Experts in fire protection

Probleem

Meldt de centrale eenheid van uw sprinklerinstallatie automatisch storingen, zoals een per ongeluk gesloten afsluiter of ontbrekend water in de voorraadtanks? Dan benut u blijkbaar al de voordelen van elektrische monitoring en hoeft in het kader van de dagelijkse controles niet meer ieder afzonderlijk component te worden opgezocht, maar volstaat het om maar één blik op het display van de centrale eenheid te werpen.

Maar wat gebeurt er als er tussen twee dagelijkse controles een storing optreedt? Onder ideale omstandigheden wordt deze storing aan een constant bezette post doorgegeven en neemt de medewerker daar onmiddellijk maatregelen om de storing te verhelpen.

Als bij u nog geen storings-doormelding is ingericht en er geen storingsmeldings-management is, dan bevelen wij u aan om dit snel op te lossen. Want tussen twee dagelijkse controles kan er niet alleen een storing maar ook een geval van brand optreden ...

Oplossing

De doorgifte van storingsmeldingen van uw sprinklerinstallatie aan een continu bezette post stelt u in staat om snel te reageren op mogelijke storingen en zorgt zodoende voor meer bedrijfszekerheid. Daarom staan de richtlijnen in dit geval toe dat de dagelijkse controles mogen komen te vervallen.

Als u in uw bedrijf beschikt over een continu bezette post met toegang tot een in het gebouw geïntegreerde controletechniek, dan kunnen wij een doorgifte van de storingsmeldingen daarheen inrichten. Of wij geven de meldingen door aan een controlepost van onze samenwerkende erkende partners. Mocht u hiertoe beslissen, dan installeren wij in uw gebouw een unit waarmee de binnenkomende storingsmeldingen aan de controlepost worden doorgegeven.

Als er een storing optreedt, bevestigt de medewerker van de continu bezette post of controlepost deze ingekomen storing en start met de afwerking van een plan met  maatregelen dat met u is afgestemd.

Neem met ons de volgende stap voor bedrijfszekerheid van uw sprinklerinstallatie en vergeet de dagelijkse controles!

Leveringsomvang

Bij storingsdoorgifte aan een interne, continu bezette post

 • Inrichting van de mogelijkheid van doorgifte van storingsmelding aan de FMZ 5000 of aan een andere geschikte centrale eenheid
 • Bekabeling tussen de centrale eenheid en een interne, continu bezette post met de in het gebouw geïntegreerde controletechniek
 • Vrijschakelen van de storingsmeldingsfunctie van de FMZ 5000 of een andere centrale eenheid
 • Uitwerking van een maatregelenplan met de exploitant en de deponering daarvan bij een continu bezette post
 • Wijziging van de aanwezige documentatie en installatiepapieren
 • Functietests en instructie over het gebruik

Leveringsomvang

Bij doorgifte van de storing naar een externe controlepost

 • Inrichting van de mogelijkheid van doorgifte van storingsmelding aan de FMZ 5000 of aan een andere geschikte centrale eenheid
 • Bekabeling tussen centrale eenheid en netwerkaansluiting
 • Vrijschakelen van de storingsmeldingsfunctie van de FMZ 5000 of een andere centrale eenheid
 • Uitwerking van een maatregelenplan met de exploitant en de deponering daarvan bij een gecertificeerde meldkamer
 • Wijziging van de aanwezige documentatie en installatiepapieren
 • Functietests en instructie over het gebruik