Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Minifog ProCon XP hogedruk watermist blusinstallaties bieden een uitstekende brandveiligheid met minimale bluswaterinzet voor installaties in gesloten ruimtes. Vergeleken met klassieke sproeiwaterblusinstallaties kan Minifog ProCon XP met ca. 95 procent minder bluswater toe. Deze extreem geringe waterinzet vermindert het gevaar van waterschade en van het thermisch kromtrekken van hete machinedelen tot een minimum. De watertoevoereenheid kan wezenlijk compacter uitgevoerd worden. Dat spaart plaats en kosten op de bouwlocatie, en vereenvoudigt met name ombouwactiviteiten achteraf.

 • Minifog ProCon XP beschermt machines, turbines en andere inrichtingen
 • Aanzienlijke investeringen worden beveiligd en lange, dure uitvaltijden worden vermeden
 • Door de toepassing van water als blusmiddel zijn er in de regel geen bijzondere maatregelen voor de veiligheid van personen vereist
 • Vergeleken met klassieke sproeiwaterblusinstallaties kan Minifog ProCon XP met tot ca. 95 procent minder bluswater toe
 • Minifog ProCon XP maakt de beveiliging van bijzonder grote ruimtes met volumes tot ca. 2.430 m³ en hoogten tot 13,5 m mogelijk
 • Ook bij de watertoevoer via een flessenbatterij kan Minifog ProCon XP als installatie voor meerdere zones worden geconcipieerd
 • Verhoogde veiligheid tegen opvlammen van eerder gedoofde branden: De ConstantFlow Technologie houdt de systeemdruk ook bij de watervoorziening met een flessenbatterij gedurende de volledige operationele tijdsduur constant
 • De inzet van beproefde brandmeld- en blussturingstechnologie van Minimax zorgt voor optimale compatibiliteit van elektrische en mechanische installatiecomponenten

Opbouw

1
Optische alarmering
2
Drukknopmelder
3
Brandmeld- en blustechniekcentrale
4
ProCon XP sproeier
5
Brandmelder
6
Watertoevoereenheid
7
Akoestische alarmering
8
Motorentestopstelling
9
Zoneafsluiter
Construction of Minifog ProCon XP
 1. Optische alarmering
 2. Drukknopmelder
 3. Brandmeld- en blustechniekcentrale
 4. ProCon XP sproeier
 5. Brandmelder
 6. Watertoevoereenheid
 7. Akoestische alarmering
 8. Motorentestopstelling
 9. Zoneafsluiter

Functie

Brandmeld- en blusregeltechniek

De bluszones worden onder ideale omstandigheden door de snelle en storingsongevoelige UniVario Vlammenmelder bewaakt, die bij een brandvoorval een signaal aan de brandmelder- en blussturingscentrale FMZ 5000 geeft. Aanvullend worden in de bluszones elektrische drukknopmelders voor handmatige activering van het Minifog ProCon XP systeem geïnstalleerd. De brandmeld- en blussturingscentrale stuurt in geval van brand de pompenschakelkast en bij installaties met meerdere zones ook de betreffende zoneklep aan. Tegelijkertijd wordt er een akoestisch en optisch alarm geactiveerd en wordt er een signaal verzonden aan een constant bemande post.

Watertoevoer

De watertoevoer vindt in de regel plaats via een pompeninstallatie. Deze bestaat in principe uit de tussentank, de hogedrukpomp en de pompenschakelkast. Door de automatische bijvulling van water in de tussentank is de operationele tijdsduur praktisch onbegrensd. 

Bij installaties voor één enkele zone vindt in geval van brand de start van de hogedrukpomp plaats via een signaal van de brandmeld- en blussturingscentrale. Bij installaties met meerdere zones is het buizennetwerk tot aan de zonekleppen met water gevuld. Daarbij zorgt meestal een drukregelpomp – gestuurd via een druksensor – voor een rustdruk van ca. 14 bar, die in geval van brand door het openen van één van de zonekleppen daalt. De druksensor detecteert dit en de hogedrukpomp wordt via de pompenschakelkast gestart.

Bluszones en de onderverdeling daarvan

Een buizennet met ProCon XP sproeiers doorkruist de te beveiligen ruimtes. Omdat met één sproeier een oppervlak tot ca. 21 m² kan worden beschermd, en buizen met zeer kleine diameters ingezet worden, is het buizennet veel minder complex dan bij klassieke sproeiwaterblusinstallaties. In geval van brand wordt het bluswater over alle ProCon XP sproeiers die in een bluszone geïnstalleerd zijn met een druk van 40 tot 90 bar zeer fijn versproeid en gelijkmatig verdeeld. 

Om de gewenste sproeikarakteristiek te verzekeren worden in het Minifog ProCon XP systeem corrosiebestendige materialen zoals roestvrij staal gebruikt, is in iedere sproeier een filter geïntegreerd en wordt gefilterd bluswater ingezet. Minifog ProCon XP Systemen kunnen zowel als systeem voor één enkele bluszone, als ook voor de bescherming van twee of meer bluszones worden uitgevoerd. Installaties met meerdere zones zijn met zonekleppen uitgerust, die in geval van brand door de brandmeld- en blussturingscentrale zo aangestuurd worden, dat het bluswater nu alleen vrijgegeven wordt voor de betreffende bluszone waar de brand is.

Beveiligde zone

Gasturbines
Gas turbines

Beschermingsgebied

De gasturbine vormt de kern van de gas- en stoomkrachtcentrale. De hoofdcomponenten daaraan zijn vanwege de geluidsbescherming ondergebracht in een geluidskap ondergebracht.

Risico's

 • Hete oppervlakken waaraan smeerolie kan ontbranden
 • Hoge brandbaarheid

Brandbeveiliging

Kooldioxideblusinstallaties zorgen voor de snelle residuloze brandblussing – ook in moeilijk toegankelijke zones. Bij grote turbines worden vaak lagedruk CO₂-blusinstallaties toegepast, omdat er op grond van de vloeibare opslag maar weinig ruimte voor veel blusmiddel nodig is. Als alternatief bieden Minifog ProCon XP hogedruk watermistblusinstallaties een betrouwbare brandveiligheid. Vergeleken met klassieke sproeiwaterblusinstallaties kan Minifog ProCon XP met ca. 95% minder bluswater toe. Deze extreem geringe waterinzet vermindert het gevaar van waterschade en van het thermisch kromtrekken van hete machinedelen tot een minimum. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie met UniVario vlammen- en waarschuwingsmelders.

Hydraulische ruimtes
Hydraulics rooms

Beschermingsgebied

In hydraulische ruimtes worden de voor het persproces vereiste krachten opgewekt. Daartoe zijn hydraulische aggregaten nodig die bestaan uit hydraulische olietanks aandrijfmotoren en pompen. Dergelijke inrichtingen bevinden zich in de regel in een gesloten hydraulische ruimte onder de pers.

Risico's

 • Lekkages aan olievoerende leidingen of asafdichtingen
 • Hete oppervlakken van de aggregaten
 • Olieafzettingen die ontvlammen

Brandbeveiliging

Minifog ProCon watermistblusinstallaties zorgen voor een betrouwbare brandveiligheid van hydraulische aggregaten. Als er gevoelige elektronische apparatuur aanwezig is, bieden kooldioxideblusinstallaties als alternatief een residuloos blussen. De branddetectie en activering van de Minifog ProCon watermistblusinstallaties en kooldioxideblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammen- en warmtemelders.

Noodstroomaggregaten
Emergency power generators

Beschermingsgebied

Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

Risico's

 • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
 • Ontsnappende smeerolie door lekkages

Brandbeveiliging

Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.

Transformatoren
Transformers

Beschermingsgebied

Transformatoren zorgen ervoor dat de stroom voor distributie in het net klaarstaat. Zij vormen het verbindingselement tussen de turbine, de generatoren van de turbine en het net. Gewoonlijk bestaan zij uit de componenten: transformatorbehuizing met koeler, oliecompensatietanks en oliegevulde isolatoren.

Risico's

 • Kortsluitingen binnenin de transformatoren
 • Oververhitting
 • Ontsnappende olie

Brandbeveiliging

Al bij het ontstaan van een oververhitting wordt de transformator automatisch uitgeschakeld om uitbraak van brand te verhinderen. De basis voor de brandveiligheid vormt de Buchholzbeveiliging. Deze zorgt voor de tijdige detectie van de noodzakelijke koeling voor door hitte in gevaar gebrachte componenten. De door Minimax volgens nieuwe inzichten, veiligheidsdoelstellingen en testconcepten ontwikkelde oplossing TrafoProtect voltooid het concept. De UL-toegelaten speciale sproeiers, Viking model A en model C-1 realiseren bij activering een gelijkmatige waterverspreiding. Hierbij worden expliciet de veiligheidsdoelen “control” (beheersing) en “suppression” (onderdrukking) succesvol bereikt. Daarbij kan ten opzichte van klassieke sproeiwaterblusinstallaties onder andere het waterverbruik duidelijk gereduceerd worden. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

Machine tool
Machine tool

Beschermingsgebied

Machine tools are used for different stages of processing such as drilling, turning, grinding or milling. These are often enclosed machine tools that consist of a work area, transport area and exhaust system. Depending on the material, two processing methods are differentiated: wet processing with the use of cooling lubricants containing oil and dry processing for working workpieces made of light metals.

Risico's

 • Unintentional build-up of heat
 • Easily ignited coolants and lubricants
 • Potentially explosive atmospheres at certain dust concentration levels
 • Metal fire during dry working

Brandbeveiliging

Carbon dioxide extinguishing systems are suitable for wet working. The extinguishing nozzles may for enclosed machine tools be installed directly within the housing so that a fire can be extinguished precisely and without leaving a residue. An alternative to this is offered by the water-saving Minifog ProCon XP water mist extinguishing system. The use of Oxeo extinguishing systems with argon extinguishing agent is the right choice for the dry working of light metals. With the extremely inert noble gas argon, interaction with burning metal is excluded. The release of the extinguishing systems is via a fire detection system, in addition to which the fire detection control panel can send signals to control the equipment.

Gerelateerde technologieën