Experts in fire protection

Overzicht

Karakteristiek voor krachtcentrales is een complex volledig systeem dat uit zeer verschillende bedrijfsunits bestaat. Bovendien vormen de gegeven omstandigheden, zoals bijvoorbeeld hete oppervlakken en smeeroliën enorme brandrisico's. Als een brand in een krachtcentrale niet automatisch gedetecteerd en onmiddellijk geblust wordt, dreigen miljoenenschades. Zelfs een brandschade in een deelgebied kan de volledige elektriciteitsopwekking voor langere tijd platleggen. In het bijzonder bij kolenkrachtcentrales is een betrouwbare werking essentieel, omdat zij een wezenlijke pijler van de basisenergievoorziening vormen. Voor de bescherming van personen, bedrijfsmiddelen en het milieu is een doordacht en op maat gemaakt brandveiligheidsconcept vereist.

Voor de bescherming van het gebouw vormen sprinklerinstallaties een belangrijke bouwsteen. Deze kunnen door de keuze van de sprinklers worden aangepast bij de betreffende eisen. Een brandmeldsysteem voltooit de bescherming van het gebouw in alle zones. De signalen van de brandmelders komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale. Deze alarmeert mensen die risico lopen en de brandweer en neemt in vele gevallen de besturing en functiebewaking van de brandveiligheidsinstallaties over.

Als uitbreiding op de basisuitrusting worden voor de ruimte- en inrichtingsbeveiliging nog andere brandveiligheidssystemen in gas- en stoomkrachtcentrales ingezet:

Beveiligde zones

1
Olietanks
2
Kabelgoten
3
Transformatoren
4
Verblijfs- en kantoorruimtes
5
Serverruimtes
6
Elektrische & schakelruimtes
7
Stoomturbines
8
Kooltransportbandsystemen
9
Bergen en kolenbunker
10
Branders
 1. Olietanks
  1 Olietanks

  Beschermingsgebied

  In gas- en stoomcentrales waarin dual-fuel turbines worden toegepast, die zowel op gas als op olie kunnen functioneren, wordt het gas of de stookolie in grote tanks opgeslagen.

  Risico's

  • Blikseminslag
  • Vonken door statische oplading
  • Ontbranding van de gassen in de olietank 

  Brandbeveiliging

  De optimale brandveiligheid bieden hier schuimblusinstallaties met de systeemkit MX TankFoam RTK. Het systeem genereert zwaar schuim dat in geval van brand van bovenaf op de brandende vloeistof wordt gespoten. Het schuim koelt direct af, verstikt de vlammen en beschermt het gebluste gedeelte tegen opnieuw ontvlammen. Met een sproeiwaterblusinstallatie worden de tankzijwand en eventueel het tankdak parallel gekoeld.

 2. Kabelgoten
  2 Kabelgoten

  Beschermingsgebied

  Of het nu gaat om elektrische voeding of dataverbinding – voor de werking en de voeding van een krachtcentrale zijn er veel kabels vereist. Voor de bescherming en uit visuele overwegingen worden de kabels via kabelgoten verdeeld en in kabelruimtes of kabelvloeren gebundeld.

  Risico's

  • Technische defecten zoals kortsluitingen
  • Razend snelle branduitbreiding

  Brandbeveiliging

  Zowel in kabelgoten als ook in kabelruimtes en -vloeren wordt de Minifog ProCon watermistblusinstallatie ingezet. Bij toepassing in de kabelgoot met impulssproeiers en in kabelruimtes en -vloeren met dubbele holle kegelsproeiers, valt de watermistblusinstallatie op door het minimale waterverbruik. De detectie en activering van de watermistblusinstallaties vindt plaats in kabelgeleidende zones via brandmeldsystemen met optische rookmelders. 

 3. Transformatoren
  3 Transformatoren

  Beschermingsgebied

  Transformatoren zorgen ervoor dat de stroom voor distributie in het net klaarstaat. Zij vormen het verbindingselement tussen de turbine, de generatoren van de turbine en het net. Gewoonlijk bestaan zij uit de componenten: transformatorbehuizing met koeler, oliecompensatietanks en oliegevulde isolatoren.

  Risico's

  • Kortsluitingen binnenin de transformatoren
  • Oververhitting
  • Ontsnappende olie

  Brandbeveiliging

  Al bij het ontstaan van een oververhitting wordt de transformator automatisch uitgeschakeld om uitbraak van brand te verhinderen. De basis voor de brandveiligheid vormt de Buchholzbeveiliging. Deze zorgt voor de tijdige detectie van de noodzakelijke koeling voor door hitte in gevaar gebrachte componenten. De door Minimax volgens nieuwe inzichten, veiligheidsdoelstellingen en testconcepten ontwikkelde oplossing TrafoProtect voltooid het concept. De UL-toegelaten speciale sproeiers, Viking model A en model C-1 realiseren bij activering een gelijkmatige waterverspreiding. Hierbij worden expliciet de veiligheidsdoelen “control” (beheersing) en “suppression” (onderdrukking) succesvol bereikt. Daarbij kan ten opzichte van klassieke sproeiwaterblusinstallaties onder andere het waterverbruik duidelijk gereduceerd worden. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

 4. Verblijfs- en kantoorruimtes
  4 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 5. Serverruimtes
  5 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 6. Elektrische & schakelruimtes
  6 Elektrische & schakelruimtes

  Beschermingsgebied

  Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Kortsluiting
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

 7. Stoomturbines
  7 Stoomturbines

  Beschermingsgebied

  Of het nu gaat om hydraulisch aangestuurde kleppen, turbines of generatorlagers of dat het nu olietoevoerpompen, turbine-opwerkingsruimtes of ruimtes voor olietanks en leidingen betreft  – al deze gebieden behoren tot de zone van de stoomturbines.

  Risico's

  • Brandbare vloeistoffen
  • Ondichte plaatsen in het smeer- en stuuroliesysteem
  • Hete oppervlakken

  Brandbeveiliging

  De blussing vindt bij voorkeur plaats door de activering van de automatische of halfautomatische Minifog ProCon watermistblusinstallatie. Vanwege de in vergelijking met een klassieke sproeiwaterblusinstallatie duidelijk mindere bedekking met bluswater, wordt het gevaar van kromtrekken van hete turbinebestanddelen bijv. in het turbinelager daardoor aanzienlijk verminderd. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem met de intelligente UniVario vlammen- en warmtemelders. Deze kunnen ook voor de procesbewaking worden ingezet. 

 8. Kooltransportbandsystemen
  8 Kooltransportbandsystemen

  Beschermingsgebied

  De kool wordt via transportbandsystemen getransporteerd, die via koolbewerkingsstations – bijvoorbeeld het kolenbrekerstation – of omkeringen en hoektorens voeren. 

  Risico's

  • Warmgelopen rollenlagers die een ontsteking van stofdeeltjes veroorzaken
  • Vonken die bij onderhoud- of laswerkzaamheden ontstaan
  • Vochtige kool die zelf ontbrandt

  Brandbeveiliging

  De installatie van lineaire warmtemelders, brandgasmelders of melders voor meerdere criteria in de niet visueel controleerbare zones, is een noodzakelijke brandveiligheidsmaatregel, om brand vroeg te detecteren en de blusinstallatie te activeren. De sproeiwaterblusinstallatie is een beproefde oplossing, want vanwege de zeer snelle branduitbreiding bij kolenbranden is een onmiddellijke en grootschalige activering of blussing over de gehele beveiligde zone vereist. De Minifog ProCon blusinstallatie met fijne sproeiers vormt een aantrekkelijk alternatief voor transportbandsystemen met boven- en onderbanden. Een doorslaggevend voordeel is dat met dit systeem in vergelijking met sproeiwaterblusinstallaties duidelijk minder bluswater wordt toegepast.

 9. Bergen en kolenbunker
  9 Bergen en kolenbunker

  Beschermingsgebied

  Die Kohle wird in der Regel im Außenbereich auf einer Halde ohne Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe gelagert. Kohlebunker bieten hingegen die Möglichkeit, den Brennstoff trocken einzulagern. Häufig finden sich in einem Kohlekraftwerk beide Lagervarianten.

  Risico's

  • Selbst entzünden von Kohle
  • In Kohlebunkern explosionsgefährdete Atmosphäre durch Kohlenstaub

  Brandbeveiliging

  Voor de brandveiligheid van de kolenopslag worden blusmonitoren toegepast, die de branden van een veilige afstand bestrijden en de door vuur bedreigde installaties preventief koelen. De monitoren laten zich afhankelijk van de uitrustingsvariant hetzij handmatig of met de afstandsbediening op het betreffende doel richten. Voor buiten wordt bovendien een slangenhaspelsysteem aanbevolen. Voor de bewaking worden warmtebeeldcamera's ingezet, die de warmteontwikkeling in kolen zichtbaar maken. In de kolenbunker daarentegen worden voor de detectie brandgasmelders ingezet die op het ontsnappende koolmonoxide reageren in geval van brand.

 10. Branders
  10 Branders

  Beschermingsgebied

  In de branderniveaus bevinden zich twee soorten branders: Ten eerste, de kolenbranders voor de normale modus waarin de tot stof vermalen kool verbrandt en daarbij in warmte-energie wordt omgevormd, ten tweede, de oliebranders die voor het startproces worden ingezet, tot de kolenbranders de juiste temperatuur voor de verbranding van de kool bereikt hebben.

  Risico's

  • Ontsnappende olie en ondichte slangen of flenskoppelingen
  • Hoge brandbaarheid

  Brandbeveiliging

  Een zeer gerichte blusingreep op de brandhaard is in de branderniveaus van groot belang. Minimax zet in deze zone de efficiënte Minifog ProCon watermistblusinstallaties in. Met sprinklerampullen beveiligde activeringskleppen zorgen ervoor dat alleen uit die impulssproeiers bluswater komt, waar een kritische temperatuur overschreden werd door de aanwezigheid van een brand.