Experts in fire protection

Gasblusinstallaties bestrijden branden zonder bijwerkingen en zonder residu van blusmiddelen ook op plaatsen die met een sprinkler niet kunnen worden bereikt. Het blussen vindt plaats door zuurstofverdringing met het inerte gas argon, stikstof en kooldioxide evenals door warmteonttrekking met de synthetische gassen.

Oxeo inertgasblussystemen
Lees meer
Kooldioxideblusinstallaties
Lees meer
Halocarbon-blusinstallaties
Lees meer