Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

HELIOS AMX5000 rookaanzuigsystemen detecteren zelfs de kleinste smeulende en gloeiende branden en zijn praktisch overal inzetbaar. Actief zuigen zij luchtmonsters uit de beveiligde zone aan en evalueren deze in een meetcompartiment. Behalve voorsignaal- en vervuilingsanalyse bieden zij ook de mogelijkheid de gevoeligheden op de toepassing af te stemmen. Minimax aanzuigrookmelders zijn multifunctionele detectoren, die door gecombineerde meetkamersystemen op verschillende brandparameters aanspreken. Zo worden branden al in een vroeg stadium gedetecteerd. 

Opbouw en functie

De aanzuigrookmelder HELIOS AMX5000 bestaat uit één of twee onafhankelijke aanzuigleidingen inclusief aanzuigopeningen en elk met een zeer gevoelige rooksensor. Met een luchtstroombewaking wordt de betreffende aanzuigleiding permanent op leidingbreuk en vervuiling van de aanzuigopeningen bewaakt. Een krachtige ventilator zuigt lucht uit de bewaakte ruimte of de installatie via de aanzuigleiding in de analyseunit. Hier wordt de lucht van de rooksensoren constant geanalyseerd. Het weergave- en bedieningspaneel van de analyseunit toont de rookconcentratie van de aangezogen lucht evenals andere alarm-, storings- en statusmeldingen. Een toename van de rookconcentratie wordt zeer vroeg gedetecteerd. Er kunnen drie voorsignalen en een hoofdalarm geprogrammeerd worden over potentiaalvrije relais of via modules aan de loop AP-ringleiding worden overgedragen. In vergelijking met conventionele rookmelders is de alarmdrempel van de HELIOS AMX5000 duidelijk lager.

Alarmdrempel conventionele rookmelder

1
Alarmdrempel HELIOS AMX5000
2
Alarmdrempel conventionele rookmelder
Smoke aspiration system Alarm thresholds in a diagram
  1. Alarmdrempel HELIOS AMX5000
  2. Alarmdrempel conventionele rookmelder

Beveiligde zones

Diepvriesmagazijn
Refrigerated storage

Beschermingsgebied

Diepvriesmagazijnen zijn voor alles in de levensmiddelenindustrie en in de bijbehorende handel verspreid. De opgeslagen waren en goederen worden hier bij temperaturen van tot ca. –40 °C bewaard. De noodzakelijke warmte-isolatie kan uit onbrandbare isolatiematerialen met verschillend brandgedrag, vaak in de vorm van sandwichelementen bestaan. In diepvriesmagazijnen overheerst het gebruik van opslag in magazijnrekken.

Risico's

  • Droge lucht bevordert een snelle uitbreiding van de brand
  • Grotere brandbaarheid ontstaat bij het gebruik van brandbare isolatiematerialen
  • Ingezet water kan zonder bijmenging van een vorstbeschermingsmengsel snel in ijs veranderen

Brandbeveiliging

In diepvriesmagazijnen vormen Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen de ideale oplossing, omdat de voorwaarden voor hun inzet – geen langdurige aanwezigheid van personen in het magazijn, zeer dichte schil van het gebouw en geringe toevoer van frisse lucht door afvoer of aanvoer van nieuwe goederen – voor het behoud van de koude in elk geval nagestreefd worden. Bovendien bieden zij bijvoorbeeld de perfecte bescherming bij opslag van rook- en temperatuurgevoelige levensmiddelen. Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen worden meestal in combinatie met HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders bij zeer gevoelige instelling voor vroege branddetectie ingezet. Verwarmde aanzuigopeningen beveiligen de functie van diepvriesruimtes continu. Een smeulende brand zal zich dankzij Oxeo Prevent niet tot een open brand ontwikkelen – maar zonder vroege branddetectie blijven brand en brandoorzaak langdurig onbekend. Als alternatief kunnen sprinklerinstallaties gebruikt worden – hier bij voorkeur uitgerust met ESFR-sprinklers. Als er boven het plafond van de koelruimte een vorstvrije tussenruimte met voldoende plaats beschikbaar is, zijn hangende Viking ESFR droge sprinklers aan te bevelen. Met Minimax System PipeGuard Antifreeze kunnen sprinklerinstallaties in diepvriesmagazijnen tot -40°C worden ingezet.

Hoogrekmagazijn
High rack storage

Beschermingsgebied

Hoogrekmagazijnen zijn tot 50m hoog en meestal voor europallets geconcipieerd. Hun capaciteit varieert van een paar duizend palletplaatsen tot meerdere honderduizenden. Zij bieden op het kleinste grondoppervlak plaats voor zeer grote hoeveelheden waren en goederen. Tussen twee rekkenrijen bevindt zich steeds een gang waarin de bedieningsapparaten van het rek zich bewegen.

Risico's

  • Snelle branduitbreiding in verticale richting vanwege boven elkaar gestapelde pallets
  • Schoorsteeneffect, dat wil zeggen, door de schachten worden vlammen en hete brandgassen omhoog gezogen

Brandbeveiliging

Voor hoogrekmagazijnen vormen met name sprinklerinstallaties een beproefde oplossing. Bij de klassieke varianten worden sprinklers zowel onder het plafond als ook in de rekken geïnstalleerd. Maar als de inzet van ESFR-sprinklers (Early Suppression Fast Response) mogelijk is, die alleen onder het plafond worden geïnstalleerd, dan kunnen de reksprinklers vervallen. In aanvulling op sprinklerinstallaties worden in hoogrekmagazijnen ook brandmeldsystemen voor branddetectie ingezet. Minimax beveelt in deze gevallen HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders met verticale installatie van de aanzuigbuizen in de rekken en de installatie van de analyseunits op goed toegankelijke plaatsen. Het biedt tegenover puntvormige rookmelders onder andere het voordeel dat zij zeer eenvoudig en zonder bedrijfsonderbrekingen kunnen worden onderhouden.

Serverruimtes
Server rooms

Beschermingsgebied

Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

Brandbeveiliging

Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

Gerelateerde technologieën