Experts in fire protection

Overzicht

Een hoge bezoekersdichtheid is karakteristiek voor hotels. Omdat de gasten zich zowel overdags als ook ’s nachts in de kamers ophouden moet de veiligheid van personen rond de klok een gegeven zijn. Met name op aantrekkelijke binnenstadslocaties worden vaak hotels met vele verdiepingen gebouwd. Daaruit volgen bijzondere eisen aan de brandveiligheid, omdat bijvoorbeeld brandweerladders bij hoge gebouwen in het ergste geval niet lang genoeg zijn voor de redding van gasten en personeel.

De risico's die tot een brand aanleiding kunnen geven zijn velerlei. Onachtzaam roken in hotelkamers behoort tot de meest frequente brandoorzaken. De langdurige belasting van verlichtingssystemen kan in oververhitting resulteren en een brand veroorzaken. Bovendien kunnen technische defecten in nevenruimtes zoals bijvoorbeeld behuizingstechnologieruimtes of noodstroomaggregaten de oorzaak van een brand zijn.

Met name in hotelgebouwen met een grote hoogte kunnen branden ernstige gevolgen hebben. Branden breiden zich door brandoverslag extreem snel en ongecontroleerd uit. Op hogere verdiepingen loopt de veiligheid van personen daarbij door lange en mogelijk versperde vlucht- en reddingswegen een groot risico.

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor de verschillende zones binnen een hotel. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van een hotelgebouw. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. In hotels worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen en halocarbonblussystemen ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid in hotels af.

 

 

Beveiligde zones

1
Hotelkamers
2
Archieven
3
Afvalafvoer
4
Hops en verkooplocaties
5
Serverruimtes
6
Stijgschachten
7
Wellnessruimtes
8
Verblijfs- en kantoorruimtes
9
Atriums
10
Huistechniekruimtes
11
Noodstroomaggregaten
12
Parkeerruimtes
Protected areas of a hotel
 1. Hotelkamers
  left arrow
  1 Hotelkamers
  Hotel rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 2. Archieven
  left arrow
  2 Archieven

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 3. Afvalafvoer
  left arrow
  3 Afvalafvoer
  Waste disposal

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 4. Hops en verkooplocaties
  left arrow
  4 Hops en verkooplocaties
  Shops

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 5. Serverruimtes
  left arrow
  5 Serverruimtes
  Server rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 6. Stijgschachten
  left arrow
  6 Stijgschachten
  Riser ducts

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 7. Wellnessruimtes
  left arrow
  7 Wellnessruimtes
  Wellness areas

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 8. Verblijfs- en kantoorruimtes
  left arrow
  8 Verblijfs- en kantoorruimtes
  Offices

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 9. Atriums
  left arrow
  9 Atriums
  Atria

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 10. Huistechniekruimtes
  left arrow
  10 Huistechniekruimtes
  Utility rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 11. Noodstroomaggregaten
  left arrow
  11 Noodstroomaggregaten
  Emergency power generators

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 12. Parkeerruimtes
  left arrow
  12 Parkeerruimtes
  Parking areas

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow