Experts in fire protection

Overzicht

Moderne gas- en stoomkrachtcentrales, die inmiddels een efficiency van meer dan 60% realiseren, worden vaak door een complex productiesysteem gekarakteriseerd. Zeer diverse bedrijfseenheden, inclusief twee verschillende turbinetypes, vormen een concept dat hoge eisen aan de organisatie stelt wat betreft betrouwbaarheid en veiligheid. 

Bovendien vormen de gegeven omstandigheden, zoals bijvoorbeeld hete oppervlakken en smeeroliën enorme brandrisico's. Als een brand in een krachtcentrale niet automatisch gedetecteerd en onmiddellijk geblust wordt, dreigen er miljoenenschades: Zelfs een brandschade in een onderdeel van de krachtcentrale kan de volledige elektriciteitsopwekking voor langere tijd platleggen. Ook kunnen onterechte branddetecties en activeringen van blusinstallaties die aan storingen te wijten zijn de krachtcentrale tot stilstand brengen. Voor de bescherming van personen, bedrijfsmiddelen en het milieu is een doordacht en op maat gemaakt brandveiligheidsconcept vereist.

In krachtcentrales wordt vrijwel het volledige palet aan moderne brandveiligheidssystemen toegepast. Voor de bescherming van het gebouw vormen sprinklerinstallaties een belangrijke bouwsteen. Deze kunnen door de keuze van de sprinklers worden aangepast bij de betreffende eisen. Een brandmeldsysteem voltooit de bescherming van het gebouw in alle zones. De signalen van de brandmelders komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale. Deze alarmeert mensen die risico lopen en de brandweer en neemt in vele gevallen de besturing en functiebewaking van de brandveiligheidsinstallaties over.

Als uitbreiding op de basisuitrusting worden voor de ruimte- en inrichtingsbeveiliging nog andere brandveiligheidssystemen in gas- en stoomkrachtcentrales ingezet:

Beveiligde zones

1
Stoomturbines
2
Gasturbines
3
Transformatoren
4
Elektrische & schakelruimtes
5
Serverruimtes
6
Kabelgoten
7
Verblijfs- en kantoorruimtes
8
Olietanks
9
Ketelhuizen met afvoerwarmteketels
 1. Stoomturbines
  1 Stoomturbines

  Beschermingsgebied

  Of het nu gaat om hydraulisch aangestuurde kleppen, turbines of generatorlagers of dat het nu olietoevoerpompen, turbine-opwerkingsruimtes of ruimtes voor olietanks en leidingen betreft  – al deze gebieden behoren tot de zone van de stoomturbines.

  Risico's

  • Brandbare vloeistoffen
  • Ondichte plaatsen in het smeer- en stuuroliesysteem
  • Hete oppervlakken

  Brandbeveiliging

  De blussing vindt bij voorkeur plaats door de activering van de automatische of halfautomatische Minifog ProCon watermistblusinstallatie. Vanwege de in vergelijking met een klassieke sproeiwaterblusinstallatie duidelijk mindere bedekking met bluswater, wordt het gevaar van kromtrekken van hete turbinebestanddelen bijv. in het turbinelager daardoor aanzienlijk verminderd. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem met de intelligente UniVario vlammen- en warmtemelders. Deze kunnen ook voor de procesbewaking worden ingezet. 

 2. Gasturbines
  2 Gasturbines

  Beschermingsgebied

  De gasturbine vormt de kern van de gas- en stoomkrachtcentrale. De hoofdcomponenten daaraan zijn vanwege de geluidsbescherming ondergebracht in een geluidskap ondergebracht.

  Risico's

  • Hete oppervlakken waaraan smeerolie kan ontbranden
  • Hoge brandbaarheid

  Brandbeveiliging

  Kooldioxideblusinstallaties zorgen voor de snelle residuloze brandblussing – ook in moeilijk toegankelijke zones. Bij grote turbines worden vaak lagedruk CO₂-blusinstallaties toegepast, omdat er op grond van de vloeibare opslag maar weinig ruimte voor veel blusmiddel nodig is. Als alternatief bieden Minifog ProCon XP hogedruk watermistblusinstallaties een betrouwbare brandveiligheid. Vergeleken met klassieke sproeiwaterblusinstallaties kan Minifog ProCon XP met ca. 95% minder bluswater toe. Deze extreem geringe waterinzet vermindert het gevaar van waterschade en van het thermisch kromtrekken van hete machinedelen tot een minimum. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie met UniVario vlammen- en waarschuwingsmelders.

 3. Transformatoren
  3 Transformatoren

  Beschermingsgebied

  Transformatoren zorgen ervoor dat de stroom voor distributie in het net klaarstaat. Zij vormen het verbindingselement tussen de turbine, de generatoren van de turbine en het net. Gewoonlijk bestaan zij uit de componenten: transformatorbehuizing met koeler, oliecompensatietanks en oliegevulde isolatoren.

  Risico's

  • Kortsluitingen binnenin de transformatoren
  • Oververhitting
  • Ontsnappende olie

  Brandbeveiliging

  Al bij het ontstaan van een oververhitting wordt de transformator automatisch uitgeschakeld om uitbraak van brand te verhinderen. De basis voor de brandveiligheid vormt de Buchholzbeveiliging. Deze zorgt voor de tijdige detectie van de noodzakelijke koeling voor door hitte in gevaar gebrachte componenten. De door Minimax volgens nieuwe inzichten, veiligheidsdoelstellingen en testconcepten ontwikkelde oplossing TrafoProtect voltooid het concept. De UL-toegelaten speciale sproeiers, Viking model A en model C-1 realiseren bij activering een gelijkmatige waterverspreiding. Hierbij worden expliciet de veiligheidsdoelen “control” (beheersing) en “suppression” (onderdrukking) succesvol bereikt. Daarbij kan ten opzichte van klassieke sproeiwaterblusinstallaties onder andere het waterverbruik duidelijk gereduceerd worden. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

 4. Elektrische & schakelruimtes
  4 Elektrische & schakelruimtes

  Beschermingsgebied

  Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Kortsluiting
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

 5. Serverruimtes
  5 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 6. Kabelgoten
  6 Kabelgoten

  Beschermingsgebied

  Of het nu gaat om elektrische voeding of dataverbinding – voor de werking en de voeding van een krachtcentrale zijn er veel kabels vereist. Voor de bescherming en uit visuele overwegingen worden de kabels via kabelgoten verdeeld en in kabelruimtes of kabelvloeren gebundeld.

  Risico's

  • Technische defecten zoals kortsluitingen
  • Razend snelle branduitbreiding

  Brandbeveiliging

  Zowel in kabelgoten als ook in kabelruimtes en -vloeren wordt de Minifog ProCon watermistblusinstallatie ingezet. Bij toepassing in de kabelgoot met impulssproeiers en in kabelruimtes en -vloeren met dubbele holle kegelsproeiers, valt de watermistblusinstallatie op door het minimale waterverbruik. De detectie en activering van de watermistblusinstallaties vindt plaats in kabelgeleidende zones via brandmeldsystemen met optische rookmelders. 

 7. Verblijfs- en kantoorruimtes
  7 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 8. Olietanks
  8 Olietanks

  Beschermingsgebied

  In gas- en stoomcentrales waarin dual-fuel turbines worden toegepast, die zowel op gas als op olie kunnen functioneren, wordt het gas of de stookolie in grote tanks opgeslagen.

  Risico's

  • Blikseminslag
  • Vonken door statische oplading
  • Ontbranding van de gassen in de olietank 

  Brandbeveiliging

  De optimale brandveiligheid bieden hier schuimblusinstallaties met de systeemkit MX TankFoam RTK. Het systeem genereert zwaar schuim dat in geval van brand van bovenaf op de brandende vloeistof wordt gespoten. Het schuim koelt direct af, verstikt de vlammen en beschermt het gebluste gedeelte tegen opnieuw ontvlammen. Met een sproeiwaterblusinstallatie worden de tankzijwand en eventueel het tankdak parallel gekoeld.

 9. Ketelhuizen met afvoerwarmteketels
  9 Ketelhuizen met afvoerwarmteketels

  Beschermingsgebied

  Vanuit het oogpunt van de brandveiligheid moeten ketelhuizen in gas- en stoomkrachtcentrales in twee soorten worden verdeeld. In de ene zone, waarin de technische uitrusting zich bevindt, zoals toevoerwaterpompen of elektrische schakelinstallaties, en de andere waar de ketels zich bevinden, waarin de stoom wordt opgewekt en waarop vrijwel geen brandbaarheid van toepassing is. 

  Risico's

  • Technische defecten zoals kortsluitingen
  • Ontsnappende olie door lekkages in het olietoevoersystem
  • Hete oppervlakken of vonkvorming waardoor de versnellingsbakolie kan ontbranden

  Brandbeveiliging

  De Minifog ProCon watermistblusinstallatie bestrijdt vuur snel en betrouwbaar bij een duidelijk lager bluswaterverbruik dan bij klassieke sproeiwaterblusinstallaties het geval is. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie. In de omgeving van de ketel staan voor de handmatige eerste aanpak brandsslanghaspels met wandbevestiging ter beschikking.