Experts in fire protection

Overzicht

Moderne ziekenhuizen zijn complexe systemen: Levens worden gered en patiënten worden behandeld en verzorgd. Dagelijks zorgt het personeel ervoor dat alles glad verloopt en dan het welzijn van de patiënten bovenaan staat. Voor ziekenhuizen zullen er steeds nieuwe uitdagingen komen: Patiënten verwachten tegenwoordig moderne faciliteiten en aandacht.

Als men kan kiezen in de gezondheidszorg dan zou men kiezen voor een omgeving waar men zo aangenaam en bevorderlijk wordt behandeld aan de gezondheid. Door goed na te denken over brandoplossingen kan ervoor worden gezorgd dat personeel en patiënten zich veilig voelen. Bovendien wordt er in ziekenhuizen miljoenen besteed aan high-tech medische apparatuur en systemen. Deze investeringen moeten worden beschermd zodat de kliniek feilloos kan werken.

Met een Minifog EconAqua watermist blussysteem zijn bijna alle belangrijke punten van een modern zorg- of ziekenhuis optimaal beveiligd: onderzoeksruimtes, verpleeg- en ziekenzalen, wachtkamers, restaurants en vluchtroutes. De innovatieve lage druk neveltechnologie onderscheidt zich door een minimale eis aan water. Vergeleken met de klassieke sprinklersystemen gebruikt het Minifog EconAqua watermist blussysteem tot 85 procent minder water. De aanwezige gevoelige technische apparatuur loopt tijdens het blussen geen ernstige schade op en is in de regel weer snel klaar voor gebruik. Bij brandbeveiliging staat de veiligheid van de mens voorop. Schade aan medische apparatuur kan echter resulteren in een enorme schadepost voor het ziekenhuis.

Hele afdelingen kunnen maandenlang onbruikbaar zijn, om over reputatieschade nog maar te zwijgen. Minimax Brandbeveiliging biedt efficiënte oplossingen voor een brandbeveiliging die persoonlijk letsel en materiële schade voorkomt. Het is echter niet alleen het interieur van een ziekenhuis dat een groot brandrisico vormt. Landingsplaatsen voor reddingshelikopters kunnen eenvoudig vlam vatten vanwege een technisch defect.

Schuimmonitoren zijn de meest effectieve beveiligingsoplossing voor landingsplatforms bij ziekenhuizen. In tegenstelling tot puur water is schuim uitstekend geschikt voor het blussen van brandende vloeistoffen zoals kerosine. Een snel resultaat is gegarandeerd. Adequate beveiligingsconcepten van structurele brandbeveiligings- en detectiesystemen, vaste/automatische brandblussers en speciale blussystemen tot mobiele blusapparaten voor de eerste handmatige ingreep zijn onontbeerlijk voor de beveiliging van mensen en eigendommen. Hoe meer van deze concepten van dezelfde leverancier afkomstig zijn, des te minder schijven en koppelingen, dus een soepelere plaatsing en werking van het systeem – voor de optimale beveiliging van ziekenhuizen.

Beveiligde ruimten

1
Helikopterlandingsplaatsen
2
Verblijfs- en kantoorruimtes
3
Noodstroomaggregaten
4
OR / behandelruimte
5
Transformatoren
6
Afvalafvoer
7
Keukens
8
Kabelgoten
9
Serverruimtes
 1. Helikopterlandingsplaatsen
  1 Helikopterlandingsplaatsen

  Beschermingsgebied

  In de vaak hectische situaties van de spoedeisende hulp staat het welzijn van mensen in levensgevaarlijke situaties in het middelpunt. Maar ook redders lopen wel eens gevaar.

  Risico's

  • Gebruik van kerosine, hydraulische olie
  • Hete oppervlakken van de turbines
  • Snelle uitbreiding van branden

  Brandbeveiliging

  Schuimblusinstallaties met zogenaamde monitoren blussen betrouwbaar branden op helikopterlandingsplaatsen, omdat zij brandende vloeistoffen luchtdicht en koelend bedekken.

 2. Verblijfs- en kantoorruimtes
  2 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 3. Noodstroomaggregaten
  3 Noodstroomaggregaten

  Beschermingsgebied

  Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
  • Ontsnappende smeerolie door lekkages

  Brandbeveiliging

  Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.

 4. OR / behandelruimte
  4 OR / behandelruimte

  Beschermingsgebied

  Complexe techniek zoals deze in de OR wordt toegepast brengt brand- en uitvalrisico's met zich mee.

  Risico's

  • Kortsluitingen in medische apparaten
  • Uitval brengt mensen in gevaar

  Brandbeveiliging

  De sprinklerinstallaties die voor de bescherming van het gebouw worden ingezet beschermen ook de OR en behandelingsruimtes. De inzet van preaction-sprinklers biedt hier dubbele veiligheid. Pas wanneer beide sprinklers zich openen, begint het blusproces. Zo laten zich ruimtes met hoogwaardige technische inrichting tegen ongewenste waterlekkages en beschadigingen beschermen

 5. Transformatoren
  5 Transformatoren

  Beschermingsgebied

  Transformatoren zorgen ervoor dat de stroom voor distributie in het net klaarstaat. Zij vormen het verbindingselement tussen de turbine, de generatoren van de turbine en het net. Gewoonlijk bestaan zij uit de componenten: transformatorbehuizing met koeler, oliecompensatietanks en oliegevulde isolatoren.

  Risico's

  • Kortsluitingen binnenin de transformatoren
  • Oververhitting
  • Ontsnappende olie

  Brandbeveiliging

  Al bij het ontstaan van een oververhitting wordt de transformator automatisch uitgeschakeld om uitbraak van brand te verhinderen. De basis voor de brandveiligheid vormt de Buchholzbeveiliging. Deze zorgt voor de tijdige detectie van de noodzakelijke koeling voor door hitte in gevaar gebrachte componenten. De door Minimax volgens nieuwe inzichten, veiligheidsdoelstellingen en testconcepten ontwikkelde oplossing TrafoProtect voltooid het concept. De UL-toegelaten speciale sproeiers, Viking model A en model C-1 realiseren bij activering een gelijkmatige waterverspreiding. Hierbij worden expliciet de veiligheidsdoelen “control” (beheersing) en “suppression” (onderdrukking) succesvol bereikt. Daarbij kan ten opzichte van klassieke sproeiwaterblusinstallaties onder andere het waterverbruik duidelijk gereduceerd worden. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

 6. Afvalafvoer
  6 Afvalafvoer

  Beschermingsgebied

  Grote hoeveelheden van diverse types verpakkingsafval worden vaak op gescheiden inzamelings- en afvalterreinen verzameld. Papier- en afvalpersen comprimeren het opslagvolume. Bovendien wordt het afval ook in containers in de buitenlucht opgeslagen.

  Risico's

  • Zelfontbranding bij onvoldoende ventilatie
  • Grote hoeveelheden licht ontvlambare organische materialen
  • Brandstichting in de buitenlucht
  • Onachtzaam weggegooide restanten van sigaretten

  Brandbeveiliging

  De sprinklerinstallaties die worden ingezet voor de bescherming van een gebouw zijn ook effectief bij de bestrijding van branden in organische afvalstoffen en verpakkingsmaterialen. Terreinen buiten kunnen op de installatie aangesloten worden, waarbij een droge installatie of als alternatief Minimax PipeGuard Antifreeze het bevriezen van het bluswater verhindert en tegen mogelijke vorstschade beschermt. Als grote hoeveelheden worden opgeslagen dan heeft een sproeiwaterblusinstallatie met open sproeiers de voorkeur. Deze wordt dan door een brandmeldsysteem met UniVario industriële brandmelders geactiveerd.

 7. Keukens
  7 Keukens

  Beschermingsgebied

  Geen gastronomische ruimte functioneert zonder keuken. De toebereiding van levensmiddelen vindt in de regel direct op locatie plaats in keukens van verschillende afmetingen. Hier worden levensmiddelen voorbereid, gaar gekookt en tot het serveren warm gehouden.

  Risico's

  • Oververhitte braad- en grillplaten
  • Niet deskundig bediende apparaten
  • Technische defecten van elektrische apparaten
  • Hoge brandbaarheid door toegepaste vetten

  Brandbeveiliging

  Het KS 2000 keukenbeveiligingsblussysteem biedt een ideale brandveiligheid voor fornuizen en friteuses. Al wanneer een brand ontstaat activeert dit systeem binnen seconden en bestrijdt met het speciale Febramax-S ook vetbranden. Sprinklerinstallaties beschermen het gebouw.

 8. Kabelgoten
  8 Kabelgoten

  Beschermingsgebied

  Of het nu gaat om elektrische voeding of dataverbinding – voor de werking en de voeding van een krachtcentrale zijn er veel kabels vereist. Voor de bescherming en uit visuele overwegingen worden de kabels via kabelgoten verdeeld en in kabelruimtes of kabelvloeren gebundeld.

  Risico's

  • Technische defecten zoals kortsluitingen
  • Razend snelle branduitbreiding

  Brandbeveiliging

  Zowel in kabelgoten als ook in kabelruimtes en -vloeren wordt de Minifog ProCon watermistblusinstallatie ingezet. Bij toepassing in de kabelgoot met impulssproeiers en in kabelruimtes en -vloeren met dubbele holle kegelsproeiers, valt de watermistblusinstallatie op door het minimale waterverbruik. De detectie en activering van de watermistblusinstallaties vindt plaats in kabelgeleidende zones via brandmeldsystemen met optische rookmelders. 

 9. Serverruimtes
  9 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.