Experts in fire protection

Overzicht

In de afgelopen jaren heeft de benutting van windenergie als technologie hoge groeicijfers en goede toekomstperspectieven te zien gegeven. Windmolens worden ontwikkeld tot steeds sterkere high-tech krachtcentrales. De constructie van nieuwe vermogensklassen, evenals de offshore-opstelling, vereisen ondertussen steeds grotere investeringen – en de beveiliging daarvan tegen bedrijfsuitval en daarom eventueel volledig verlies. Want tegenover het brandrisico stonden producenten, exploitanten en brandweren tot voor kort hulpeloos.

De gondel, het hart van de windenergie-installaties, met de generator, overbrenging, remmen, schakelkasten, transformatoren en omvormers vertegenwoordigt een bijzonder groot brandrisico. Als er ten gevolge van oververhitting aan componenten, elektrische storingen of blikseminslag brand uitbreekt, dan vindt het vuur in mineraaloliën, smeermiddelen, kunststoffen en elektronische componenten een uitstekende voedingsbron. Door de grote hoogte van de gondel beperkt de brandbestrijding van de brandweer zich daarom meestal tot het beheerste afbranden. Bij offshore–installaties zou toch iedere hulp van buitenaf te laat komen.

Wind turbines: 5m Rotor at night

Beveiligde zones

1
Switch cabinet
2
Nacelle
3
Transformers
Image of Protected areas of Wind turbines
  1. Switch cabinet
  2. Nacelle
  3. Transformers