Experts in fire protection

Overzicht

Onderzoeksinstellingen stellen aan de brandveiligheid zeer hoge en tegelijk speciale eisen: Ook in geval van brand geldt hier, voor de bescherming van de buitenwereld en het milieu de streng geregelde drukverhoudingen te behouden en bovendien alle gevoelige en waardevolle installaties tegen beschadigingen te beschermen. Dit is geen eenvoudige opgave, daarom hield efficiënte brandveiligheid tot nog toe meestal op bij de laboratoriumdeur.

Minimax zorgt met het gasblussysteem Argotec CleanLab in laboratoria voor optimale veiligheid. Deze oplossing voldoet zonder compromissen aan alle brandveiligheidseisen. Als de installatie met de hand of per brandmelder wordt geactiveerd, dan neemt een brandmelder en blussturingscentrale de controle over. Het bijzondere daarbij: Door de verschildrukmeting wordt de ruimtebeluchting zo nauwkeurig gestuurd dat de vooraf ingestelde ruimtedruk behouden blijft. Het Argotec CleanLab-systeem is hier in staat, ondanks de doorlopende beluchting een dovende gasconcentratie op te bouwen en in stand te houden. Zo wordt de brand effectief geblust, zonder het drukverschil te verstoren of de ruimte met blusmiddelresten te vervuilen. De efficiency van deze oplossing ligt voor de hand: In kwetsbare laboratoria wordt het lopende werk door een brandgeval duidelijk minder belast – het bedrijf kan al na korte tijd worden voortgezet. Behalve de geringe uitvaltijden spreken snelle goedkeuringsprocedures en een solide bescherming van dure high-tech investeringen voor Argotech CleanLab