Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Vonkenblusinstallaties detecteren tekenen van ontsteking in afzuig- en transportinstallaties en vormen via een blusautomaat bliksemsnel een watersluier om gloeiende delen te blussen. Zij worden overal ingezet waar brandbare materialen pneumatisch worden getransporteerd en er een hoog risico bestaat dat door vonken of gloeinesten branden of stofexplosies ontstaan. Onder normale omstandigheden loopt het blusproces af zonder onderbrekingen te veroorzaken in de gang van het bedrijf.

Opbouw

1
Vonkenmelders
2
Drukverhogingsinstallatie
3
Blusautomaat
4
Brandmeld- en blussturingscentrale
Construction of a spark extinguishing system
 1. Vonkenmelders
 2. Drukverhogingsinstallatie
 3. Blusautomaat
 4. Brandmeld- en blussturingscentrale

Functie

Een volautomatische vonkenblusinstallatie bestaat gewoonlijk uit vonkenmelders, stuurcentrale en blusautomaat. Als de vonkenmelders ontbrandingsverschijnselen, zoals vonken of hete deeltjes hebben gedetecteerd in het getransporteerde materiaal, dan geven zij een signaal aan de stuurcentrale. Deze stuurt daarop binnen milliseconden de magneetklep aan van de blusautomaat. Het bluswater wordt vrijgegeven en via gepatenteerde zelfsluitende sproeiers in de stroom transportmateriaal gebracht. De gloeiende deeltjes vliegen in de watersluier die door de sproeier is opgebouwd. Onmiddellijk daarna wordt de magneetklep automatisch weer gesloten. Parallel daaraan wordt de alarmering geactiveerd. Bovendien kan een automatische machineuitschakeling plaatsvinden, afhankelijk van het aantal gedetecteerde ontbrandingsverschijnselen.

Vonkenmelders

Image of Spark detector

De vonkendetectie in het gesloten transportsysteem vindt plaats via functiebewaakte vonkenmelders, die op infraroodstraling van voorbijsnellende ontbrandingsverschijnselen reageren. De melder bewaakt continu de functionaliteit van zijn eigen elektronica. Als optie zijn er ook melders verkrijgbaar die hun eigen visuele functionaliteit bewaken. Storingen worden automatisch doorgegeven aan de stuurcentrale. Als in bepaalde zones hogere bedrijfstemperaturen te verwachten zijn, dan worden de functiebewaakte vonkenmelders met lichtbronleider voor thermische ontkoppeling toegepast. Voor niet volledig gesloten transportsystemen, bijvoorbeeld voor transportbanden of stortkokers, kunnen speciale daglicht-ongevoelige vonkenmelders worden geïnstalleerd.

Blusautomaat

Operating principle of the automatic extinguishing system

Als de centrale een vonkenmelding ontvangt, dan stuurt deze het snelopeningsmagneetventiel van de blusautomaat aan en geeft een gedoseerd bluswatervolume vrij. Minimax stromingsmelders voor functiebewaking zijn niet in de watertoevoer geïnstalleerd, maar zijn geïntegreerd in de blusautomaat. Daarmee kan elke bluslocatie afzonderlijk op waterstroming bewaakt en kunnen storingen afgebeeld worden. Het bluswater wordt via een gepatenteerde sproeier met platte straal verspreid, die speciaal voor de bijzondere omstandigheden in transportbuizen werd ontwikkeld. Zij wekt een gelijkmatige watersluier op door de volledige buisdiameter. Conventionele schotelsproeiers daarentegen kunnen de diameter van de transportbuis alleen met behulp van verwervelingen in de transportstroom volledig vullen. Hiervoor moet er een transportbuistraject van voldoende lengte beschikbaar zijn. In de praktijk betekent dit, dat tussen de positie van de blussproeiers en de volgende installaties (bijv. filters of silo's) grotere afstanden moeten bestaan, wat vaak niet het geval is. In de transportbuizen zonder verwervelingen, bijv. in de omgeving van stortkokers, vult het sproeibeeld van conventionele schotelsproeiers de transportdiameter alleen dan volledig wanneer meerdere van dergelijke sproeiers worden geïnstalleerd. Bij de toepassing van Minimax sproeiers met platte straal is vaak één enkele sproeier voldoende. De hoogwaardige materialen en de constructie van de Minimax sproeier met platte straal verminderen de gevoeligheid voor vervuilingen en afslijting. Ook de bijbehorende kogelkraan aan de blusautomaat kan elektrisch bewaakt worden om ervoor te zorgen dat deze in de juiste stand staat.

Watertoevoer

De inbouw van een drukverhogingsinstallatie is altijd vereist wanneer de minimale stroomdruk die de blusautomaat voedt door een sprinklerinstallatie of een bedrijfswaternet niet beschikbaar is. De hoofdcomponenten van een drukverhogingsinstallatie zijn de membraandruktank en de centrifugaalpomp. De membraandruktank stelt bij activering onmiddellijk water met voldoende druk ter beschikking aan de blusautomaat. Als de vuldruk een onder een bepaalde waarde komt, dan vult de pomp de tank bij. De redundante uitvoering zorgt bovendien voor een hoge installatieveiligheid. Bij pompuitval zijn meerdere blusstoten uit de membraandruktank mogelijk. Als het membraan beschadigd raakt, dan beveiligd de pomp de volle omvang van de watertoevoer. Als optie kan ook een membraanbreukbewaking worden geïnstalleerd.

Beveiligde zone

Bergen en kolenbunker
Dumps and coal bunkers

Beschermingsgebied

Die Kohle wird in der Regel im Außenbereich auf einer Halde ohne Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe gelagert. Kohlebunker bieten hingegen die Möglichkeit, den Brennstoff trocken einzulagern. Häufig finden sich in einem Kohlekraftwerk beide Lagervarianten.

Risico's

 • Selbst entzünden von Kohle
 • In Kohlebunkern explosionsgefährdete Atmosphäre durch Kohlenstaub

Brandbeveiliging

Voor de brandveiligheid van de kolenopslag worden blusmonitoren toegepast, die de branden van een veilige afstand bestrijden en de door vuur bedreigde installaties preventief koelen. De monitoren laten zich afhankelijk van de uitrustingsvariant hetzij handmatig of met de afstandsbediening op het betreffende doel richten. Voor buiten wordt bovendien een slangenhaspelsysteem aanbevolen. Voor de bewaking worden warmtebeeldcamera's ingezet, die de warmteontwikkeling in kolen zichtbaar maken. In de kolenbunker daarentegen worden voor de detectie brandgasmelders ingezet die op het ontsnappende koolmonoxide reageren in geval van brand.

Filterinstallaties
Filter systems

Beschermingsgebied

Filterinstallaties worden overal ingezet waar in het productieproces dampen ontstaan en door wrijving stof ontwikkeld wordt. Fijn stof ontstaat bijvoorbeeld bij het frezen of snijden van kunststoffen of bij de bewerking van andere materialen.

Risico's

 • Explosieve atmosfeer
 • Licht ontvlambaar stof in de filterhouders

Brandbeveiliging

Kooldioxideblusinstallaties zijn ideaal geschikt voor de brandveiligheid van filterbehuizingen. Bij metaalafzuigingen daarentegen vormt het Oxeo blussysteem met het blusmiddel Argon de juiste keuze om reacties tussen het blusmiddel en het brandbare metaal uit te sluiten. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

Mechanische transportinstallaties
Mechanical conveyor systems

Beschermingsgebied

Tijdens het volledige productieproces worden grondstoffen, hulpstoffen en bedrijfsstoffen via geïntegreerde of vrije transportbanden aan de verdere bewerkingsstations toegevoerd.

Risico's

 • Heetgelopen rollenlagers
 • Vonken die bij onderhoud- of laswerkzaamheden ontstaan
 • Zelfontbranding van het transportgoed

Brandbeveiliging

Sproeiwaterblusinstallaties zijn ideaal voor de brandveiligheid van transportbanden, want vanwege de zeer snelle uitbreiding van de brand is een onmiddellijke en grootschalige activering of blussing over de gehele beveiligde zone vereist. Minifog ProCon watermistblusinstallaties vormen een efficiënt alternatief voor de directe beveiliging van bandinstallaties. Een doorslaggevend voordeel is dat met dit systeem in vergelijking met de sproeiwaterblusinstallatie duidelijk minder bluswater wordt toegepast. De branddetectie en activering van de sproeiwaterblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammenmelders en multisensorbrandgasmelders.

Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
Pneumatic suction and conveyor systems

Beschermingsgebied

Overal daar waar brandbare materialen pneumatisch afgezogen of getransporteerd worden bestaat er een verhoogd brandrisico. Dit geldt in het bijzonder voor het materiaalmengsel in de afzuig- en transportinstallaties.

Risico's

 • Vonken, hete deeltjes of gloeinesten in de bewerkings- of verwerkingsmachines, die in de transportinstallaties terechtkomen
 • Stofexplosies

Brandbeveiliging

Functiebewaakte vonkenmelders reageren betrouwbaar en direct op de infraroodstraling van voorbijschietende tekenen van ontbranding. Zij geven een signaal aan het brandmeldsysteem, dat daarop in milliseconden de magneetklep van de blusautomaat aanstuurt. Het bluswater wordt vrijgegeven en via zelfsluitende sproeiers in de stroom transportmateriaal gebracht. De gloeiende deeltjes vliegen in de watersluier die door de sproeier is opgebouwd en worden zo geblust. Onmiddellijk daarna sluit de magneetklep zich automatisch

Certifications

VdS - Confidence through Safety
FM Global

Gerelateerde technologieën