Experts in fire protection

Overzicht

Wanneer een gebouw als hoogbouw wordt beschouwd is vastgelegd in de nationale bouwverordeningen. In geval van brand is de hoogte van een gebouw zeer beslissend voor de evacuatie omdat brandweerladders in de regel tot maximaal 22 m hoogte reiken. Daarom regelt de wetgever door richtlijnen en verordeningen speciale brandveiligheidsvoorzieningen in flatgebouwen.

Brandrisico's bestaan daarbij in vrijwel alle zones en verdiepingen zoals in ondergrondse garages of kantoor-, vergader-, en verblijfsruimten. Bij de risicoanalyse van een flatgebouw moeten behalve de bouwhoogte en de diverse gebruikszones de verschillende materialen die zich in het gebouw bevinden en het gemiddelde bezoekersaantal in aanmerking worden genomen. Bovendien kunnen de vluchtwegen in een flatgebouw zeer lang zijn. De gevolgen van een brand zijn vaak zeer ernstig, want met name in flatgebouwen breiden branden zich door overslag extreem snel en ongecontroleerd uit naar andere verdiepingen. De veiligheid van personen is daarbij in de hogere verdiepingen door mogelijk versperde vlucht- en reddingswegen bijzonder riskant.

Wanneer in de technische ruimte of de serverruimte brand uitbreekt worden weliswaar niet in ieder geval onmiddellijk personen bedreigd. Toch kan hun vermogen om te presteren zonder airconditioning en ventilatie, zonder watertoevoer, zonder lift of verwarming aanzienlijk beperkt zijn. Het uitvallen van het IT-netwerk kan nog ergere gevolgen hebben voor de productiviteit van een onderneming.

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor die verschillende zones in het kantoor- en administratiegebouw. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid in het kantoor- en administratiegebouw. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In kantoor- en administratiegebouwen worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, halocarbonblussystemen en KS 2000 keukenbeveiligingsblussystemen ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in kantoor- en administratiegebouwen af.

Beveiligde zones

1
Archieven
2
Opslagruimtes
3
Afvalafvoer
4
Hops en verkooplocaties
5
Huistechniekruimtes
6
Noodstroomaggregaten
7
Atriums
8
Parkeerruimtes
9
Serverruimtes
10
Verblijfs- en kantoorruimtes
11
Stijgschachten
Protected areas for office and administration buildings
 1. Archieven
  left arrow
  1 Archieven

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 2. Opslagruimtes
  left arrow
  2 Opslagruimtes

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 3. Afvalafvoer
  left arrow
  3 Afvalafvoer
  Waste disposal

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 4. Hops en verkooplocaties
  left arrow
  4 Hops en verkooplocaties
  Shops

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 5. Huistechniekruimtes
  left arrow
  5 Huistechniekruimtes
  Utility rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 6. Noodstroomaggregaten
  left arrow
  6 Noodstroomaggregaten
  Emergency power generators

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 7. Atriums
  left arrow
  7 Atriums
  Atria

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 8. Parkeerruimtes
  left arrow
  8 Parkeerruimtes
  Parking areas

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 9. Serverruimtes
  left arrow
  9 Serverruimtes
  Server rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 10. Verblijfs- en kantoorruimtes
  left arrow
  10 Verblijfs- en kantoorruimtes
  Offices

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 11. Stijgschachten
  left arrow
  11 Stijgschachten
  Riser ducts

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow