Experts in fire protection

Water is het natuurlijkste van alle blusmiddelen, en is meestal in voldoende mate en betaalbaar beschikbaar. Het bindt rook evenals schadelijke stoffen. De blussende werking berust op het warmtebindende vermogen.

Sprinkler systems
Lees meer
Sproeiwaterblusinstallaties
Lees meer
MXOne
Lees meer