Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Het Inveron gevarenmanagementsysteem van Minimax is een overzichtelijk en gebruiksvriendelijk systeem voor de visualisatie en bediening van brandmeld-, blus- en gevarenmeldinstallaties. Alle meldingen en gebeurtenissen worden automatisch op één interface samengebracht en op het beeldscherm gevisualiseerd. Juist bij grote, complexe gebouwenstructuren maakt Inveron zo een ideale bewaking mogelijk. Het gevarenmanagementsysteem voorziet de operator aanvullend met belangrijke informatie en hulpinstructies bij de meldingen en ondersteunt u bij de uitvoering van de vereiste maatregelen.

 

 • Systeemoverkoepelende integratie van alle meldingen op één niveau
 • Overzichtelijkheid door visualisatie in b.v. plattegronden
 • Snelle lokalisatie van brandmeldingen en storingen
 • Vermijding van fouten in stressvolle situaties door aanwezige handelingsinstructies
 • Efficiënte aanmaak van vluchtroutekaarten
 • Plaatsonafhankelijke bewaking, werkt ook op mobiele apparaten
 • Alle voorvallen kunnen worden geanalyseerd door automatische gegevensregistratie

Opbouw

Construction of a hazard management system

Functie

Het Inveron Managementsysteem betreft software en hardwarecomponenten. Als hardware zijn een PC en/of server, desktop en grote beeldschermen nodig en naar behoefte kunnen camera's en PLC I/O-controllers e.d. geïntegreerd worden.

Aansluiting van bewakingspunten

Rescue map in focus

Inveron kan brandmeld- en blusinstallaties evenals andere gevarenmeldinstallaties op meerdere duizenden bewakingspunten aansluiten. Omdat het van geen belang is waar deze datapunten zich bevinden, kunnen diverse bedrijfsvestigingen uit één centrale locatie bewaakt worden. De vereisten aan de omvang en de visuele opbouw van de gebruikersinterfaces worden afzonderlijk bepaald en dan conform de klantvereisten opgebouwd; zo krijgt elke klant het voor hem/haar passende maatwerk.

Alarmering

The danger management system triggers an alarm

Inveron stelt zowel meldingen voor over- of onderschreden drempelwaarden als ook een permanente visuele weergave in real-time beschikbaar. Drempelwaardeoverschrijdingen worden in de vorm van voorvallenmeldingen onmiddellijk visueel weergegeven en het proces dat met het voorval verband houdt wordt op het scherm geopend. Bij ieder voorval kunnen afzonderlijke (technische) plattegronden op het scherm afgebeeld worden. Maatregelteksten tonen de operator welke stappen hij/zij moet inleiden. Er kunnen tot vijf geanimeerde grafische weergaven worden afgebeeld; de bediening is ook vanuit deze grafische weergave mogelijk.

Doorsturen van de signalen

Als er een voorval plaatsvindt wordt het signaal onvertraagd verwerkt en zowel aan de continu bezette controlepost als ook aan andere werkstations, onderhoudsmedewerkers of de wachtdienst doorgestuurd. De melding kan per SMS of e-mail zelfs naar mobiele apparaten worden verzonden. Een iOS-app biedt de gebruiker comfortabel toegang tot de informatie. Aan iedere plaats en gebruiker kunnen gedetailleerde rechten worden toegekend. Onafhankelijk van de lokatie waar zij zich bevinden hebben zo alle personen direct en gelijktijdig de melding tot hun beschikking en kunnen zij onmiddellijk de noodzakelijke stappen inleiden. De weergave van de meldingen kan naar wens van de klant worden geconfigureerd (bijvoorbeeld in meerdere talen) en bevat gedetailleerde informatie over de melder, locatie en type melding.

Aanpassing van de interface

De gebruikersinterface kan individueel worden geconfigureerd. In de open bewerkbare versie kunt u wanneer u maar wenst zelf wijzigingen aan de bedieningsinterface uitvoeren. De combinatie met visuele hulpmiddelen, bijvoorbeeld AutoCAD, afbeeldingen of video-/camerastreams, biedt een gedetailleerde weergave van de meldingen. De actuele status van de bewakingspunten kan in visuele afbeeldingen, sms-bericht en als geanimeerd element worden weergegeven.

Inveron kan in alle takken van industrie worden gebruikt en kan individueel worden aangepast aan relevante regelgeving en vereisten. Het is de ideale oplossing wanneer uitgebreide fabrieksterreinen of complexe productiefaciliteiten met een groot aantal bewakingspunten gecontroleerd moeten worden en beveiligingssystemen van verschillende fabrikanten in gebruik zijn.

Controlepanelen
Control stations

Beschermingsgebied

Bij de controlepanelen komen alle draden samen, zodat een permanente veiligheidscontrole verzekerd is. Vaak bevinden dergelijke controlepanelen zich in kleine tot middelgrote ruimtes, waarin monitoren en andere technische apparaten voor de visuele bewaking – bijvoorbeeld met de Minimax Inveron – zijn ondergebracht.

Risico's

 • Technische defecten zoals kortsluitingen
 • Oververhitting van computers of andere elektronische apparaten

Brandbeveiliging

Controlepanelen kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie voor de beveiliging van het gebouw worden aangesloten. Om elektrische en elektronische apparaten aanvullende bescherming te bieden wordt het risico van een ongewilde activering van de sprinklerinstallatie door de inzet van preaction-sprinklers geminimaliseerd.

Hydraulische persen
Hydraulic presses

Beschermingsgebied

Hydraulische persen worden vaak bij de vorming van metaal ingezet. Bij het verrijden van de kern van de pers voor de persprocedure worden de te persen delen van een oliehoudende film voorzien, tot de noodzakelijke temperatuur voor het omvormen verhit en dan met stempel en matrijs in de gewenste vorm geperst. Daarbij ontstaat een hoge wrijvingswarmte zodat de te persen delen vervolgens in een open oliehardingsbekken gecontroleerd afgekoeld worden.

Risico's

 • Lekkages aan olievoerende leidingen
 • Hoge wrijvingswarmte bij het persen
 • Licht ontbrandbare oliehoudende film van te persen delen

Brandbeveiliging

Voor de brandveiligheid is de waterbesparende Minifog ProCon watermistblusinstallatie ideaal geschikt. Bij de pers geplaatste Minifog ProCon impulssproeiers vormen een fijne sproeimist die zelfs bij de complexe vormgeving van een pers het vuur bereikt. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie met UniVario vlammen- en waarschuwingsmelders.

Lakinstallaties
Wet paint-spray systems

Beschermingsgebied

In lakinstallaties worden grondlaag, onderlaag en deklaag of blanke laklaag vaak elektrostatisch met spuitrobots op carrosserieën of grotere werkstukken aangebracht. Lakinstallaties bestaan in de regel uit installaties voor de voorbehandeling van de voertuigen, spuitcabines met spuitrobots, koelzones en droogruimtes, filtersystemen evenals diverse werkcabines voor inspectie en nabewerking. Installaties voor luchttoevoer en luchtafvoer zorgen in de spuit- en werkcabines voor het benodigde werkklimaat.

Risico's

 • Technische defecten aan de elektrische voeding
 • Licht ontvlambare lakken die oplosmiddel bevatten
 • Vonkvorming
 • Lakafzetting in de droogovens

Brandbeveiliging

Sprinklerinstallaties vormen in spuitcabines, lakdrogers en werkcabines voor handbewerking vaak de eerste keuze. Bij lakdrogers met temperaturen boven de 100°C is een sprinklerinstallatie met een drogebuizennet noodzakelijk. Als de technische installaties in de spuitcabine – bijvoorbeeld de filtersystemen – bijzonder kwetsbaar zijn voor water, dan bieden de waterbesparende Minifog ProCon watermistblusinstallaties een goed alternatief. Voor spuitrobots biedt Minimax een speciale oplossing op basis van de kooldioxide hogedrukblustechniek. Speciale, snel aansprekende FMX-vlammenmelders detecteren de beginnende brand en geven signalen af aan de brandmeldcentrale. Deze verzendt stuurimpulsen voor uitschakeling van robots, transporttechniek, verf-, lucht- en blusmiddeltoevoer en activeert de blusinstallatie. De perslucht naar de spuitrobots wordt uitgeschakeld en in plaats daarvan wordt er kooldioxide doelgericht voor het blussen ingezet

Productie- en montagehallen
Production and assembly halls

Beschermingsgebied

Karakteristiek voor productie- en montagehallen zijn grootschalige gebouwen met meerdere verdiepingen, die de nodige plaats aan machines en installaties bieden. Vaak zijn dergelijke hallen niet verder bouwkundig onderverdeeld en zijn afzonderlijke delen door volautomatische transportsystemen met elkaar verbonden.

Risico's

 • Technische defecten zoals kortsluitingen aan productiesystemen
 • Licht ontvlambare materialen
 • Snelle branduitbreiding door open vlakken en onderlinge verbinding door de transportsystemen

Brandbeveiliging

Sprinklerinstallaties vormen voor productie- en montageruimtes vaak de ideale keuze. Het principe van het selectieve blussen voldoet het beste aan de vereisten. Bij een productie- en montagehal wordt niet het totale oppervlak bij activering met water bedekt.

Verblijfs- en kantoorruimtes
Offices

Beschermingsgebied

Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

Risico's

 • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
 • Oververhitting van de verlichting
 • Kortsluitingen aan drankenautomaten

Brandbeveiliging

Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

Gerelateerde technologieën