Experts in fire protection

Overzicht

Moderne gas- en stoomkrachtcentrales, die inmiddels een efficiency van meer dan 60% realiseren, worden vaak door een complex productiesysteem gekarakteriseerd. Zeer diverse bedrijfseenheden, inclusief twee verschillende turbinetypes, vormen een concept dat hoge eisen aan de organisatie stelt wat betreft betrouwbaarheid en veiligheid. 

Bovendien vormen de gegeven omstandigheden, zoals bijvoorbeeld hete oppervlakken en smeeroliën enorme brandrisico's. Als een brand in een krachtcentrale niet automatisch gedetecteerd en onmiddellijk geblust wordt, dreigen er miljoenenschades: Zelfs een brandschade in een onderdeel van de krachtcentrale kan de volledige elektriciteitsopwekking voor langere tijd platleggen. Ook kunnen onterechte branddetecties en activeringen van blusinstallaties die aan storingen te wijten zijn de krachtcentrale tot stilstand brengen. Voor de bescherming van personen, bedrijfsmiddelen en het milieu is een doordacht en op maat gemaakt brandveiligheidsconcept vereist.

In krachtcentrales wordt vrijwel het volledige palet aan moderne brandveiligheidssystemen toegepast. Voor de bescherming van het gebouw vormen sprinklerinstallaties een belangrijke bouwsteen. Deze kunnen door de keuze van de sprinklers worden aangepast bij de betreffende eisen. Een brandmeldsysteem voltooit de bescherming van het gebouw in alle zones. De signalen van de brandmelders komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale. Deze alarmeert mensen die risico lopen en de brandweer en neemt in vele gevallen de besturing en functiebewaking van de brandveiligheidsinstallaties over.

Als uitbreiding op de basisuitrusting worden voor de ruimte- en inrichtingsbeveiliging nog andere brandveiligheidssystemen in gas- en stoomkrachtcentrales ingezet:

Beveiligde zones

1
Stoomturbines
2
Gasturbines
3
Transformatoren
4
Elektrische & schakelruimtes
5
Serverruimtes
6
Kabelgoten
7
Verblijfs- en kantoorruimtes
8
Olietanks
9
Ketelhuizen met afvoerwarmteketels
Protected areas of a combined cycle power plants
 1. Stoomturbines
  left arrow
  1 Stoomturbines
  Steam turbines

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 2. Gasturbines
  left arrow
  2 Gasturbines
  Gas turbines

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 3. Transformatoren
  left arrow
  3 Transformatoren
  Transformers

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 4. Elektrische & schakelruimtes
  left arrow
  4 Elektrische & schakelruimtes
  Electric & control rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 5. Serverruimtes
  left arrow
  5 Serverruimtes
  Server rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 6. Kabelgoten
  left arrow
  6 Kabelgoten
  Cable ducts

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 7. Verblijfs- en kantoorruimtes
  left arrow
  7 Verblijfs- en kantoorruimtes
  Offices

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 8. Olietanks
  left arrow
  8 Olietanks
  Oil tank

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 9. Ketelhuizen met afvoerwarmteketels
  left arrow
  9 Ketelhuizen met afvoerwarmteketels
  Boiler houses with waste heat boilers

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow