Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Halocarbon-blusinstallaties bestrijden branden met het blusmiddel Novec™ 1230 van 3M™ of MX 200 brandblusinstallaties met het blusmiddel HFC-227ea. Beide blusmiddelen zijn niet corrosief noch elektrisch geleidend en daarom met name geschikt voor de bescherming van ruimtes met elektronische en elektrische installaties. De systemen blussen zonder residu – tegelijkertijd bij hogere veiligheid voor personen en milieuvriendelijkheid. Zij zijn bijzonder geschikt voor de bescherming van kleinere en middelgrote ruimtes en het blusmiddel kan bovendien compact hetzij in de ruimte zelf of in een andere zone opgeslagen worden.

 • De installaties realiseren een uitstekende bluswerking in ruimtes met elektronische en elektrische installaties
 • De blusmiddelen zijn niet corrosief noch elektrisch geleidend, laten geen resten achter en kunnen door ventilatie eenvoudig weer uit de ruimte verwijderd worden
 • Novec 1230 en HFC-227ea kunnen goed worden ingezet in zones waar mensen lopen en beschikken zijn zeer milieuvriendelijk
 • Bedrijfsdrukken tot 50 bar maken langere leidingen mogelijk, evenals een opslag van het blusmiddel buiten de beveiligde ruimte
 • Betaalbare installaties voor meerdere zones maken de brandbeveiliging mogelijk voor diverse ruimtes vanuit één gemeenschappelijke blusmiddelopslag
 • De Minimax DesignManager berekent zelfs complexe asymmetrische buizennetten en levert optimale oplossingen –  zowel vanuit een veiligheidstechnisch als ook uit een economisch opzicht

Opbouw

1
Pneumatisch besturingssysteem
2
Rookmelder
3
8. Brandmeld- en blussturingscentrale
4
Knipperlicht
5
Elektrische claxon
6
Blussproeier
7
Zoneafsluiter
8
Blusmiddelvoorraad
Constrction of Halocarbon extinguishing systems
 1. Pneumatisch besturingssysteem
 2. Rookmelder
 3. 8. Brandmeld- en blussturingscentrale
 4. Knipperlicht
 5. Elektrische claxon
 6. Blussproeier
 7. Zoneafsluiter
 8. Blusmiddelvoorraad

Functie

Installaties voor meerdere zones

Multigrade plants

Installaties voor meerdere zones zijn net zo geconstrueerd als installaties voor één zone, maar benutten een gemeenschappelijke blusmiddelvoorraad voor de bescherming van alle ruimtes. De brandmeld- en blussturingscentrale activeert in geval van brand speciale zonekleppen. Deze geven het blusmiddel alleen vrij in de bluszone waar zich de brand bevindt.

Het benodigde blusmiddelvolume is altijd afgestemd op de grootste beschermde ruimte. Als een kleinere ruimte door een brandvoorval getroffen wordt, dan wordt alleen het daarvoor benodigde blusmiddelvolume vrijgegeven. Een blusmiddelreserve zorgt voor de brandveiligheid in de bluszones zelfs dan wanneer de blusinstallatie eenmaal heeft geactiveerd – voor een doorlopende werking zonder onderbrekingen.

 

Installaties met één zone

Single-zone plants

Een buizennet met blussproeiers loopt door de beveiligde ruimte, waarbij de grote van het buizennet en het aantal en locatie van de blussproeiers is afgestemd op het betreffende risico en de omstandigheden ter plaatse. Het blusmiddel wordt in vloeibare vorm in speciale tanks opgeslagen waarin een stikstofkussen op het blusmiddel drukt en zo de bedrijfsdruk van 25, 42 of 50 bar opwekt. Voor de bescherming van kleinere ruimtes is vaak één blusmiddeltank voldoende. Bij grotere ruimtes worden installaties met meerdere tanks ingezet.

Rookmelders bewaken de bluszone continu en geven bij een brandvoorval een signaal af aan de brandmeld- en blussturingscentrale. Bij installaties met één tank opent deze de elektrische klep van de blusmiddeltank, zodat het blusmiddel in het buizennet wordt vrijgegeven. Bij installaties met meerdere tanks wordt de eerste tank elektrisch aangestuurd en via het stikstofkussen daarvan worden de volgende tanks pneumatisch geactiveerd.

Tegelijkertijd activeert de brandmeld- en blussturingscentrale een akoestisch en optisch alarm waardoor de aanwezige personen worden opgeroepen de betreffende ruimte te verlaten. Parallel verzendt de centrale een signaal aan een continu bezette post. Na verloop van een vooraf ingestelde waarschuwingstijd wordt het blusproces ingeschakeld: Het blusmiddel wordt binnen 10 seconden via het leidingennet in de bluszone gevoerd.

 

Brandmeld- en blusregeltechniek

De besturing en functiebewaking zou bij voorkeur moeten plaatsvinden door de beproefde FMZ 5000 brandmeld- en blussturingstechnologie van Minimax plaatsvinden. Dit zorgt voor een optimale, door betreffende goedkeuringen bevestigde compatibiliteit van elektrische en mechanische installatiecomponenten en vermijdt onnodige coördinatiekosten en interfaceproblemen tussen verschillende groepen.

Toepassingen voor halocarbon-blusinstallaties

Controlepanelen
Control stations

Beschermingsgebied

Bij de controlepanelen komen alle draden samen, zodat een permanente veiligheidscontrole verzekerd is. Vaak bevinden dergelijke controlepanelen zich in kleine tot middelgrote ruimtes, waarin monitoren en andere technische apparaten voor de visuele bewaking – bijvoorbeeld met de Minimax Inveron – zijn ondergebracht.

Risico's

 • Technische defecten zoals kortsluitingen
 • Oververhitting van computers of andere elektronische apparaten

Brandbeveiliging

Controlepanelen kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie voor de beveiliging van het gebouw worden aangesloten. Om elektrische en elektronische apparaten aanvullende bescherming te bieden wordt het risico van een ongewilde activering van de sprinklerinstallatie door de inzet van preaction-sprinklers geminimaliseerd.

Elektrische & schakelruimtes
Electric & control rooms

Beschermingsgebied

Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

Risico's

 • Kortsluiting
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

Huistechniekruimtes
Utility rooms

Beschermingsgebied

Huistechniekruimtes zijn voor het geordende gebruik van een gebouw een zeer essentiële zone. Hier bevinden zich behalve de schakel- en besturingsinstallaties van het liftsysteem de veiligheidsrelevante huistechnieksystemen, zoals de overdruksturing, die vluchtwegen in geval van brand rookvrij moet houden. De inrichtingen zijn bijzonder kwetsbaar en moeten onderbrekingsvrij functioneren – alleen dan kan de werking op alle etages van het gebouw storingsvrij in stand gehouden worden.

Risico's

 • Oververhitte ventilatoren, compressoren en koelaggregaten
 • Kortsluitingen aan elektronische componenten

Brandbeveiliging

Bij bijzonder hoge beschikbaarheidseisen, bijv. aan de schakel- en besturingsinstallatie van het liftsysteem, is een residuloos blussen met Oxeo-blussystemen of MX 1230 brandblusinstallaties zinvol. Een brandmeldsysteem met het rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000 activeert de blusinstallatie.

Als alternatief worden de huistechniekruimtes verbonden met de gebouwbescherming via sprinklerinstallaties. Zo nodig maakt de inzet van preaction-sprinklers een ongewilde activering van de blusinstallatie onmogelijk.

Serverruimtes
Server rooms

Beschermingsgebied

Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

Risico's

 • Oververhitting van technologische apparatuur
 • Defecten zoals kortsluiting
 • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

Brandbeveiliging

Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

Certifications

VdS - Confidence through Safety
FM Global

Gerelateerde technologieën