Experts in fire protection

Nieuws

Clunid FMZ6000

De Clunid FMZ6000 brandmeldcentrale

De nieuwe veelzijdige meld- en bluscentrale

Clunid FMZ6000 - het hart van uw brandbeveiliging
In onze nieuwe branddetectie- en bluscentrale komt alle informatie van de branddetectie- en bewakingselementen samen. Deze ontvangt, evalueert en beheert automatisch alle benodigde acties: van interne en externe alarmeringen, het aansturen en testen van blusinstallaties, tot de besturing van gebouwgebonden installaties in relatie tot het verloop van een brand; Onze branddetectie- en bluscentrale vormt daarmee het hart van uw brandbeveiliging.

Meer info

Meer lezen
brandbestrijdingsturbine
december 1, 2020 - Technologies

MXOne: de krachtige brandbestrijdingsturbine

Innovatieve brandbeveiliging met watermist vanaf een veilige afstand

Minimax lanceert de blusturbine MXOne. Dit unieke systeem heeft een werkbereik van 360 ° en maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig een watermist aan te brengen vanaf een grote, veilige afstand. Bij brand neemt de nevel enorm veel energie op, koelt bijzonder effectief en bereikt beter verborgen vuurbronnen dan klassieke monitoren. Het bindt rookgassen, verontreinigende stoffen en geuren en kan zijn efficiëntie snel uitoefenen over grote oppervlakken. De effectiviteit van de turbine is onderzocht en bevestigd in brandtesten op ware grootte, uitgevoerd door onafhankelijke instanties.

De MXOne kan worden gebruikt met drinkwater, zeewater en met of zonder schuimtoevoeging. Sproeipatronen kunnen variëren van een fijne waternevel tot een volle straal. Het brandbestrijdingssysteem bereikt een debiet van maximaal 4.000 liter per minuut. De MXOne kan volledig automatisch of handmatig via een afstandsbediening op een hotspot worden gericht. Dankzij een slim besturingssysteem kan één turbine afwisselend water leveren aan twee of meer aangrenzende gebieden. Hierdoor kunnen meerdere branden parallel worden bestreden of kunnen nabijgelegen door brand bedreigde voorzieningen gericht worden gekoeld. De turbine kan eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd en is geschikt voor gebruik in ruimtes met temperaturen van -25 ° C tot + 60 ° C.

Een doorslaggevende innovatie: de blusafstand
De MXOne heeft het unieke vermogen om van grote afstand een brand te bestrijden met watermist. De turbine kan de gevoeligheid van kleine druppeltjes voor externe factoren zoals zijwind of tegenwind compenseren met behulp van een slim besturingssysteem en door het activeren van een ondersteunende luchtstroom. Bovendien kan het systeem flexibel worden aangepast om vrijwel elke uitdaging van verschillende brandscenario's aan te gaan.

Efficiënte brandbestrijding met watermist
Bij het blussen van een brand met een watermist wordt het water onder hoge druk verneveld, waardoor de kleinste waterdruppels worden gevormd, welke een groter reactieoppervlak hebben om warmte te absorberen. Wanneer water verdampt, wordt het volume vele malen vergroot, waardoor de zuurstof bij de bron van de brand wordt weggedrukt. Dit verstikkende effect bestrijdt het vuur direct. Het verkoelende aspect van de watermist beschermt mensen en eigendommen tegen de effecten van hitte. Hierbij zijn het watervolume dat tijdens de brandbestrijding wordt verbruikt, evenals de gevolgschade die door dit water wordt veroorzaakt, extreem laag.

Maximale flexibiliteit in positionering en toepassing
De controle en aansturing van de blusturbine kan als volgt volledig automatisch gebeuren: Informatie van minimaal twee brandmelders (bijv. UniVario industriële brandmelders of infraroodcamera's) wordt beoordeeld in het brandmeld- en bedieningspaneel en de locatie van de bron van de brand wordt nauwkeurig bepaald al voordat de MXOne wordt geactiveerd. Als alternatief is handmatige bediening van de turbine altijd een optie. Zowel stationaire als mobiele besturingsvarianten kunnen worden geïmplementeerd volgens de eisen van de exploitant.

Meer info

Meer lezen
Self-monitoring of detector optics in spark detection

Wereldprimeur: de UniVario YMX5000

Zelfcontrole van de melderoptiek in de vonkendetectie

De serie UniVario YMX5000 biedt nieuwe mogelijkheden van vonkdetectie in de houtverwerkende industrie: Ten eerste is er een cyclische bewaking van de optiek van alle sensoreenheden ook voor vonkenmelders. Nieuw is bovendien dat deze melderserie voor extreme temperatuurbereiken geschikt is en dankzij de modulariteit maximale flexibiliteit bij de inzet biedt.

Het detectiesysteem van de serie UniVario YMX5000 bestaat uit een afzonderlijke analyseunit met drie aansluitbussen voor gescheiden sensoreenheden. De elektronica van de analyseunit bewaakt zichzelf, toont in een statusindicatie bijvoorbeeld alarmen of storingen aan en biedt daarmee aanvullende veiligheid en functionaliteit. De sensorunits zijn met de analyseunit verbonden en maken overal een betrouwbare detectie waar een verhoogd brandrisico door vonken bestaat mogelijk. Het systeem voor vonkendetectie werd door VdS Schadenverhütung getest en erkend.

Nieuwe maatstaven voor aanvullende veiligheid: Zelfbewaking bij de vonkendetectie

Een zelfbewaking van de optiek is in de vlammendetectie inmiddels standaard. Met het UniVario YMX5000 Systeem is het wereldwijd gelukt deze standaard op de vonkdetectie over te dragen. Met cyclische tussenpozen wordt hier de optiek met betrekking tot vervuiling of beschadiging bewaakt – een functionaliteit, die de bedrijfszekerheid van het systeem in de deels zware omstandigheden van een houtfabriek duidelijk verbetert.

Extreme temperaturen: van ijzige koude tot hitte

Het UniVario YMX5000 Systeem is geschikt voor toepassingen in extreme temperaturen. De betreffende sensoreenheid FUX kan zelfs zonder lichtleiding bij temperaturen van -40°C tot 105°C worden toegepast. De sensoreenheden zullen ook beschikbaar zijn in een “Ex” uitvoering voor de inzet in explosieve ruimtes in de Ex-zones 1, 2, 20, 21 en 22.

Minimale stilstandstijden: eenvoudig, veilig systeem met een lange levensduur

De installatie van de sensoreenheden is door de eengatsmontage met bajonetvergrendeling eenvoudig en zeker. De vlakke aansluiting op de wand binnen transport- of afzuigkanalen minimaliseert de slijtage van de optiek en verzekert een lange levensduur. Een mogelijke luchtspoeling heeft geen invloed op de optische beeldhoek van 120 graden. Het onderhoud, bijvoorbeeld bij een defecte optiek, is dankzij snel uitwisselbare componenten bijzonder eenvoudig. Uitvaltijden laten zich zo tot een minimum reduceren.

Op de LIGNA 2017 beurs presenteert Minimax het nieuwe detectiesysteem UniVario YMX5000 als wereldprimeur. Bovendien kunnen de bezoekers van de Minimax beursstand op de LIGNA via Minifog PressProtect kennis nemen van een oplossing voor de bescherming van industriële persen, DryerProtect, de gecombineerde brandmeld, fijnsproei- en vonkenblustechnologie voor drogere, thermografische systemen en het gevarenmanagementsysteem Inveron.

Meer lezen