Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

De Minifog EconAqua watermistblusinstallatie biedt door de inzet van innovatieve lagedruk watermisttechniek een bijzonder efficiënte gebouwenbeveiliging. Vergeleken met klassieke sprinklerinstallaties functioneert het EconAqua-systeem met tot 85 procent minder bluswater, waardoor mogelijke waterschade tot een minimum gereduceerd wordt. De EconAqua-installatie laat zich zo ook wezenlijk compacter uitvoeren als een klassieke sprinklerinstallatie. Dat spaart plaats en kosten op de plaats van installatie en maakt de Minifog EconAqua watermistblusinstallatie, ideaal voor inbouw achteraf in bestaande gebouwen.

Voordelen van Minifog EconAqua ten opzichte van klassieke sprinklerinstallaties 

 • Tot 85 % minder bluswaterinzet
 • Waterschade wordt daardoor tot een minimum gereduceerd
 • Aanzienlijke plaatsbesparing wat betreft het leidingwerk, met name bij verlaagde plafonds, op basis van de kleinere buisdiameter
 • Duidelijk minder ruimtegebruik voor de watertoevoer, omdat EconAqua-installaties wezenlijk compacter uitgevoerd kunnen worden als klassieke sprinklerinstallaties
 • EconAqua watermistsprinklers kunnen in de regel duidelijk grotere beschermde zones afdekken als klassieke sprinklers
 • Geringere eenmalige en lopende kosten voor de aansluiting op water- en stroomverzorgingsnetten op grond van geringer bluswaterverbruik en pompvermogen
 • Ideaal voor de inbouw achteraf in bestaande gebouwen

Voordelen van Minifog EconAqua ten opzichte van hogedruk-sprinklerinstallaties

 • Duidelijk geringere installatiebouwkosten door de inzet van lagedrukcomponenten
 • Minifog EconAqua-systemen kunnen ook met verzinkte leidingen, buizen uit kunststof of in beton aangelegde buizen worden gebouwd
 • Minifog EconAqua kan met klassieke sprinkler- en brandslanghaspelsystemen gecombineerd worden
 • Minifog EconAqua kan ook via een brandweertoevoer gevoed worden
 • Geringere eenmalige en lopende kosten voor de aansluiting op water- en elektriciteitsnetten op grond van geringer bluswaterverbruik en pompvermogen
 • Minifog EconAqua-systemen kunnen ook als droge installaties ingezet worden, zonder leidingverwarming, in gebieden die aan een vorstrisico blootstaan

Newly developed - EconAqua Car Park
Thanks to the development of the EconAqua Water Mist Sprinkler U16, EconAqua is now the low-pressure water mist system with the widest range of applications on the market. Furthermore, it is the only system approved by the VdS for use in multi-storey and underground parking lots with a ceiling height of up to 3.6 meters.

Efficacy confirmed - VdS approval received
The effectiveness of the new EconAqua U16 sprinkler has been verified with a range of extensive fire tests under the supervision of VdS Schadenverhütung. They were carried out at the Minimax Fire Research Center based on current VdS and EN requirements. In the test setup for a typical parking garage situation, the effectiveness of EconAqua was compared to a conventional dry sprinkler system as per VdS CEA 4001 (including a safety margin).

The EconAqua system successfully passed the fire tests. Furthermore, it was verified that the EconAqua low-pressure water mist system provides the same fire protection as conventional sprinkler systems but at a lower water consumption, thus offering a higher efficiency.

Advantages at a glance

 • VdS-approved low-pressure water mist system with the widest application area on the market
 • Efficient use of extinguishing water helps to reduce the amount of water damage
 • EconAqua sprinklers cover larger protected areas than conventional sprinklers
 • Can also be used as a dry system without pipe trace heating or antifreeze in frost-prone areas
 • Requires less installation space thanks to smaller nominal pipe widths due to lower extinguishing water requirement

Opbouw

1
EconAqua natte klep
2
Sprinklermeldcentrale
3
EconAqua droge klep
4
Compressor
5
Droge installatie voor ruimtes die aan vorstrisico blootstaan
6
Voorraadtank
7
Pompenschakelkast
8
Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
9
EconAqua hoofdpomp
10
EconAqua alarmklep
opbouw Econaqua installatie
 1. EconAqua natte klep
 2. Sprinklermeldcentrale
 3. EconAqua droge klep
 4. Compressor
 5. Droge installatie voor ruimtes die aan vorstrisico blootstaan
 6. Voorraadtank
 7. Pompenschakelkast
 8. Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
 9. EconAqua hoofdpomp
 10. EconAqua alarmklep

Functie

Bluszones

De nominale buisdiameters liggen hier voornamelijk tussen DN20 en DN40 en zijn daarmee duidelijk geringer dan bij klassieke sprinklersystemen. In de bedrijfsklare toestand is het leidingwerk van de bluszones gevuld met onder druk staand water (natte installatie voor ruimtes die niet aan een vorstrisico blootstaan) of met perslucht of stikstof (droge installatie voor zones die aan vorstrisico blootstaan). In geval van brand openen zich alleen de sprinklerkoppen die zich in de onmiddellijke nabijheid van de brand bevinden.

EconAqua-installatie

Behalve de compressor die de druk in het leidingwerk van de bluszones in stand houdt, bestaat de EconAqua-installatie uit de sprinklermeldcentrale, de centrale alarmklep, de hoofdpomp, een waterbron en andere componenten die zorgen voor de werking van de blusinstallatie. De ingenomen ruimte door een EconAqua-installatie is vanwege het duidelijk lagere bluswaterverbruik tot 80 procent lager dan de betreffende klassieke sprinklerinstallaties.

De meldingen van de sectiekleppen en de centrale alarmklep komen binnen bij de brandmeldcentrale. Hierdoor volgt dan de activering van interne en externe signaleringen. De hoofdpomp slaat aan als de druk in de hoofd-distributieleiding daalt. Als waterbron staan naar keuze een watertank met automatische suppletie evenals – bij toepassing van geschikte systemen – een rechtstreekse aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet ter beschikking.

Installaties voor meerdere zones

Iedere bluszone is toegewezen aan een EconAqua sectieklep. In geval van brand, dus na het openen van een sprinkler, daalt de druk in het leidingnet van de betrokken bluszone zover, dat de bijbehorende sectieklep zich opent en het blusproces start. Tegelijkertijd worden meldingen voor de alarmering en lokalisering van de gebeurtenis naar de brandmeldcentrale verzonden.

Beveiligde zones

Het toepassingsbereik van Minifog EconAqua watermist-sprinklerinstallaties wordt conform de in de richtlijnen voor sprinklerinstallaties VdS CEA 4001 gedefinieerde brandgevaarklassen ingedeeld. Hiertoe tellen de brandgevaarklassen LH, OH1 (zonder productierisico’s) en OH2 (bovengrondse en ondergrondse (inpandige) parkeergarages).

 

Hotelkamers
Hotel rooms

Beschermingsgebied

Hotelkamers zijn ruimtes waar mensen zich terugtrekken en ontspannen, waarin de gasten zich met name 's nachts ophouden. Overdag worden de ruimtes vooral door het personeel betreden. De eisen aan comfort en binnenarchitectuur is in deze ruimtes vaak zeer hoog. Daarbij is de voorziening van elektrische apparaten nu al zeer omvangrijk en dit zal in de toekomst verder toenemen.

Risico's

 • Defecten aan elektrische apparaten zoals waterkokers, radio of tv
 • Niet volledig gedoofde sigaretten
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

In hotelkamers vormen Minifog EconAqua watermistblusinstallaties een water- en plaatsbesparend alternatief voor sprinklerinstallaties. Deze installaties kunnen in hotelkamers met breedsproeiwandsprinklers uitgevoerd worden, zodat een standaardkamer door maar één enkele sprinkler afdoende tegen brand beveiligd wordt. Door toepassing van undercover sprinklers sluit de blustechniek zich bijzonder onopvallend aan bij het plafond. 

Parkeerruimtes
Parking areas

Beschermingsgebied

Omvangrijke parkeermogelijkheden zijn voor klanten en medewerkers bijzonder comfortabel. Frequent staan parkeerplaatsen op grond van plaatsgebrek in ondergrondse parkeergarages met meerdere verdiepingen ter beschikking en worden deze druk gebruikt.

Risico's

 • Technische defecten aan geparkeerde auto's
 • Onachtzaam roken
 • Brandstichting
 • Snelle brand- en rookontwikkeling

Brandbeveiliging

Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden een water- en plaatsbesparende brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages. Bij grotere plafondhoogten vormen sprinklerinstallaties een betrouwbaar alternatief. 

Verblijfs- en kantoorruimtes
Offices

Beschermingsgebied

Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

Risico's

 • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
 • Oververhitting van de verlichting
 • Kortsluitingen aan drankenautomaten

Brandbeveiliging

Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

Gerelateerde technologieëen