Experts in fire protection

Overzicht

Staal is tegenwoordig het belangrijkste industriële materiaal. De staalindustrie levert voorproducten, zoals warm gewalst staal, smederijdelen, platen, rails, lang materiaal, draad en buizen, die dan verder tot eindproducten verwerkt worden. Veel staalfabrieken draaien op hoge toeren. Productieuitval en bedrijfsonderbrekingen hebben daar catastrofale gevolgen. Als een bedrijf komt stil te liggen dan beloopt de economische schade binnen de kortste tijd tientallen miljoenen bedragen. Zelfs kleine branden kunnen een volledige staalfabriek lamleggen.

Het brandrisico is aanzienlijk: Warme- en koudebandwerkplaatsen, lasmachines, schakel- en hydraulische ruimtes, oliekelders, kabelkanalen, installaties voor het aanbrengen van coatings en laklagen. Vrijwel overal een combinatie van hitte en ontvlambare stoffen. Brandbare vloeistoffen, zoals olie, afzettingen en hete machineonderdelen vormen in combinatie met de elektrische ontstekingsbronnen van productiemachines een groot brandgevaar. Door installaties veroorzaakte brandbaarheid, zoals kunststoffen, leidingen en olievoorraden versterken het risico. Investeringen in de brandveiligheid zijn daarom van essentieel belang. 

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor de verschillende zones binnen een staalfabriek. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van de gebouwen. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In staalfabrieken worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, kooldioxideblussystemen en halocarbonblusinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in staalfabrieken af. 

Beveiligde zones

1
Coke ovens
2
Verblijfs- en kantoorruimtes
3
Sinterinstallaties
4
Hydraulische ruimtes
5
Kabelgoten
6
Hoogovens
7
Controlepanelen
8
Strenggietinstallatie en draaitoren
9
Warmwalserij-installaties
10
Koudwalserij-installaties
11
Beitsen
 1. Coke ovens
  1 Coke ovens

  Beschermingsgebied

  Het proces dat in de cokesfabriek cokes en ruw gas opwekt, vereist in de cokesruimtes temperaturen van 900 en 1.400 graden Celsius – deze bedrijfsomstandigheden veroorzaken de hoogste eisen aan mens en materiaal. Stoffen zoals teer, zwavelzuur, ammoniak of naftaleen brengen specifieke gevaren met zich mee. Hierbij komen geweldige bandinstallaties die in ijltempo kolen en cokes door lastig toegankelijke installatiezones transporteren. Voor deze verschillende brandgevaren biedt Minimax een volledig palet aan zeer gespecialiseerde brandveiligheidsoplossingen.

  Risico's

  • Heetgelopen lagers
  • Ontbranding van stofdeeltjes
  • Zelfontbranding van vochtige kool

  Brandbeveiliging

  Warmtemelders, brandgasmelders en melders met meerdere criteria bewaken de banden op betrouwbare wijze. Zij detecteren de ontstane branden en activeren de blusinstallatie automatisch. Minimax sproeiwaterblusinstallaties vormen in de transportzones van brandstoffen een beproefde oplossing. Als er maar kleine watervoorraden beschikbaar zijn dan biedt een Minifog watermistblusinstallatie een zinvol alternatief.

 2. Verblijfs- en kantoorruimtes
  2 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 3. Sinterinstallaties
  3 Sinterinstallaties

  Beschermingsgebied

  Van fijnkorrelig ruw stof tot vaste stukken ijzerertssinters doorlopen in de sinterinstallatie fijne ertsen, concentraten en additieven nog een brandgevaarlijk proces: het grote aantal stoffen, de hoge druk en opnieuw hoge bedrijfstemperaturen verbergen hier in alle sinterstadia aanzienlijke brandrisico's. Hoewel de installaties werken met hydraulische componenten en in de schakelruimtes IT-besturingen zijn geïnstalleerd, komen hier technologieën met zeer verschillende brandveiligheidseisen bij elkaar.

  Risico's

  • Geknapte en ondichte hydraulische slangen
  • Elektrische defecten in schakelruimtes
  • Hoge temperaturen

  Brandbeveiliging

  Een effectieve brandveiligheid in de zone van de hydraulische installaties en bij de transportsystemen bieden Minifog watermistblusinstallaties. Een schuimblusinstallatie voorkomt zeer effectief oliebrandrisico's.  

 4. Hydraulische ruimtes
  4 Hydraulische ruimtes

  Beschermingsgebied

  In hydraulische ruimtes worden de voor het persproces vereiste krachten opgewekt. Daartoe zijn hydraulische aggregaten nodig die bestaan uit hydraulische olietanks aandrijfmotoren en pompen. Dergelijke inrichtingen bevinden zich in de regel in een gesloten hydraulische ruimte onder de pers.

  Risico's

  • Lekkages aan olievoerende leidingen of asafdichtingen
  • Hete oppervlakken van de aggregaten
  • Olieafzettingen die ontvlammen

  Brandbeveiliging

  Minifog ProCon watermistblusinstallaties zorgen voor een betrouwbare brandveiligheid van hydraulische aggregaten. Als er gevoelige elektronische apparatuur aanwezig is, bieden kooldioxideblusinstallaties als alternatief een residuloos blussen. De branddetectie en activering van de Minifog ProCon watermistblusinstallaties en kooldioxideblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammen- en warmtemelders.

 5. Kabelgoten
  5 Kabelgoten

  Beschermingsgebied

  Of het nu gaat om elektrische voeding of dataverbinding – voor de werking en de voeding van een krachtcentrale zijn er veel kabels vereist. Voor de bescherming en uit visuele overwegingen worden de kabels via kabelgoten verdeeld en in kabelruimtes of kabelvloeren gebundeld.

  Risico's

  • Technische defecten zoals kortsluitingen
  • Razend snelle branduitbreiding

  Brandbeveiliging

  Zowel in kabelgoten als ook in kabelruimtes en -vloeren wordt de Minifog ProCon watermistblusinstallatie ingezet. Bij toepassing in de kabelgoot met impulssproeiers en in kabelruimtes en -vloeren met dubbele holle kegelsproeiers, valt de watermistblusinstallatie op door het minimale waterverbruik. De detectie en activering van de watermistblusinstallaties vindt plaats in kabelgeleidende zones via brandmeldsystemen met optische rookmelders. 

 6. Hoogovens
  6 Hoogovens

  Beschermingsgebied

  De hoogoven is continu in werking bij temperaturen van meer dan 1.000 graden Celsius. Enorme cokeshoeveelheden houden deze installatie op temperatuur, zodat continu het ruwe ijzer uit erts kan worden gewonnen. De installatietechnische brandveiligheid moet hier behalve met het permanente bedrijf rekening houden met de omstandigheid dat het onmogelijk is om de oven snel uit te zetten, zelfs in geval van brand in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Afzettingen van de meest verschillende elementen, olie en andere brandbare vloeistoffen aan bewegende componenten van de installatie vormen ten opzichte van de enorme bedrijfstemperatuur een hoog brandrisico. Net als in de cokesfabriek geldt hier met name dat de cokesbanden met bedrijfszekere melders bewaakt en dat branden in een vroeg stadium met een automatische blusinstallatie bestreden moeten worden. Behalve zulke zones met een hoge brandbaarheid worden hoogovens ook omringd door kwetsbare technische installaties, die een breed spectrum aan brandveiligheidssystemen vereisen

  Risico's

  • Hydraulische olie en smeerolie kan in de buurt van het gloeiende metaal ontbranden
  • Brandgevaar voor besturingen en aandrijvingen in de omgeving van de gietpan en het strenggeleidingssysteem

  Brandbeveiliging

  Minifog watermistblusinstallaties beschermen betrouwbaar zones van de draaitoren tot de uitlooprollenbaan. 

 7. Controlepanelen
  7 Controlepanelen

  Beschermingsgebied

  Bij de controlepanelen komen alle draden samen, zodat een permanente veiligheidscontrole verzekerd is. Vaak bevinden dergelijke controlepanelen zich in kleine tot middelgrote ruimtes, waarin monitoren en andere technische apparaten voor de visuele bewaking – bijvoorbeeld met de Minimax Inveron – zijn ondergebracht.

  Risico's

  • Technische defecten zoals kortsluitingen
  • Oververhitting van computers of andere elektronische apparaten

  Brandbeveiliging

  Controlepanelen kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie voor de beveiliging van het gebouw worden aangesloten. Om elektrische en elektronische apparaten aanvullende bescherming te bieden wordt het risico van een ongewilde activering van de sprinklerinstallatie door de inzet van preaction-sprinklers geminimaliseerd.

 8. Strenggietinstallatie en draaitoren
  8 Strenggietinstallatie en draaitoren

  Beschermingsgebied

  Vloeibaar staal wordt bij het streng gieten tot gewalste blokken of geperste extrusiepalen – voordien legt dit van de pan via de verdeler door de mal aanzienlijke transportafstanden af. Hydraulische en elektrische aandrijvingen, smeerolie allerlei technische voorzieningen zorgen voor de beweging van de strenggietinstallatie. Vuur, water, lucht – bij geen ander installatiedeel komen deze elementen zo dicht bijelkaar. Heet staal met een temperatuur van 1.400 graden Celsius komt in de buurt van de aandrijftechniek en elektrische installaties. 

  Risico's

  • Hydraulische olie en smeerolie kan in de buurt van het gloeiende metaal ontbranden
  • Brandgevaar voor besturingen en aandrijvingen in de omgeving van de gietpan, verdeler en het strenggeleidingssysteem

  Brandbeveiliging

  Voor de brandveiligheid voor zones van de draaitoren tot de uitlooprollenbaan vormen Minifog watermistblusinstallaties de ideale keuze. 

 9. Warmwalserij-installaties
  9 Warmwalserij-installaties

  Beschermingsgebied

  Gloeiend geleverde plakken staal bereiken in de oven temperaturen tussen de 750 en 1.250 graden Celsius voor verdere verwerking. Hierdoor worden vergelijkbare brandgevaren veroorzaakt als in de cokesfabriek en sinterinstallatie. Daar heersen bij het uitwalsen hydraulisch aangedreven persen en kantensnijders vergelijkbare brandrisico's als bij de aandrijfcomponenten bij het gieten van strengen. Lekken in de hydraulische leidingen kunnen eenvoudig een sproeiende straal of olienevel veroorzaken, die in deze omgeving snel kan ontvlammen. Hoge temperaturen zijn ook bij het walsen een permanente begeleider en dus een onvermijdbare ontstekingsbron.

  Risico's

  • Hydraulische leidingen langs walsstraten
  • Hoge materiaaltemperaturen

  Brandbeveiliging

  De automatische branddetectie is vanwege de bedrijfsomstandigheden, zoals gloed, stoom of wegspattende vonken aan de walsinstallaties problematisch. In zonedelen is de branddetectie hier gebaseerd op een bemande intensieve videobewaking. In geval van brand wordt de blusinstallatie handmatig geactiveerd. De apparaten van de warmwalserij worden beschermd door sproeiwaterblusinstallaties.

 10. Koudwalserij-installaties
  10 Koudwalserij-installaties

  Beschermingsgebied

  Productieprecisie is het domein van de koudwalserij-installatie: Omkeerwalstuigen of tandemstraten brengen de warme breedband op de door de klant gewenste maten. Dit is een uitdaging voor de brandveiligheid, want om geringe productietoleranties te realiseren zijn de walsstraten voorzien van de modernste stuur- en regelsystemen.

  Risico's

  • Hoge temperaturen
  • Uitvalgevaar van kwetsbare stuursystemen bij branden

  Brandbeveiliging

  Minifog watermistblusinstallaties beveiligen betrouwbaar enige delen van de koudwalserijinstallatie, zoals aandrijvingen, walstuigen en structuur. Voor de brandveiligheid van de kwetsbare regeltechniek van de walserij zijn Oxeo inertgasblussystemen ideaal geschikt.

 11. Beitsen
  11 Beitsen

  Beschermingsgebied

  Bij een beitsbaan begint efficiënte brandveiligheid bij de afspuitinrichting. Het zurenbad dat aansluitend oxidelagen van het walsproces op de warme band verwijdert, vertegenwoordigt bij moderne installaties met zijn kunststofbekken en kunststof ventilatiekanalen een aanzienlijke brandbaarheid. Mocht hier een brand uitbreken dan kan deze zich snel verspreiden. Het chemische proces van het beitsen levert daarbij waterstof in grote hoeveelheden.

  Risico's

  • Gasvorming en explosiegevaar door chemische processen
  • Brandbare kunststof bij bakken, toevoerleidingen en ventilatiesystemen

  Brandbeveiliging

  Het brandmeldsysteem is een essentiële module bij het beschermen van de beitsen: Foutbestendige vlammenmelders van Minimax detecteren een brand en activeren een gedefinieerde brandgevalbesturing – een combinatie van uitschakeling, activering van bluszones en afvoerluchtbesturing. Procesdelen van de duwbeitsbaan, de lasmachine en de afvoerlucht worden door een Minifog watermistblusinstallatie beveiligd. De bescherming van de olieverdeler bij het beitsen wordt vervuld door een kooldioxideblusinstallatie