Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Sprinklerinstallaties detecteren en melden branden en activeren zelfstandig het blusproces met water. Daarbij maakt deze het principe van het selectieve blussen uiterst effectief. In geval van brand openen zich alleen de sprinklers die zich in de onmiddellijke nabijheid van de brand bevinden. Hiermee wordt de brand onmiddellijk met water bestreden. De andere sprinklers blijven gesloten. Sprinklerinstallaties bieden betrouwbare brandveiligheid voor gebouwen en industriële installaties. Bij bijzondere brandrisico's kan bij het bluswater ter verhoging van de blussende werking een filmvormend schuimmiddel bijgemengd worden.

 

Klassieke sprinklerinstallaties

 • Mensen, bedrijfsmiddelen en de omgeving worden beschermd, het verlies van klanten en marktaandelen na een brand wordt vermeden
 • Het principe van het selectieve blussen maakt sprinklerinstallaties uiterst effectief en zorgt voor een zorgzame inzet van de natuurlijke hulpbron, water
 • Sprinklerinstallaties scheppen architectonische vrije ruimtes en verlichten de bedrijfsmatige procedures, want in vele gevallen vormen zij een betaalbaar alternatief voor extra brandwanden
 • De inzet van water in geval van brand verminderd ook de rook en schadelijke stoffen en beschermt zo het milieu
 • Na het blussen zijn sprinklerinstallaties snel weer gereed voor gebruik

 

Minimax sprinklerinstallaties serie 12.0

 • Standaard elektrische alarmering: grotere afstand tot het alarmeringsmiddel, geen doorbreuken voor waterleidingen, geen afvoer van uittredend afvalwater, snellere wekelijkse alarmtests met een geringer waterverbruik
 • Standaard elektrische monitoring van functierelevante installatiecomponenten in de individueel adresseerbare ringbus evenals de signalering en lokalisatie van fouten bij de bediening, kritieke operationele statussen, of technische defecten
 • MonitoringPlus: De onderhoudsherinneringsfunctie helpt de functionaliteit door regelmatige onderhoudsmaatregelen te verzekeren, aansprakelijkheidsrisico's te verminderen en garantieproblemen te vermijden
 • Nog meer zekerheid: Door de bufferbatterij in de ESS 5000 blijft ook bij netuitval de functie van de pompstartdrukschakelaar tot 30 uur behouden. Daarmee kan de koppeling aan een noodstroomsysteem wezenlijk eenvoudiger uitgevoerd worden
 • Aantrekkelijke uitbreidingsopties: bijv. doormelding van alarmen en storingen, integratie van brandmelders, aansturing van waterblusinstallaties, verbinding met andere brandmeldcentrales

Opbouw

1
NAV-station
2
Persluchtwatertank
3
Droge installatie voor ruimtes die aan vorst blootstaan
4
Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
5
Sprinklerpomp
6
Bufferreservoir
7
TAV-station
8
Schakelkast
Construction of a sprinkler system
 1. NAV-station
 2. Persluchtwatertank
 3. Droge installatie voor ruimtes die aan vorst blootstaan
 4. Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
 5. Sprinklerpomp
 6. Bufferreservoir
 7. TAV-station
 8. Schakelkast
Sprinkler system in the industry

Functie

Afgestemd systeem

Een sprinklerinstallatie doorkruist alle beschermde delen van het gebouw met een buizennet met sprinklers. In bedrijfsklare toestand sluit een met vloeistof gevulde glazen ampul de sprinkler af. Als de luchttemperatuur door brandwarmte een vastgelegde drempelwaarde overschrijdt dan breekt de zich uitzettende vloeistof de ampul waardoor de sprinkler in werking treedt. Het bluswater botst op de sproeischotel die het gelijkmatig over de brandhaard verdeelt. Daarbij wordt het vuur in de regel al met weinig sprinklers geblust en blijft de schade tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd volgt de alarmering van interne en externe reddingskrachten. 

De elektronische schakelkast ESS 5000 dient zowel als besturingskast voor de elektrisch aangedreven sprinklerpompen maar heeft ook een bewakingsfunctie. Afhankelijk van de uitvoering kan deze zowel bij de voeding van de sprinklerpomp uit maar één elektrisch net, als ook bij redundante voeding door een noodstroomnet ingezet worden. Optioneel kan de ESS 5000 ook voor bepaalde brandmeld- en blussturingsfuncties benut worden.

Installatievarianten

Bij natte installaties is het buizennet volledig gevuld met water dat onder druk staat. Als de sprinklerampullen barsten vanwege de brandwarmte stroomt het water er onmiddellijk uit. 

In ruimtes die aan een vorstrisico of hoge temperaturen blootstaan worden droge installaties toegepast. Hier zijn de sprinklerbuizen met perslucht of stikstof gevuld. Het bluswater staat tot aan het droogalarmklepstation. Door de drukverlaging bij het openen van de sprinkler opent zich automatisch de droogalarmklep, het buizennet wordt met water gevuld en het water komt er bij de sprinkler uit. 

Voorgestuurde droge installaties zijn een combinatie van brandmeld- en sprinklerinstallatie. Waterschade, bijv. in het geval van een ongewilde beschadiging van een sprinkler worden vermeden – want voordat het bluswater eruit komt, moet ook het brandmeldsysteem aanspreken. Deze aanvullende brandmeld- en blussturingsfunctie wordt in Minimax sprinklerinstallaties van de ESS 5000 overgenomen. Als er zich een sprinkler opent, zonder dat het brandmeldsysteem aanspreekt, dan wordt er via de elektrische monitoring op de ESS 5000 een betreffende storingsmelding getoond.

Revisieafsluiter

Minimax adviseert om zowel in natte als ook droge installaties revisieafsluiters aan te brengen boven de alarmklepstations. Het gebruik van revisieafsluiters vermijdt dat in het kader van het periodieke onderhoud (halfjaarlijks of jaarlijks) van de alarmkleppen het sprinklerbuizensysteem afgetapt en weer gevuld moeten worden. Hiermee zijn de daartoe vereiste bedrijfsonderbrekingen wezenlijk korter. Bij natte installaties worden aanzienlijke watervolumes gespaard en het corrosiegevaar in het buizennet boven de alarmkleppen verminderd, omdat er geen toevoer van zuurstofhoudend schoon water volgt. 

Als aan het water oplossingen worden toegevoegd voor corrosiebescherming of voor andere doeleinden, dan kunnen bovendien de vervangingskosten voor deze oplossingen bij het opnieuw vullen worden uitgespaard. Bij droge installaties zijn revisieafsluiters met name dan nuttig als het ter vermijding van corrosie met stikstof in plaats van met perslucht is gevuld.

Gerelateerde technologieën