Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

De Minifog EconAqua watermistblusinstallatie biedt door de inzet van innovatieve lagedruk watermisttechniek een bijzonder efficiënte gebouwenbeveiliging. Vergeleken met klassieke sprinklerinstallaties functioneert het EconAqua-systeem met tot 85 procent minder bluswater, waardoor mogelijke waterschade tot een minimum gereduceerd wordt. De EconAqua-centrale laat zich zo ook wezenlijk compacter uitvoeren als de centrale van een klassieke sprinklerinstallatie. Dat spaart plaats en kosten op de plaats van installatie en maakt de Minifog EconAqua watermistblusinstallatie, ideaal voor inbouw achteraf in bestaande gebouwen.

Voordelen van Minifog EconAqua ten opzichte van klassieke sprinklerinstallaties 

 • Tot 85 % minder bluswaterinzet
 • Waterschade wordt daardoor tot een minimum gereduceerd
 • Aanzienlijke plaatsbesparing op het gebied van de buistrajecten, met name bij hangende plafonds, op grond van de kleinere buisdiameter
 • Duidelijk minder ruimtegebruik voor de watertoevoer, omdat EconAqua-centrales wezenlijk compacter uitgevoerd kunnen worden als klassieke sprinklercentrales
 • EconAqua watermistsprinklers kunnen in de regel duidelijk grotere beschermde zones afdekken als klassieke sprinklers
 • Geringere eenmalige en lopende kosten voor de aansluiting op water- en stroomverzorgingsnetten op grond van geringer bluswaterverbruik en pompprestaties
 • Ideaal voor de inbouw achteraf in bestaande gebouwen

Voordelen van Minifog EconAqua ten opzichte van hogedruk-sprinklerinstallaties

 • Duidelijk geringere installatiebouwkosten door de inzet van lagedrukcomponenten
 • Minifog EconAqua-systemen kunnen ook met verzinkte leidingen, buizen uit kunststof of in beton aangelegde buizen worden gebouwd
 • Minifog EconAqua kan met klassieke sprinkler- en brandslanghaspelsystemen gecombineerd worden
 • Minifog EconAqua kan ook via een brandweertoevoer gevoed worden – een aanvullende beveiliging, bijv. bij stroomuitval
 • Geringere eenmalige en lopende kosten voor de aansluiting op water- en elektriciteitsnetten op grond van geringer bluswaterverbruik en pompprestaties
 • Minifog EconAqua-systemen kunnen ook als droge installaties zonder leidinghulpverwarmingen in gebieden die aan een vorstrisico blootstaan ingezet worden

Opbouw

1
Brandmeldercentrale
2
EconAqua-zonestation nat
3
EconAqua zonestation droog
4
Compressoraggregaat
5
Droge installatie voor ruimtes die aan vorstrisico blootstaan
6
Voorraadtank / Tussentank
7
Pompenschakelkast
8
Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
9
EconAqua-hoofdpomp
10
EconAqua-alarmstation
Construction of the Minifog EconAqua
 1. Brandmeldercentrale
 2. EconAqua-zonestation nat
 3. EconAqua zonestation droog
 4. Compressoraggregaat
 5. Droge installatie voor ruimtes die aan vorstrisico blootstaan
 6. Voorraadtank / Tussentank
 7. Pompenschakelkast
 8. Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
 9. EconAqua-hoofdpomp
 10. EconAqua-alarmstation

Functie

Bluszones

De nominale buizendiameters liggen hier hoofdzakelijk tussen DN20 en DN40 en zijn daarmee duidelijk geringer dan bij klassieke sprinklerbuizensystemen. In de bedrijfsklare toestand zijn de buizensystemen van de bluszones met onder druk staand water (natte installatie voor ruimtes die niet aan een vorstrisico blootstaan) of met perslucht of stikstof (droge installatie voor zones die aan vorstrisico blootstaan). In geval van brand openen zich alleen de watermistsprinklers die zich in de onmiddellijke nabijheid van de brand bevinden.

EconAqua-centrale

Behalve de aggregaten die de druk in de buizennetten van de bluszones in stand houden, bestaat de EconAqua-centrale uit de brandmeldcentrale, de centrale alarmklep, de hoofdpomp, een waterbron en andere componenten die zorgen voor de werking van de blusinstallatie. De plaatsruimte van EconAqua-centrales is vanwege het duidelijk lagere bluswaterverbruik tot 80 procent lager dan de betreffende klassieke sprinklercentrales.

De meldingen van de zonestations en de centrale alarmklep komen binnen bij de brandmeldcentrale. Hierdoor volgt dan de alarmering van interne en externe reddingskrachten. De hoofdpomp slaat aan als de druk in de hoofddistributieleiding naar het openen van zonestation daalt. Als waterbron staan naar keuze een watertank met automatische bijvulling evenals – bij toepassing van geschikte beveiligingssystemen – een rechtstreekse aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet ter beschikking.

Installaties voor meerdere zones

Iedere bluszone is toegewezen aan een EconAqua zonestation. In geval van brand, dus na het openen van een sprinkler, daalt de druk in het buizennet van de betrokken bluszone zover, dat het bijbehorende zonestation zich opent en het blusproces start. Tegelijkertijd worden meldingen voor de alarmering en lokalisatie van het brandvoorval naar de brandmeldcentrale verzonden.

Beveiligde zones

Het toepassingsbereik van Minifog EconAqua watermist-sprinklerinstallaties wordt conform de in de richtlijnen voor sprinklerinstallaties VdS CEA 4001 gedefinieerde brandgevaarklassen ingedeeld. Hiertoe tellen de brandgevaarklassen LH, OH1 (zonder productierisico’s) en OH2 (alleen parkeergebouwen en ondergrondse parkeergarages).

 

Hotelkamers
Hotel rooms

Beschermingsgebied

Hotelkamers zijn ruimtes waar mensen zich terugtrekken en ontspannen, waarin de gasten zich met name 's nachts ophouden. Overdag worden de ruimtes vooral door het personeel betreden. De eisen aan comfort en binnenarchitectuur is in deze ruimtes vaak zeer hoog. Daarbij is de voorziening van elektrische apparaten nu al zeer omvangrijk en dit zal in de toekomst verder toenemen.

Risico's

 • Defecten aan elektrische apparaten zoals waterkokers, radio of tv
 • Niet volledig gedoofde sigaretten
 • Licht ontvlambare materialen

Brandbeveiliging

In hotelkamers vormen Minifog EconAqua watermistblusinstallaties een water- en plaatsbesparend alternatief voor sprinklerinstallaties. Deze installaties kunnen in hotelkamers met breedsproeiwandsprinklers uitgevoerd worden, zodat een standaardkamer door maar één enkele sprinkler afdoende tegen brand beveiligd wordt. Door toepassing van undercover sprinklers sluit de blustechniek zich bijzonder onopvallend aan bij het plafond. 

Parkeerruimtes
Parking areas

Beschermingsgebied

Omvangrijke parkeermogelijkheden zijn voor klanten en medewerkers bijzonder comfortabel. Frequent staan parkeerplaatsen op grond van plaatsgebrek in ondergrondse parkeergarages met meerdere verdiepingen ter beschikking en worden deze druk gebruikt.

Risico's

 • Technische defecten aan geparkeerde auto's
 • Onachtzaam roken
 • Brandstichting
 • Snelle brand- en rookontwikkeling

Brandbeveiliging

Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden een water- en plaatsbesparende brandbestrijding in ondergrondse parkeergarages. Bij grotere plafondhoogten vormen sprinklerinstallaties een betrouwbaar alternatief. 

Verblijfs- en kantoorruimtes
Offices

Beschermingsgebied

Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

Risico's

 • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
 • Oververhitting van de verlichting
 • Kortsluitingen aan drankenautomaten

Brandbeveiliging

Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

Gerelateerde technologieëen