Experts in fire protection

 Professionele service

Brandbeveiligingssystemen zijn complexe systemen die volkomen betrouwbaar moeten zijn in noodsituaties. Regelmatig onderhoud en reparaties zijn de primaire voorwaarden om ervoor te zorgen dat niet alleen de functie maar ook de verzekeringsbescherming van uw bedrijf gewaarborgd zijn.

De service van Minimax heeft een hoog niveau van expertise en ervaring en biedt u de nodige veiligheid met betrekking tot de professionele uitvoering van alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Onderhoud & reparaties

Het doel van het plegen van onderhoud is om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal beschikbaar blijft en dat het veilig en naar behoren functioneert. Tijdens het plegen van onderhoud worden maatregelen genomen die de gewenste conditie van het systeem in stand houden. Slijtage van onderdelen als gevolg van normaal gebruik van het systeem worden hiermee zo lang mogelijk uitgesteld.

Inspecties worden gehouden om de actuele status van het systeem te bepalen en te beoordelen en daarnaast om vast te stellen of eventuele reparatiewerkzaamheden nodig zijn. Het vaststellen van de benodigde maatregelen wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende waarden: betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, functie en onderhoud.