Experts in fire protection

Overzicht

Karakteristiek voor het fabricageproces van een automobiel zijn productieprocessen waarin complexe machines en installaties worden ingezet en waarbij hun productiesnelheden en de automatisering steeds verder toenemen. Even hoog zijn de eisen aan een betrouwbare brandveiligheid.

Een brand wordt vaak veroorzaakt door technische defecten aan productie-installaties. Vanwege de licht ontvlambare materialen binnen productiezones, evenals de open bouw van productie- en montagehallen, kan een vuur zich snel uitbreiden. Een brandrisico bestaat ook voor opslagruimtes en fabrieksinfrastructuur zoals serverruimtes, schakelruimtes, kantoorruimtes of verblijfsruimtes. Als door gebrek aan onderhoud of ontbrekende brandveiligheidsvoorschriften brand uitbreekt, zijn vaak lange bedrijfsonderbrekingen het gevolg. Deze veroorzaken hoge kosten en leiden er in het ergste geval zelfs toe dat klanten bij langdurige leveringsvertragingen elders heengaan. 

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelder voor de verschillende zones binnen een autofabriek. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

In een autofabriek zorgt een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van het gebouw. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In autofabrieken worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen, kooldioxideblussystemen en MX 1230 brandblusinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in autofabrieken af.

Beveiligde zones

1
Hydraulische ruimtes
2
Hydraulische persen
3
Filterinstallaties
4
Serverruimtes
5
Verblijfs- en kantoorruimtes
6
Bandenmagazijn
7
Productie- en montagehallen
8
Lakmagazijnen
9
Lakinstallaties
10
Poedercoatinginstallaties
11
Proefopstellingen
12
Elektrische & schakelruimtes
13
Distributiemagazijn
 1. Hydraulische ruimtes
  1 Hydraulische ruimtes

  Beschermingsgebied

  In hydraulische ruimtes worden de voor het persproces vereiste krachten opgewekt. Daartoe zijn hydraulische aggregaten nodig die bestaan uit hydraulische olietanks aandrijfmotoren en pompen. Dergelijke inrichtingen bevinden zich in de regel in een gesloten hydraulische ruimte onder de pers.

  Risico's

  • Lekkages aan olievoerende leidingen of asafdichtingen
  • Hete oppervlakken van de aggregaten
  • Olieafzettingen die ontvlammen

  Brandbeveiliging

  Minifog ProCon watermistblusinstallaties zorgen voor een betrouwbare brandveiligheid van hydraulische aggregaten. Als er gevoelige elektronische apparatuur aanwezig is, bieden kooldioxideblusinstallaties als alternatief een residuloos blussen. De branddetectie en activering van de Minifog ProCon watermistblusinstallaties en kooldioxideblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammen- en warmtemelders.

 2. Hydraulische persen
  2 Hydraulische persen

  Beschermingsgebied

  Hydraulische persen worden vaak bij de vorming van metaal ingezet. Bij het verrijden van de kern van de pers voor de persprocedure worden de te persen delen van een oliehoudende film voorzien, tot de noodzakelijke temperatuur voor het omvormen verhit en dan met stempel en matrijs in de gewenste vorm geperst. Daarbij ontstaat een hoge wrijvingswarmte zodat de te persen delen vervolgens in een open oliehardingsbekken gecontroleerd afgekoeld worden.

  Risico's

  • Lekkages aan olievoerende leidingen
  • Hoge wrijvingswarmte bij het persen
  • Licht ontbrandbare oliehoudende film van te persen delen

  Brandbeveiliging

  Voor de brandveiligheid is de waterbesparende Minifog ProCon watermistblusinstallatie ideaal geschikt. Bij de pers geplaatste Minifog ProCon impulssproeiers vormen een fijne sproeimist die zelfs bij de complexe vormgeving van een pers het vuur bereikt. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie met UniVario vlammen- en waarschuwingsmelders.

 3. Filterinstallaties
  3 Filterinstallaties

  Beschermingsgebied

  Filterinstallaties worden overal ingezet waar in het productieproces dampen ontstaan en door wrijving stof ontwikkeld wordt. Fijn stof ontstaat bijvoorbeeld bij het frezen of snijden van kunststoffen of bij de bewerking van andere materialen.

  Risico's

  • Explosieve atmosfeer
  • Licht ontvlambaar stof in de filterhouders

  Brandbeveiliging

  Kooldioxideblusinstallaties zijn ideaal geschikt voor de brandveiligheid van filterbehuizingen. Bij metaalafzuigingen daarentegen vormt het Oxeo blussysteem met het blusmiddel Argon de juiste keuze om reacties tussen het blusmiddel en het brandbare metaal uit te sluiten. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

 4. Serverruimtes
  4 Serverruimtes

  Beschermingsgebied

  Serverruimtes vormen een belangrijke kwetsbare zone. Hier worden gegevens van hoge betekenis voor de bedrijfsactiviteiten opgeslagen, beheerd en via het netwerk uitgewisseld. Als data door een brand onherstelbaar vernietigd worden, kan dit voor de productiviteit of zelfs de gehele toekomst van een onderneming aanzienlijke economische consequenties hebben.

  Risico's

  • Oververhitting van technologische apparatuur
  • Defecten zoals kortsluiting
  • Aanzienlijke schade ook bij kleine branden

  Brandbeveiliging

  Voor kleine tot middelgrote serverruimtes biedt de MX 1230 brandblusinstallatie de ideale oplossing. Zij blust met het innovatieve blusmiddel Novec™ 1230 zonder residu en neemt weinig ruimte in beslag. Bij grotere serverruimtes zijn Oxeo inertgasblusinstallaties ideaal geschikt. De resolutie en branddetectie van de MX 1230 brandblusinstallatie en Oxeo inertgasblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000.

 5. Verblijfs- en kantoorruimtes
  5 Verblijfs- en kantoorruimtes

  Beschermingsgebied

  Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

  Risico's

  • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
  • Oververhitting van de verlichting
  • Kortsluitingen aan drankenautomaten

  Brandbeveiliging

  Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

 6. Bandenmagazijn
  6 Bandenmagazijn

  Beschermingsgebied

  Banden worden in de regel in blokmagazijnen op speciaal daartoe geconstrueerde transportpallets opgeslagen. Deze magazijnen zijn door transportsystemen onmiddellijk met de productiesystemen verbonden.

  Risico's

  • Defecte hulpmiddelen voor intern transport of kleine apparaten
  • Hoge brandbaarheid door vele banden opgeslagen in een krappe ruimte

  Brandbeveiliging

  Omdat de banden niet goed nat te houden zijn en vanwege het gevaar van een zeer snelle brandontwikkeling wordt dit brandrisico bij voorkeur bestreden door een sproeiwaterblusinstallatie met bijmenging van een schuimmiddel dat een dovende laag vormt, of anders door een schuimblusinstallatie. Minimax biedt hier verschillende brandveiligheidsconcepten die op de betreffende magazijnomstandigheden zijn toegesneden, zoals bijvoorbeeld de toepassing van open z.g. “large drop” sprinklers. De activering van de blusinstallatie vindt plaats met een brandmeldsysteem door middel van UniVario vlammen- en warmtemelders.

 7. Productie- en montagehallen
  7 Productie- en montagehallen

  Beschermingsgebied

  Karakteristiek voor productie- en montagehallen zijn grootschalige gebouwen met meerdere verdiepingen, die de nodige plaats aan machines en installaties bieden. Vaak zijn dergelijke hallen niet verder bouwkundig onderverdeeld en zijn afzonderlijke delen door volautomatische transportsystemen met elkaar verbonden.

  Risico's

  • Technische defecten zoals kortsluitingen aan productiesystemen
  • Licht ontvlambare materialen
  • Snelle branduitbreiding door open vlakken en onderlinge verbinding door de transportsystemen

  Brandbeveiliging

  Sprinklerinstallaties vormen voor productie- en montageruimtes vaak de ideale keuze. Het principe van het selectieve blussen voldoet het beste aan de vereisten. Bij een productie- en montagehal wordt niet het totale oppervlak bij activering met water bedekt.

 8. Lakmagazijnen
  8 Lakmagazijnen

  Beschermingsgebied

  In lakmagazijnen gelden de bijzondere wetten en regels voor een zone met gevaarlijke stoffen. Deze vereisen onder andere voor vallen beveiligde opslag, vloerbescherming door opvangbakken en bluswateropvangsystemen. Vaak vormt een verfmengruimte met doseerinstallatie een onderdeel van een lakmagazijn.

  Risico's

  • Technische defecten van opslaghulpmiddelen of van een doseerinstallatie
  • Oververhitting van verlichtingssystemen
  • Hoge brandbaarheid vanwege de grote hoeveelheid brandbare lakken

  Brandbeveiliging

  Sprinklerinstallaties met schuimbijmenging bieden een betrouwbare brandveiligheid in lakmagazijnen. Als alternatief maken kooldioxideblusinstallaties een residuloos blussen mogelijk. De branddetectie en activering van de kooldioxideblusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammen- en warmtemelders.

 9. Lakinstallaties
  9 Lakinstallaties

  Beschermingsgebied

  In lakinstallaties worden grondlaag, onderlaag en deklaag of blanke laklaag vaak elektrostatisch met spuitrobots op carrosserieën of grotere werkstukken aangebracht. Lakinstallaties bestaan in de regel uit installaties voor de voorbehandeling van de voertuigen, spuitcabines met spuitrobots, koelzones en droogruimtes, filtersystemen evenals diverse werkcabines voor inspectie en nabewerking. Installaties voor luchttoevoer en luchtafvoer zorgen in de spuit- en werkcabines voor het benodigde werkklimaat.

  Risico's

  • Technische defecten aan de elektrische voeding
  • Licht ontvlambare lakken die oplosmiddel bevatten
  • Vonkvorming
  • Lakafzetting in de droogovens

  Brandbeveiliging

  Sprinklerinstallaties vormen in spuitcabines, lakdrogers en werkcabines voor handbewerking vaak de eerste keuze. Bij lakdrogers met temperaturen boven de 100°C is een sprinklerinstallatie met een drogebuizennet noodzakelijk. Als de technische installaties in de spuitcabine – bijvoorbeeld de filtersystemen – bijzonder kwetsbaar zijn voor water, dan bieden de waterbesparende Minifog ProCon watermistblusinstallaties een goed alternatief. Voor spuitrobots biedt Minimax een speciale oplossing op basis van de kooldioxide hogedrukblustechniek. Speciale, snel aansprekende FMX-vlammenmelders detecteren de beginnende brand en geven signalen af aan de brandmeldcentrale. Deze verzendt stuurimpulsen voor uitschakeling van robots, transporttechniek, verf-, lucht- en blusmiddeltoevoer en activeert de blusinstallatie. De perslucht naar de spuitrobots wordt uitgeschakeld en in plaats daarvan wordt er kooldioxide doelgericht voor het blussen ingezet

 10. Poedercoatinginstallaties
  10 Poedercoatinginstallaties

  Beschermingsgebied

  In een poedercoatinginstallatie worden met lakpistolen poedervormige lakdeeltjes meestal elektrostatisch op de te lakken werkstukken aangebracht en aansluitend ingebrand. Een typische poedercoatinginstallatie bestaat in principe uit een poedercabine, een poederinbrandoven en filtersystemen. Bovendien worden in grotere installaties poederrecylingsystemen met ventilatiekanalen ingezet voor de recycling van de overtollige overspray.

  Risico's

  • Vonkvorming
  • Lakafzettingen
  • Vaak explosieve atmosferen

  Brandbeveiliging

  Poedercabines en poederinbrandovens worden betrouwbaar door sprinklerinstallaties beschermd. De brandmeldcentrale maakt een nog vroegere alarmering mogelijk en kan stuurimpulsen geven voor de uitschakeling van afzonderlijke installatiecomponenten, zoals poedertoevoer, hoogspanning en luchtafvoer. Voor de brandveiligheid van poederrecyclinginstallaties is een kooldioxideblusinstallatie ideaal geschikt. Kooldioxideblussproeiers worden vóór de cycloon en filters geïnstalleerd, om de uitbreiding van een vuur in de ventilatiekanalen te onderdrukken. Speciale vonkenmelders reageren al bij de geringste infraroodstraling en geven een signaal door aan de brandmeldcentrale, die dan de blusinstallatie activeert.

 11. Proefopstellingen
  11 Proefopstellingen

  Beschermingsgebied

  Proefopstellingen worden in een autofabriek voor verschillende doelen ingezet: Motorproefopstellingen dienen voor het onderzoek van de basisparameters van een motor. Simulatieproefopstellingen bootsen externe invloeden op afzonderlijke componenten na, zoals bijzondere temperatuurschommelingen of trillingen, testopstellingen controleren regelmatig de kwaliteit van de voertuigen.

  Risico's

  • Extreme belastingen van de testproducten
  • Ongewilde oververhitting

  Brandbeveiliging

  Kooldioxideblusinstallaties blussen testopstellingen residuloos met koelende werking. Motorproefopstellingen worden betrouwbaar door Minifog ProCon XP watermistblusinstallaties tegen brand beveiligd. Voor de branddetectie en activering van de kooldioxideblusinstallaties en Minifog ProCon XP watermistblusinstallaties worden brandmeldinstallaties met intelligente UniVario vlammen- en warmtemelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders ingezet.

 12. Elektrische & schakelruimtes
  12 Elektrische & schakelruimtes

  Beschermingsgebied

  Schakelruimtes zijn zeer gevoelige en hoogwaardige inrichtingen die elementaire productieprocessen regelen. Zij bevatten elektrische schakel- en regelsystemen evenals dubbele vloeren met allerlei kabelaansluitingen. Zelfs kleine schade kan leiden tot ernstige bedrijfsuitval.

  Risico's

  • Kortsluiting
  • Licht ontvlambare materialen

  Brandbeveiliging

  Oxeo inertgasblusinstallaties bieden in schakelruimtes een betrouwbare bescherming. Voor kleinere schakelruimtes vormen MX 1230 brandblusinstallaties een economisch alternatief. De activering van de blusinstallatie vindt plaats door een brandmeldsysteem door middel van puntvormige rookmelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.

 13. Distributiemagazijn
  13 Distributiemagazijn

  Beschermingsgebied

  Representatieve distributiemagazijnen worden in de automobielindustrie vaak als volautomatische parkeersystemen met meerdere lagen gebouwd. Het werkingsprincipe en de besturingslogica zijn geïnspireerd op een hoogrekmagazijnsysteem: De voertuigen worden op een bewegend parkeerplatform gereden en met transporttechniek en verschuifeenheden automatisch op een vrije parkeerplaats neergezet.

  Risico's

  • Kortsluitingen van de voertuigelektronica
  • Snelle branduitbreiding door het schoorsteeneffect van verticale schachten

  Brandbeveiliging

  Voor de brandveiligheid van een volautomatisch distributiemagazijn zijn vooral sprinklerinstallaties met zich snel activerende sprinklers uiterst betrouwbaar gebleken. De sprinklers worden zowel onder het plafond als ook bij de parkeerplaatsen geïnstalleerd. De branddetectie vindt plaats met de HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder.