Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Het CPS 1230 kastbeveiligingsblussysteem (CPS = Cabinet Protection System) is een gestandaardiseerde complete set met alle vereiste componenten in één pakket. Het systeem is speciaal voor de brandveiligheid van de kwetsbare en hoogwaardige elektronica in schakelkasten geconcipieerd en maakt door toepassing van het elektrisch niet geleidende blusmiddel Novec™ 1230 van 3M™ een betrouwbare residuloze blussing mogelijk. De complete set maakt een eenvoudige en probleemloze installatie ter plaatse mogelijk, zowel voor nieuwe installaties als bij ombouw van een bestaande installatie.

 • CPS 1230 blussystemen beschermen kasten met elektronische en elektrische componenten
 • Een overslaan van de brand op andere installaties in de omgeving van de kast wordt verhinderd
 • Geen langere uitvaltijden in energievoorzienings- en productiebedrijven
 • Een enkel systeem kan tot twee kasten beschermen
 • Het blusmiddel Novec 1230 is niet corrosief noch elektrisch geleidend en laat geen resten achter
 • Zowel nieuwe installaties als ombouw van bestaande installaties kunnen eenvoudig en snel gerealiseerd worden

Opbouw

1
Rookmelder
2
Brandmeld- en blussturingscentrale
3
Blusmiddelvoorraad
4
Blussproeier
5
Blusleiding
6
Elektrische claxon
Design of a switch cabinet extinguishing system
 1. Rookmelder
 2. Brandmeld- en blussturingscentrale
 3. Blusmiddelvoorraad
 4. Blussproeier
 5. Blusleiding
 6. Elektrische claxon

Functie

Brandmeld- en blusregeltechniek

Fire alarm and extinguishing control technology

Beproefde brandmeld- en blusregeltechniek van Minimax zorgt voor de betrouwbare branddetectie en de besturing en functiebewaking van het systeem. Iedere te beschermen kast wordt door rookmelders bewaakt. Anders dan warmtemelders geven deze al in de ontstaansfase van een brand een signaal af aan de brandmeld- en blussturingscentrale. Deze zorgt dan voor de uitschakeling van de energie van de kast en stuurt de elektrisch activeringssysteem van de blusmiddeltank aan, zodat het blusmiddel in de kast stroomt. Tegelijkertijd wordt er een akoestisch alarm geactiveerd en wordt er een signaal verzonden aan een constant bemande post.

Blusmiddeltank

Twee CPS 1230 blusmiddeltanks van verschillende afmetingen maken de beveiliging van gangbare kastgrootten mogelijk. De blusmiddeltanks worden naar keuze direct in de te beschermen kast geplaatst of buiten aan of naast de kast aangebracht. In de blusmiddeltank drukt een stikstofkussen op het blusmiddel en zorgt zo voor een bedrijfsdruk van 42 bar. Op de blusmiddeltank bevindt zich een klep met een geïntegreerd elektrisch activeringssysteem.

Blussproeiers met toevoerleiding

In elke te beschermen kast wordt bovenin een CPS 1230 blussproeier geïnstalleerd. De speciale geometrie van de CPS 1230 sproeiers met een sproeihoek van 210° zorgt er in geval van brand voor dat het blusmiddel zich homogeen in de volledige kast verdeeld. Via de betreffende toevoerleidingen worden de blussproeiers met de blusmiddeltank verbonden.

Toepassingen

CPS 1230 Kastbeveiligingssystemen zijn in veel gevallen een ideale brandbeveiligingsoplossing, b.v. voor schakelkasten in laagspanningsschakelsystemen, schakelkasten voor productiesystemen of automaten voor goederen en diensten in combinatie met woon-werkverkeerssystemen. CPS 1230 blussystemen voor kastbeveiliging beschermen niet alleen eigendommen, maar voorkomen ook dat de energievoorziening en productie-installaties langere stilstandtijden krijgen.

Switch cabinet
Switch cabinet

Beschermingsgebied

Risico's

Brandbeveiliging

Gerelateerde technologieën