Experts in fire protection

Minifog watermistblusinstallaties versproeien door speciale sproeiers en sprinklers en/of verhoogde bedrijfsdrukken bluswater zeer fijn. Het totale oppervlak van het water vergroot zich, zodat het sneller warmte opneemt en verdampt. Het daarmee gepaard gaande koelende en uitdovende effect maakt een zeer effectieve brandbestrijding mogelijk bij een verminderd waterverbruik

Minifog EconAqua
Lees meer
Minifog ProCon
Lees meer
Minifog ProCon XP
Lees meer
Minifog marine XP
Lees meer