Experts in fire protection

Overzicht

Het proces dat met de verkleining, sortering en voorbereiding – dus de recycling van grondstoffen –  verbonden is, bestaat uit diverse handmatige en automatische machinale arbeidsstappen en is complexer dan gewoonlijk wordt aangenomen. Deze complexiteit wordt ook weerspiegeld in de brandrisico's langs de procesketen. Al bij de aanlevering van het te recyclen materiaal en de opslag geldt dat op aangepaste wijze moet worden omgegaan met de ontstekingspotentialen.

De hoeveelheden organische en anorganische stofmengsels verhullen door fermentatieprocessen een aanzienlijk brandrisico. In combinatie met de vaak aanwezige batterijen, niet volledig lege tankjes met brandbare vloeistoffen of spuitbussen, stijgt het ontstekingspotentiaal van het te recyclen materiaal met een veelvoud. Ook het transport van de ene bewerkingsstap naar de volgende stelt bijzondere uitdagingen aan de brandveiligheid: De lagers van de transportbanden kunnen bijvoorbeeld warmlopen en ontvlammen.

Als het vuur overslaat op het getransporteerde recyclingmateriaal dan breidt een brand zich ook snel uit naar andere zones in het bedrijf. Bewerkingsstations waaraan brandbare vloeistoffen, bijvoorbeeld in de vorm van hydraulische olie ingezet worden, vormen een aanvullend risico. Eenvoudig kan zich aan deze machines een ongecontroleerde brand ontwikkelen en tot een economische bedreiging voor de volledige onderneming worden.

Voor de beveiliging van het gebouw voor recyclinginstallaties vormen sprinklerinstallaties een belangrijke bouwsteen. Een brandmeldsysteem voltooit de bescherming van het gebouw in alle zones. De signalen van de brandmelders komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale. Deze alarmeert mensen die risico lopen en de brandweer en neemt in vele gevallen de besturing en functiebewaking van de brandveiligheidsinstallaties over. Brandslanghaspelsystemen ronden de bescherming van het gebouw af en maken directe handmatige bestrijding van de brand mogelijk.

Als uitbreiding van de basisuitrusting worden andere brandveiligheidssystemen ingezet:

Beveiligde zones

1
Aanleverings- en opslagzones
2
Serverruimtes
3
Verblijfs- en kantoorruimtes
4
Elektrische & schakelruimtes
5
Scheidings- en verkleiningsinstallaties voor waardevolle stoffen
6
Mechanische transportinstallaties
7
Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
8
Agglomeration systems
9
Sorteercabine voor waardevolle stoffen
 1. Aanleverings- en opslagzones
  1 Aanleverings- en opslagzones

  Beschermingsgebied

  Grond-, hulp- en bedrijfsstoffen worden afhankelijk van het bedrijfsproces buiten of in een hal aangeleverd en vaak ook opgeslagen. Vaak worden bij een productiebedrijf beide opslagvarianten aangetroffen.

  Risico's

  • Opgeslagen stoffen kunnen snel tot zelfontbranding overgaan
  • Door stof kan een explosieve atmosfeer ontstaan

  Brandbeveiliging

  Materiaalopslagbergen in de buitenlucht worden in de regel met infraroodcamera's op ongewenste warmteontwikkeling bewaakt. Als er een ontbranding dreigt, dan wordt er een signaal verzonden naar de aangesloten brandmeldcentrale. Handbediende of met de afstandsbediening op het doel gerichte blusmonitoren zorgen door met schuimmiddel verrijkt water voor een effectieve bestrijding van de zogenaamde hotspots. Ook nabijgelegen, door een vuur bedreigde installaties worden met blusmonitoren gericht gekoeld.

  Overdekte opslagzones laten zich daarentegen met sprinklerinstallaties veilig tegen brand beschermen. Bij plafondhoogten boven 15 meter zorgen sproeiwaterblusinstallaties voor een betrouwbare brandbestrijding. In dit geval vindt de automatische activering van de blusinstallatie via een brandmeldsysteem plaats. Voor de detectie worden rookaanzuigsystemen van het type HELIOS AMX5000 of UniVario vlammenmelder ingezet. 

 2. Serverruimtes
  2 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 3. Verblijfs- en kantoorruimtes
  3 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 4. Elektrische & schakelruimtes
  4 Elektrische & schakelruimtes

  Beschermingsgebied

  Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Kortsluiting
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

 5. Scheidings- en verkleiningsinstallaties voor waardevolle stoffen
  5 Scheidings- en verkleiningsinstallaties voor waardevolle stoffen

  Beschermingsgebied

  Waardevolle stoffen worden vaak gescheiden, gesorteerd en zo nu en dan gerecycled. Om de zogenaamde gescheiden fracties te verkrijgen, zijn in het recyclingproces een groot aantal arbeidsstappen vereist. Daarbij worden verschillende technieken en machines toegepast, zoals schudders, trommelzeven, magneten, versnipperaars, maalmolens of luchtscheiders.

  Risico's

  • Heetgelopen lagers of compressoren met technisch defect
  • Vonken bij onderhouds- of laswerkzaamheden
  • Zelfontbranding van het transportmateriaal
  • Hoge materiaalconcentratie op een gering oppervlak en daardoor hoge brandbaarheid

  Brandbeveiliging

  Omdat branden zich snel ontwikkelen en uitbreiden, hebben zich bij dit brandrisico vooral sproeiwaterblusinstallaties met bijmenging van een schuimmiddel bewezen. De onmiddellijke en grootschalige activering en brandbestrijding over de gedefinieerde beveiligde zone zorgt voor maximale veiligheid. Een alternatieve meer innovatieve oplossing vormen  Minifog ProCon watermistblusinstallaties. Het doorslaggevende voordeel van deze systemen is dat zij in vergelijking tot sproeiwater blusinstallaties branden met aanzienlijk minder bluswater effectief bestrijden.

  Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie. De gecombineerde installatie van UniVario vlammenmelders en multisensor-brandgasmelders beveiligt in deze zones met een vroegtijdige en foutbestendige branddetectie. 

 6. Mechanische transportinstallaties
  6 Mechanische transportinstallaties

  Beschermingsgebied

  Tijdens het volledige productieproces worden grondstoffen, hulpstoffen en bedrijfsstoffen via geïntegreerde of vrije transportbanden aan de verdere bewerkingsstations toegevoerd.

  Risico's

  • Heetgelopen rollenlagers
  • Vonken die bij onderhoud- of laswerkzaamheden ontstaan
  • Zelfontbranding van het transportgoed

  Brandbeveiliging

  Sproeiwaterblusinstallaties zijn ideaal voor de brandveiligheid van transportbanden, want vanwege de zeer snelle uitbreiding van de brand is een onmiddellijke en grootschalige activering of blussing over de gehele beveiligde zone vereist. Minifog ProCon watermistblusinstallaties vormen een efficiënt alternatief voor de directe beveiliging van bandinstallaties. Een doorslaggevend voordeel is dat met dit systeem in vergelijking met de sproeiwaterblusinstallatie duidelijk minder bluswater wordt toegepast. De branddetectie en activering van de sproeiwaterblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammenmelders en multisensorbrandgasmelders.

 7. Pneumatische afzuig- en transportinstallaties
  7 Pneumatische afzuig- en transportinstallaties

  Beschermingsgebied

  Overal daar waar brandbare materialen pneumatisch afgezogen of getransporteerd worden bestaat er een verhoogd brandrisico. Dit geldt in het bijzonder voor het materiaalmengsel in de afzuig- en transportinstallaties.

  Risico's

  • Vonken, hete deeltjes of gloeinesten in de bewerkings- of verwerkingsmachines, die in de transportinstallaties terechtkomen
  • Stofexplosies

  Brandbeveiliging

  Functiebewaakte vonkenmelders reageren betrouwbaar en direct op de infraroodstraling van voorbijschietende tekenen van ontbranding. Zij geven een signaal aan het brandmeldsysteem, dat daarop in milliseconden de magneetklep van de blusautomaat aanstuurt. Het bluswater wordt vrijgegeven en via zelfsluitende sproeiers in de stroom transportmateriaal gebracht. De gloeiende deeltjes vliegen in de watersluier die door de sproeier is opgebouwd en worden zo geblust. Onmiddellijk daarna sluit de magneetklep zich automatisch

 8. Agglomeration systems
  8 Agglomeration systems

  Beschermingsgebied

  When fractions are being agglomerated using baling presses and briquetting plants, the materials that were previously separated from one another are concentrated together for further treatment.

  Risico's

  • Hydraulic- and thermal fluids in the processing machines may accumulate
  • Hot surfaces on which fluids ignite
  • Leakages in oil-carrying lines

  Brandbeveiliging

  Conventional deluge systems with foaming agent admixture make a reliable solution for the hydraulic systems built into the processing machines. The “Minifog ProCon water mist extinguishing systems for hydraulic systems” protection scheme is an innovative alternative. The recognized design developed in collaboration with insurers and operators manages with considerably less extinguishing water than with conventional deluge systems. UniVario flame detectors guarantee rapid detection, and a fire detection system triggers the extinguishing system.

 9. Sorteercabine voor waardevolle stoffen
  9 Sorteercabine voor waardevolle stoffen

  Beschermingsgebied

  In sorteercabines worden waardevolle stoffen en deelfracties handmatig voorgesorteerd. De cabines zijn afgeschermde zones waar transportbanden doorheen lopen. Aan beide zijden van de transportbanden bevinden zich stations voor handsorteerwerk.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten voor ventilatie of airconditioning
  • Heetgelopen lagers van de mechanische transportinstallaties
  • Ontbranding van stofdeeltjes

  Brandbeveiliging

  In deze zones verzekert de beveiliging van een sprinklerinstallatie in het gebouw een betrouwbare brandveiligheid. Om een bijzonder vroege branddetectie te verzekeren activeert een brandmeldsysteem de blusinstallatie.