische melders en andere componenten van brandmeldsystemen zijn uiterst gevoelige en technologisch verfijnde producten. Zij verouderen met een verschillend tempo dat sterk afhangt van hun toepassingsomstandigheden. 

De periode dat gevoelige brandmelders probleemloos functioneren varieert daarom aanzienlijk. Hoe sterker zij blootstaan aan vuil, chemische dampen, temperatuurschommelingen of vochtigheid, hoe eerder de melders in bedrijfszekerheid achteruit gaan. 

Als melders niet meer in staat zijn om een mogelijke brand te detecteren en de betreffende signalen aan de brandmeldcentrale door te geven, dan blijft natuurlijk ook de alarmering van de brandweer uit. Wanneer zij ook de aansturing van een blusinstallatie verzorgen dan functioneert deze evenmin. In geval van brand kan dit zeer ernstige gevolgen hebben.

Laat het niet zover komen!

Oplossing

Na niet meer dan 10 jaar moeten de automatische brandmelders vervangen worden. Omdat de omgevingsinvloeden dit tijdsbestek kunnen bekorten, moet u alle automatische melders met regelmatige tussenpozen aan een verouderingstest onderwerpen. 

Als daarbij een defect aan de melders wordt vastgesteld, of als afzonderlijke componenten van het brandmeldinstallatie verouderd of defect zijn, kunnen zowel alle melders maar ook afzonderlijke melders na overleg snel vervangen worden. Zo blijft uw brandmeldinstallatie steeds bedrijfsklaar en bedrijfszeker.

Houdt uw brandmeldinstallatie op het niveau van de huidige stand van de techniek en vermijdt zo problemen ten gevolge van uitblijvende alarmering of het niet aanspreken van een blusinstallatie in geval van brand.

Leveringsomvang in detail

  • Buiten bedrijf stellen van de brandmeldinstallatie
  • Controle van de automatische melders
  • Eventueel vervanging van de verouderde of defecte melders
  • Toepassen van nieuwe melders of componenten aangepast aan gewijzigde omstandigheden of technieken
  • Eventuele wijziging van de aanwezige documentatie en installatiepapieren
  • Her-ingebruikname van de brandmeldinstallatie, functietests en uitleg over het gebruik