Experts in fire protection

Overzicht

Het proces dat met de verkleining, sortering en voorbereiding – dus de recycling van grondstoffen –  verbonden is, bestaat uit diverse handmatige en automatische machinale arbeidsstappen en is complexer dan gewoonlijk wordt aangenomen. Deze complexiteit wordt ook weerspiegeld in de brandrisico's langs de procesketen. Al bij de aanlevering van het te recyclen materiaal en de opslag geldt dat op aangepaste wijze moet worden omgegaan met de ontstekingspotentialen.

De hoeveelheden organische en anorganische stofmengsels verhullen door fermentatieprocessen een aanzienlijk brandrisico. In combinatie met de vaak aanwezige batterijen, niet volledig lege tankjes met brandbare vloeistoffen of spuitbussen, stijgt het ontstekingspotentiaal van het te recyclen materiaal met een veelvoud. Ook het transport van de ene bewerkingsstap naar de volgende stelt bijzondere uitdagingen aan de brandveiligheid: De lagers van de transportbanden kunnen bijvoorbeeld warmlopen en ontvlammen.

Als het vuur overslaat op het getransporteerde recyclingmateriaal dan breidt een brand zich ook snel uit naar andere zones in het bedrijf. Bewerkingsstations waaraan brandbare vloeistoffen, bijvoorbeeld in de vorm van hydraulische olie ingezet worden, vormen een aanvullend risico. Eenvoudig kan zich aan deze machines een ongecontroleerde brand ontwikkelen en tot een economische bedreiging voor de volledige onderneming worden.

Voor de beveiliging van het gebouw voor recyclinginstallaties vormen sprinklerinstallaties een belangrijke bouwsteen. Een brandmeldsysteem voltooit de bescherming van het gebouw in alle zones. De signalen van de brandmelders komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale. Deze alarmeert mensen die risico lopen en de brandweer en neemt in vele gevallen de besturing en functiebewaking van de brandveiligheidsinstallaties over. Brandslanghaspelsystemen ronden de bescherming van het gebouw af en maken directe handmatige bestrijding van de brand mogelijk.

Als uitbreiding van de basisuitrusting worden andere brandveiligheidssystemen ingezet:

Beveiligde zones

1
Aanleverings- en opslagzones
2
Serverruimtes
3
Verblijfs- en kantoorruimtes
4
Elektrische & schakelruimtes
5
Scheidings- en verkleiningsinstallaties voor waardevolle stoffen
6
Mechanische transportinstallaties
7
Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
8
Agglomeration systems
9
Sorteercabine voor waardevolle stoffen
Protected areas of a recycling plants
 1. Aanleverings- en opslagzones
  left arrow
  1 Aanleverings- en opslagzones
  Delivery and storage areas

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 2. Serverruimtes
  left arrow
  2 Serverruimtes
  Server rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 3. Verblijfs- en kantoorruimtes
  left arrow
  3 Verblijfs- en kantoorruimtes
  Offices

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 4. Elektrische & schakelruimtes
  left arrow
  4 Elektrische & schakelruimtes
  Electric & control rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 5. Scheidings- en verkleiningsinstallaties voor waardevolle stoffen
  left arrow
  5 Scheidings- en verkleiningsinstallaties voor waardevolle stoffen
  Separating- and crushing systems for recyclable materials

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 6. Mechanische transportinstallaties
  left arrow
  6 Mechanische transportinstallaties
  Mechanical conveyor systems

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 7. Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
  left arrow
  7 Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
  Pneumatic suction and conveyor systems

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 8. Agglomeration systems
  left arrow
  8 Agglomeration systems
  Agglomeration systems

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 9. Sorteercabine voor waardevolle stoffen
  left arrow
  9 Sorteercabine voor waardevolle stoffen
  Sorting cabins for recyclable materials

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow