Experts in fire protection

Overzicht

Wanneer een gebouw als hoogbouw wordt beschouwd is vastgelegd in de nationale bouwverordeningen. In geval van brand is de hoogte van een gebouw zeer beslissend voor de evacuatie omdat brandweerladders in de regel tot maximaal 22 m hoogte reiken. Daarom regelt de wetgever door richtlijnen en verordeningen speciale brandveiligheidsvoorzieningen in flatgebouwen.

Brandrisico's bestaan daarbij in vrijwel alle zones en verdiepingen zoals in ondergrondse garages of kantoor-, vergader-, en verblijfsruimten. Bij de risicoanalyse van een flatgebouw moeten behalve de bouwhoogte en de diverse gebruikszones de verschillende materialen die zich in het gebouw bevinden en het gemiddelde bezoekersaantal in aanmerking worden genomen. Bovendien kunnen de vluchtwegen in een flatgebouw zeer lang zijn. De gevolgen van een brand zijn vaak zeer ernstig, want met name in flatgebouwen breiden branden zich door overslag extreem snel en ongecontroleerd uit naar andere verdiepingen. De veiligheid van personen is daarbij in de hogere verdiepingen door mogelijk versperde vlucht- en reddingswegen bijzonder riskant.

Wanneer in de technische ruimte of de serverruimte brand uitbreekt worden weliswaar niet in ieder geval onmiddellijk personen bedreigd. Toch kan hun vermogen om te presteren zonder airconditioning en ventilatie, zonder watertoevoer, zonder lift of verwarming aanzienlijk beperkt zijn. Het uitvallen van het IT-netwerk kan nog ergere gevolgen hebben voor de productiviteit van een onderneming.

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor die verschillende zones in het kantoor- en administratiegebouw. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid in het kantoor- en administratiegebouw. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In kantoor- en administratiegebouwen worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, halocarbonblussystemen en KS 2000 keukenbeveiligingsblussystemen ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in kantoor- en administratiegebouwen af.

Beveiligde zones

1
Keukens
2
Archieven
3
Opslagruimtes
4
Afvalafvoer
5
Hops en verkooplocaties
6
Huistechniekruimtes
7
Noodstroomaggregaten
8
Atriums
9
Parkeerruimtes
10
Serverruimtes
11
Verblijfs- en kantoorruimtes
12
Stijgschachten
 1. Keukens
  1 Keukens

  Beschermingsgebied

  Geen gastronomische ruimte functioneert zonder keuken. De toebereiding van levensmiddelen vindt in de regel direct op locatie plaats in keukens van verschillende afmetingen. Hier worden levensmiddelen voorbereid, gaar gekookt en tot het serveren warm gehouden.

  Risico's

  • Oververhitte braad- en grillplaten
  • Niet deskundig bediende apparaten
  • Technische defecten van elektrische apparaten
  • Hoge brandbaarheid door toegepaste vetten

  Brandbeveiliging

  Het KS 2000 keukenbeveiligingsblussysteem biedt een ideale brandveiligheid voor fornuizen en friteuses. Al wanneer een brand ontstaat activeert dit systeem binnen seconden en bestrijdt met het speciale Febramax-S ook vetbranden. Sprinklerinstallaties beschermen het gebouw.

 2. Archieven
  2 Archieven

  Beschermingsgebied

  In archieven worden documenten en informatie in de vorm van papieren dossiers of gegevensdragers bewaard. Systeemrekken of verschuifbare magazijnrekken zorgen voor een overzichtelijke opslag en bieden zo nodig snel toegang tot bepaalde informatie. De ruimtehoogte wordt in de regel zo goed mogelijk benut.

  Risico's

  • Technische defecten aan apparaten zoals de motoren van elektrisch verschuifbare magazijnrekken
  • Oververhitting van de plafondverlichting
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  In archieven zorgen de sprinklerinstallaties die aanwezig zijn voor de bescherming van het gebouw voor de noodzakelijke veiligheid. Door inzet van preaction-sprinklers wordt een ongewilde activering van de blusinstallatie door toevallige beschadiging van een sprinkler vermeden. Oxeo inertgasblusinstallaties sluiten waterschade aan gearchiveerde materialen volledig uit. Zij vormen bovendien een optimale oplossing als de afstand tussen de bovenzijde van een rek en het plafond voor de inzet van sprinklers te gering is. De activering van Oxeo blussystemen vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van een HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

 3. Opslagruimtes
  3 Opslagruimtes

  Beschermingsgebied

  Opslagruimtes dienen voor de opslag van allerlei materialen. Vaak worden de verbruiksartikelen van de dagelijkse kantoorbehoeften, hygiënische artikelen of reinigingsmiddelen opgeslagen. In andere opslagruimtes worden daarentegen gereedschappen, digitale apparatuur of verkoopvoorraden bewaard. Voor levensmiddelen kan ook een opslag in geïntegreerde diepvriescellen of -ruimtes noodzakelijk zijn.

  Risico's

  • Kortsluitingen in distributiekasten of kabeltracés
  • Onachtzaam weggegooide restanten van sigaretten
  • Hoge brandbaarheid door concentratie van opgeslagen goederen in een krappe ruimte

  Brandbeveiliging

  Sprinklerinstallaties zijn in logistieke zones vaak de eerste keuze. Bij de klassieke varianten worden de sprinklers zowel aan het plafond als ook in de rekken geïnstalleerd. Als diepvriescellen in een magazijnruimte geïnstalleerd zijn, dan kunnen deze door de inzet van droge sprinklers op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. De kleine slangenhaspelkast van Minimax Mobile Services spaart op grond van zijn compacte constructie waardevolle opslagruimte en is daarom ideaal geschikt voor toepassing in logistieke zones. 

 4. Afvalafvoer
  4 Afvalafvoer

  Beschermingsgebied

  Grote hoeveelheden van diverse types verpakkingsafval worden vaak op gescheiden inzamelings- en afvalterreinen verzameld. Papier- en afvalpersen comprimeren het opslagvolume. Bovendien wordt het afval ook in containers in de buitenlucht opgeslagen.

  Risico's

  • Zelfontbranding bij onvoldoende ventilatie
  • Grote hoeveelheden licht ontvlambare organische materialen
  • Brandstichting in de buitenlucht
  • Onachtzaam weggegooide restanten van sigaretten

  Brandbeveiliging

  De sprinklerinstallaties die worden ingezet voor de bescherming van een gebouw zijn ook effectief bij de bestrijding van branden in organische afvalstoffen en verpakkingsmaterialen. Terreinen buiten kunnen op de installatie aangesloten worden, waarbij een droge installatie of als alternatief Minimax PipeGuard Antifreeze het bevriezen van het bluswater verhindert en tegen mogelijke vorstschade beschermt. Als grote hoeveelheden worden opgeslagen dan heeft een sproeiwaterblusinstallatie met open sproeiers de voorkeur. Deze wordt dan door een brandmeldsysteem met UniVario industriële brandmelders geactiveerd.

 5. Hops en verkooplocaties
  5 Hops en verkooplocaties

  Beschermingsgebied

  Vaak bestaat op een verkooplocatie een bijzonder hoge architectonische vereiste: Duur uitgevoerde ingangsruimtes uit diverse materialen evenals een omvangrijke verlichtingsinstallatie en open constructies vormen geen uitzondering. Bovendien versterken atriums en open galerijen het exclusieve verschijningsbeeld. Karakteristiek voor alle verkooplocaties is het geregelde bezoekersverkeer en de daaraan verbonden hoge vereisten aan de veiligheid van personen.

  Risico's

  • Allerlei licht ontvlambare waren
  • Kortsluitingen aan permanent functionerende presentatieapparaten
  • Defecten aan verlichtingssystemen
  • Brandstichting

  Brandbeveiliging

  Undercover sprinklers bieden zich vooral bij de inzet van een sprinklerinstallatie aan. Zij passen harmonisch en onopvallend bij het uiterlijk van het plafond. Daarmee staat betrouwbare brandveiligheid niet in tegenspraak tot de hoge eisen aan esthetische vormgeving en uitrustingsniveau van representatieve shops en verkooplocaties.

 6. Huistechniekruimtes
  6 Huistechniekruimtes

  Beschermingsgebied

  Huistechniekruimtes zijn voor het geordende gebruik van een gebouw een zeer essentiële zone. Hier bevinden zich behalve de schakel- en besturingsinstallaties van het liftsysteem de veiligheidsrelevante huistechnieksystemen, zoals de overdruksturing, die vluchtwegen in geval van brand rookvrij moet houden. De inrichtingen zijn bijzonder kwetsbaar en moeten onderbrekingsvrij functioneren – alleen dan kan de werking op alle etages van het gebouw storingsvrij in stand gehouden worden.

  Risico's

  • Oververhitte ventilatoren, compressoren en koelaggregaten
  • Kortsluitingen aan elektronische componenten

  Brandbeveiliging

  Bij bijzonder hoge beschikbaarheidseisen, bijv. aan de schakel- en besturingsinstallatie van het liftsysteem, is een residuloos blussen met Oxeo-blussystemen of MX 1230 brandblusinstallaties zinvol. Een brandmeldsysteem met het rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000 activeert de blusinstallatie.

  Als alternatief worden de huistechniekruimtes verbonden met de gebouwbescherming via sprinklerinstallaties. Zo nodig maakt de inzet van preaction-sprinklers een ongewilde activering van de blusinstallatie onmogelijk.

 7. Noodstroomaggregaten
  7 Noodstroomaggregaten

  Beschermingsgebied

  Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
  • Ontsnappende smeerolie door lekkages

  Brandbeveiliging

  Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.

 8. Atriums
  8 Atriums

  Beschermingsgebied

  Atriums zijn representatieve centrale ruimtes die als ingangsgebied of op grond van hun architectuur en afmetingen gedeeltelijk ook als expositieruimte benut kunnen worden. Enige atriums strekken zich uit over de volledige hoogte van het gebouw en laten door een glazen koepel natuurlijk licht van boven toe. Door de centrale locatie van atria gaan hiervandaan meestal routes naar vrijwel alle andere zones en verdiepingen van een gebouw.

  Risico's

  • Oververhitting van de verlichting
  • Defecten aan elektrische apparaten zoals reclameschermen
  • Decoratieve elementen die bij een evenement of het jaargetijde passen, bijv. met kaarsen

  Brandbeveiliging

  De bijzondere constructie en afmetingen van atriums maken de inbouw van automatische blusinstallaties noodzakelijk. Bij ruimtes met een hoogte van meer dan 15 m zorgen sproeiwaterblusinstallaties voor een betrouwbare brandbestrijding. In dit geval vindt de activering plaats door een brandmeldsysteem met lineaire rookmelders. Bij ruimtes met een geringe hoogte is de sprinklerinstallatie die voor het hele gebouw wordt ingezet een geschikt alternatief. 

 9. Parkeerruimtes
  9 Parkeerruimtes

  Beschermingsgebied

  Omvangrijke parkeermogelijkheden zijn voor klanten en medewerkers bijzonder comfortabel. Frequent staan parkeerplaatsen op grond van plaatsgebrek in ondergrondse parkeergarages met meerdere verdiepingen ter beschikking en worden deze druk gebruikt.

  Risico's

  • Technische defecten aan geparkeerde auto's
  • Onachtzaam roken
  • Brandstichting
  • Snelle brand- en rookontwikkeling

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden een water- en plaatsbesparende brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages. Bij grotere plafondhoogten vormen sprinklerinstallaties een betrouwbaar alternatief. 

 10. Serverruimtes
  10 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 11. Verblijfs- en kantoorruimtes
  11 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 12. Stijgschachten
  12 Stijgschachten

  Beschermingsgebied

  Een groter gebouw vereist een veelheid aan elektriciteits-, datakabels en buisleidingen. Deze verlopen tussen de verdiepingen gebundeld in stijgschachten. Per verdieping hebben de voedingsleidingen aftakkingen naar de afzonderlijke verdiepingen. Stijgschachten bieden bescherming voor beschadiging en spelen tegelijk een rol als visuele camouflage.

  Risico's

  • Kortsluitingen aan elektriciteitskabels
  • Tocht en de verticale richting van de schacht bevorderen een snelle branduitbreiding

  Brandbeveiliging

  Stijgschachten worden met de aanwezige sprinklerinstallaties die voor de beveiliging van het gebouw dienen betrouwbaar voor brand beschermd. Bij schachthoogten van meer dan 15 m worden sproeiwaterblusinstallaties ingezet. In dit geval neemt een brandmeldsysteem met puntvormige rookmelders de automatische activering van de blusinstallatie