Experts in fire protection

Overview

De uiterst complexe technische uitrusting van datacentra en andere IT-zones en de daar ingezette materialen brengen een zeer hoog brandrisico met zich mee. In datacentra bestaat vanwege de hoge energiedichtheid en de toegepaste materialen, zoals kunststoffen, een verhoogd brandrisico. 

Door ontbrekende of niet correcte koeling kunnen bij de systemen warmtenesten (“hot spots”) ontstaan, wat in oververhitting resulteert. Talrijke actieve elektronische modules, de complexe bedrading in de tussenvloer, evenals de overgangsweerstanden van de vele kabelklemmen bergen het risico van een kortsluiting, van een technisch defect, of een thermische belasting in zich. Dit geldt in het bijzonder voor de computer- en serverruimtes inclusief de bijbehorende koelsystemen in datacentra. Ook serverruimtes van kleine of middelmatige afmetingen evenals gesloten serverkasten als bestanddeel van de infrastructuur van de onderneming in willekeurige branches staan bloot aan dezelfde brandrisico's.

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor die verschillende zones binnen het datacenter. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van het gebouw in een datacenter. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In datacentra worden daarom ook Minifog watermistblusinstallaties, schuimblusinstallaties, Oxeo inertgas-blusinstallaties, halocarbon-blusinstallaties, Oxeo Prevent brandvermijdingsinstallaties en Oxeo EcoPrevent brandvermijdingsinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid bij datacentra af.

 

Beveiligde zones

1
Verblijfs- en kantoorruimtes
2
Huistechniekruimtes
3
Serverruimtes
4
Computer/server areas
5
Noodstroomaggregaten
 1. Verblijfs- en kantoorruimtes
  1 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 2. Huistechniekruimtes
  2 Huistechniekruimtes

  Beschermingsgebied

  Huistechniekruimtes zijn voor het geordende gebruik van een gebouw een zeer essentiële zone. Hier bevinden zich behalve de schakel- en besturingsinstallaties van het liftsysteem de veiligheidsrelevante huistechnieksystemen, zoals de overdruksturing, die vluchtwegen in geval van brand rookvrij moet houden. De inrichtingen zijn bijzonder kwetsbaar en moeten onderbrekingsvrij functioneren – alleen dan kan de werking op alle etages van het gebouw storingsvrij in stand gehouden worden.

  Risico's

  • Oververhitte ventilatoren, compressoren en koelaggregaten
  • Kortsluitingen aan elektronische componenten

  Brandbeveiliging

  Bij bijzonder hoge beschikbaarheidseisen, bijv. aan de schakel- en besturingsinstallatie van het liftsysteem, is een residuloos blussen met Oxeo-blussystemen of MX 1230 brandblusinstallaties zinvol. Een brandmeldsysteem met het rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000 activeert de blusinstallatie.

  Als alternatief worden de huistechniekruimtes verbonden met de gebouwbescherming via sprinklerinstallaties. Zo nodig maakt de inzet van preaction-sprinklers een ongewilde activering van de blusinstallatie onmogelijk.

 3. Serverruimtes
  3 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 4. Computer/server areas
  4 Computer/server areas

  Beschermingsgebied

  Binnen een enkel datacenter kunnen de computer- en serverruimtes met de bijbehorende koelsystemen honderden vierkante meters omvatten en zich over meerdere niveaus uitstrekken. De computers en servers staan uitgelijnd over een groot oppervlak, met dubbele vloeren, het koelsysteem omvat een groot aantal gekoelde kasten.

  Risico's

  • Hoge energiedichtheid
  • Ontbrekende of niet correcte koeling
  • Oververhitting door warmtenesten
  • Technische defecten zoals kortsluitingen

  Brandbeveiliging

  Oxeo EcoPrevent systemen bieden door de volgens de behoefte gestuurde inzet van inerte gassen, zoals argon of stikstof, een energie-efficiënte brandveiligheid op het hoogste veiligheidsniveau.  Zij staan voor beschikbaarheid, flexibiliteit en green IT, en zijn daarmee de perfecte oplossing voor datacenters op het gebied van computer- en serverruimtes en de daarbij behorende koelsystemen. De activering van de blusinstallatie vindt plaats via een brandmeldsysteem. Het rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000 maakt een vroegtijdige detectie mogelijk.

 5. Noodstroomaggregaten
  5 Noodstroomaggregaten

  Beschermingsgebied

  Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
  • Ontsnappende smeerolie door lekkages

  Brandbeveiliging

  Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.