Experts in fire protection

Minifog watermistblusinstallaties versproeien door speciale sproeiers en sprinklers en/of verhoogde bedrijfsdrukken bluswater zeer fijn. Het totale oppervlak van het water vergroot zich, zodat het sneller warmte opneemt en verdampt. Het daarmee gepaard gaande koelende en uitdovende effect maakt een zeer effectieve brandbestrijding mogelijk bij een verminderd waterverbruik

Minifog EconAqua
More
Minifog ProCon
More
Minifog ProCon XP
More
Minifog marine XP
More