Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Bij het ontstaan van een brand ontwijken thermolysegassen, nog voordat aerosolen of rookdeeltjes ontstaan. Het Oxeo EcoPrevent CS systeem detecteert deze thermolysegassen en dringt de zuurstofconcentratie in de betreffende beveiligde zone door de gecontroleerde toevoer van stikstof zover terug, dat er een “brandveilige” atmosfeer ontstaat. Daarom is de vroegtijdige thermolysegasdetectie de beste voorwaarde om het ontstaan van een open brand actief te vermijden. Met Oxeo EcoPrevent CS beveiligde zones zijn vrij begaanbaar, omdat de zuurstofconcentratie alleen naar behoefte teruggedrongen wordt.

Oxeo EcoPrevent CS tegenover inertgasblussystemen

 • Minder brand- en brandvervolgschade door vermijding van een open brand in de preventiemodus
 • De toevoer van inertgas geeft meer ruimte om te handelen, om thermolyseresultaten te lokaliseren en de oorzaken daarvan te verhelpen
 • Meer veiligheid voor personen door geregeld inbrengen van het inertgas
 • Onder normale omstandigheden is in geval van brand de omschakeling in de preventiemodus voldoende – daaruit resulteren lagere kosten voor het opnieuw vullen van de flessenbatterij

 

Oxeo EcoPrevent CS tegenover systemen met duurzame zuurstofvermindering

 • Vermijding van een open brand zonder constante energie-inzet en onderhoud van compressoren, persluchtverzorging en stikstofgenerator
 • Snelle inertgas-toevoer bij onverwacht grote toestroom van frisse lucht
 • Aanvullende beveiliging door interventiemodus
 • De beveiligde zones zijn in de bedrijfsklare toestand zonder onderzoek door de bedrijfsarts vrij begaanbaar
 • De inertgasverzorging is modulair uitbreidbaar

Opbouw

1
Inertgassproeier
2
Zuurstofsensor
3
Aanzuigrookmelder met aanvullende CO-sensor
4
Flessenbatterijen
5
Brandmeld- en blussturingscentrale
6
On-off sturing
7
Drukontlastingsklep
Construction of Oxeo EcoPrevent CS
 1. Inertgassproeier
 2. Zuurstofsensor
 3. Aanzuigrookmelder met aanvullende CO-sensor
 4. Flessenbatterijen
 5. Brandmeld- en blussturingscentrale
 6. On-off sturing
 7. Drukontlastingsklep

Functie

Graphic of how the Oxeo EcoPrevent CS works

Preventie

Belangrijk bestanddeel van het Oxeo EcoPrevent CS systeem is de HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelder met geïntegreerde thermolysegassensorschakeling, die zowel een thermolysegasdetectie als ook een vroegste branddetectie met getrapte alarmdrempels mogelijk maakt. In principe ontwijken bij een brand die nog bezig is om te ontstaan thermolysegassen, zoals koolmonoxide, lang voordat er aerosolen of rookdeeltjes worden geproduceerd. Vroegtijdige thermolysegasdetectie vormt daarom de beste voorwaarde om het ontstaan van een open brand actief te vermijden. In geval van een thermolysegasdetectie geeft de melder- en stuurcentrale FMZ 5000 een betreffende melding door aan een continu bezette post en wordt een wisseling van de bedrijfsklare toestand in de preventiemodus van het Oxeo EcoPrevent CS systeem uitgevoerd – d.w.z. de zuurstofconcentratie wordt in de betreffende brandveilige zone door geregelde toevoer van een inert gas zover verlaagd, dat een “brandveilige” atmosfeer ontstaat. In de preventiemodus werkt Oxeo EcoPrevent CS dus net als een systeem met langdurige zuurstofvermindering: Het ontstaan van een open brand is vrijwel uitgesloten, brand en brandvervolgschade worden geminimaliseerd.

Interventie

Toch kunnen zelfs bij langdurige zuurstofvermindering bijzondere voorvallen – bijvoorbeeld een kortsluiting met krachtige boogontlading – een onverwachte brandontwikkeling tot gevolg hebben. Daarom biedt Oxeo EcoPrevent CS een aanvullende beveiliging: Als de HELIOS AMX5000 aerosolen of rookdeeltjes detecteert, wordt het systeem via de FMZ 5000 in de interventiemodus gezet. D.w.z. door toevoer van meer inert gas wordt een vlamdovende atmosfeer gevormd. Brandveiligheid met Oxeo EcoPrevent CS is daarom het vangnet en de dubbele bodem voor de beschikbaarheid in het datacenter. In de beveiligde zones wordt de zuurstofconcentratie constant door de betreffende sensoren gemeten en doorgegeven aan de FMZ 5000. Daardoor kan het Oxeo EcoPrevent CS systeem de zuurstofconcentratie geregeld verminderen. Dit betekent een plus aan veiligheid voor personen tegenover inertgasblussystemen, waarbij vaak door overmatig gebruik een geringere zuurstofconcentratie als voor het blussen noodzakelijk is ontstaat.

Inertgastoevoer

Bij inertgasblussystemen stijgt de zuurstofconcentratie weer continu door lekkages van de ruime, nadat er een overstroming met gas heeft plaatsgehad, zodat de betreffende beveiligde zone in de regel al na enkele minuten stroomloos kan worden geschakeld. Maar Oxeo EcoPrevent CS werkt daarentegen met een toevoer van inert gas van die afhankelijk is van de zuurstofconcentratie. Daardoor worden de preventiemodus en eventueel de interventiemodus voor een met de exploitant afgestemd tijdsbestek in stand gehouden. Dit biedt in het ernstigste geval de gewenste vrijheid van handelen om het thermolyseresultaat te lokaliseren en de oorzaak daarvan te verhelpen – een beslissend voordeel met betrekking tot de hogere beschikbaarheidseisen die aan datacenters gesteld worden.

Beveiligde zone

Computer/server areas
Computer/server areas

Beschermingsgebied

Binnen een enkel datacenter kunnen de computer- en serverruimtes met de bijbehorende koelsystemen honderden vierkante meters omvatten en zich over meerdere niveaus uitstrekken. De computers en servers staan uitgelijnd over een groot oppervlak, met dubbele vloeren, het koelsysteem omvat een groot aantal gekoelde kasten.

Risico's

 • Hoge energiedichtheid
 • Ontbrekende of niet correcte koeling
 • Oververhitting door warmtenesten
 • Technische defecten zoals kortsluitingen

Brandbeveiliging

Oxeo EcoPrevent systemen bieden door de volgens de behoefte gestuurde inzet van inerte gassen, zoals argon of stikstof, een energie-efficiënte brandveiligheid op het hoogste veiligheidsniveau.  Zij staan voor beschikbaarheid, flexibiliteit en green IT, en zijn daarmee de perfecte oplossing voor datacenters op het gebied van computer- en serverruimtes en de daarbij behorende koelsystemen. De activering van de blusinstallatie vindt plaats via een brandmeldsysteem. Het rookaanzuigsysteem HELIOS AMX5000 maakt een vroegtijdige detectie mogelijk.

Gerelateerde technologieën