Experts in fire protection

Probleem

Door water aangedreven alarmbellen hebben in sprinklerinstallaties lange tijd de akoestische alarmering verzekerd. Ook nu nog worden zij aangetroffen in vele objecten.

Per sprinklergroep is – meestal aan de buitengevel van het beveiligde gebouw – een alarmbel geïnstalleerd die met het bijbehorende alarmklepstation verbonden is. De alarmbellen worden niet alleen bij een echt alarmvoorval maar ook in het kader van de wekelijkse alarmproeven in werking gesteld.

Maar het regelmatige uitvoeren van de proeven met de alarmbellen verbruikt veel water en kan zelfs op den duur problemen veroorzaken: Als de alarmbellen in werking worden gesteld, wordt de sprinklerinstallatie weer met zuurstofhoudend water gevuld en bevordert dit de corrosie in het buizensysteem. In vele gevallen ontsnapt het ingezette water ongecontroleerd aan de buitengevel en brengt zo voetgangers in gevaar door waterplassen of zelfs ijsvorming. Bij ongunstige waterkwaliteit kunnen bovendien in de loop van de jaren de buisleidingen tussen de alarmklepstations en alarmbellen verstopt raken.

Waartoe zou u dit alles op de koop toe willen nemen als er ook een mogelijkheid van elektrische alarmering bestaat?

Oplossing

De ombouw naar elektrische alarmering brengt uw sprinklerinstallatie op de huidige stand van de techniek. 

In plaats van de alarmbellen worden aan de buitengevel twee redundante alarmclaxons en aan ieder alarmklepstation een visuele weergave geïnstalleerd. De brandmeld- en blussturingscentrale FMZ 5000 M+, of een andere geschikte centrale eenheid, stuurt de elektrische alarmeringsmiddelen in geval van alarm en bewaakt tijdens bedrijfsklaarheid de verbindingsleidingen op draadbreuk en kortsluiting. 

Hierdoor blijven u niet alleen het hoge waterverbruik en de mogelijke problemen bespaard, die resulteren uit de toepassing van water voor de bediening van de alarmeringsmiddelen. Voor de wekelijkse alarmproeven kunt u snel minder tijd inplannen – want een alarmproef met elektrische alarmeringsmiddelen laat zich duidelijk sneller uitvoeren dan met door water aangedreven alarmklokken. 

En bijzonder nabij: Met elektrische alarmeringsmiddelen ziet uw buitengevel er gewoon beter uit ...

Leveringsomvang

  • Buiten bedrijf zetten van de sprinklerinstallatie
  • Demontage van de alarmbellen inclusief de buisleidingen naar de alarmklepstations
  • Montage van een tweede alarmdrukschakelaar en een visuele weergave bij ieder alarmklepstation
  • Montage van twee alarmclaxons aan de buitengevel of op een andere goed hoorbare locatie
  • Bekabeling met en externe aansluiting op FMZ 5000 M+ of een andere geschikte centrale eenheid
    Wijziging van de aanwezige documentatie en installatiepapieren
  • Heringebruikname van de sprinklerinstallatie, functietests en instructies voor het gebruik