Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

De blussende werking van kooldioxide berust op een snelle verdringing van de zuurstof van de brandhaard en een hoog warmtebindend vermogen. Op grond van de bijzondere eigenschappen van het blusmiddel kunnen kooldioxideblusinstallaties niet alleen hele ruimtes maar ook open installaties gericht beschermen. Kooldioxide vormt een natuurlijk bestanddeel van de omgevingslucht en is elektrisch niet geleidend. De blusmiddelbevoorrading bij kooldioxideblusinstallaties vergt maar weinig plaats.

 

 • Geschikt zowel voor de ruimtebeveiliging maar ook voor de bescherming van vrijstaande installaties
 • Kooldioxide vormt een natuurlijk bestanddeel van de omgevingslucht, en is daarom vrijwel overal en altijd beschikbaar
 • Blust residuloos en zonder inwerking op de te beveiligen installaties
 • Chemische reacties door het blussen zijn zo goed als uitgesloten
 • Het blusmiddel is elektrisch niet geleidend en dus ook geschikt voor de bescherming van onder spanning staande installatiedelen
 • De homogene blusmiddelverdeling en de snelle concentratieopbouw zorgen voor optimale effectiviteit
 • Na de inzet behoeven er geen blusmiddelresten te worden opgeruimd en vervallen de bijbehorende kosten.
 • De bluswerking is zelfs bij lagere omgevingstemperatuur verzekerd
 • Bewijsbaar betrouwbare blussing biedt de hoogst mogelijke bescherming van bedrijfsmiddelen
 • De installatietechniek en de componenten werden al tientallen jaren beproefd
 • Het modulaire systeem dat voor meerdere zones geschikt is, past zich probleemloos aan bij alle ombouw- en uitbreidingsmaatregelen
 • Het Minimax systeem maakt een bijzonder plaatsbesparende blusmiddelopslag mogelijk, vooral bij lagedrukopslag
 • Na de inzet is het blussysteem snel en economisch weer gereed voor gebruik
 • Goedkeuringen door erkende testinstanties en installatie conform de internationale richtlijnen zorgen voor aanvaarding bij de verzekeringsmaatschappijen en de bouwgoedkeuringsprocedures
 • Verzekeringsmaatschappijen honoreren de inbouw met premiekortingen op de brand- en bedrijfsonderbrekingsverzekering (BOV)

Opbouw

1
Branddetectie- en stuurinrichting
2
Branddetectie-element
3
Pneumatisch besturingssysteem
4
Pneumatische claxon
5
Omslag- en veiligheidsklep
6
Veiligheidsproeier installatie
7
Elektrische claxon
8
Ruimtebeschermingssproeier
9
Voorstuur-, of zoneklep
10
Lagedruktank met weeginrichting
 1. Branddetectie- en stuurinrichting
 2. Branddetectie-element
 3. Pneumatisch besturingssysteem
 4. Pneumatische claxon
 5. Omslag- en veiligheidsklep
 6. Veiligheidsproeier installatie
 7. Elektrische claxon
 8. Ruimtebeschermingssproeier
 9. Voorstuur-, of zoneklep
 10. Lagedruktank met weeginrichting

Functie

Bevoorrading in lagedruktanks

Als binnen het kader van het veiligheidsconcept een groter blusmiddelvolume nodig is, biedt zich – bijzonder uit economisch perspectief – een lagedruktank aan.  Het vloeibare kooldioxide wordt daarin bij een temperatuur van ca. –20°C en een bedrijfsdruk van ca. 20 bar bewaard. Voor de constante lage temperatuur zorgt een koelsysteem. De optimaal ontworpen isolatie verlaagt de operationele kosten. De voorraadtank is op een eenvoudig elektronisch weegsysteem gemonteerd, dat te allen tijde het actuele vulgewicht en dus ook een verdwijning van het blusmiddel afbeeldt.

Opslag in stalen hogedrukflessen

De stalen hogedrukflessen zijn op de plaats van opstelling ondergebracht in een speciaal frame met individuele ophangsystemen en gecombineerd tot één enkele blusmiddeleenheid. In een opstelling van één rij of meerdere rijen zijn zo op de meest compacte ruimte verrassend grote blusmiddelvoorraden opgeslagen. De speciale frames maken een probleemloze aanpassing mogelijk, bijvoorbeeld aan een uitbreiding van de beveiligde zones, of een snelle uitwisseling van afzonderlijke flessen. Ieder afzonderlijk ophangsysteem is tegelijk een weeginstallatie die minimaal verlies van blusmiddel automatisch afbeeldt.

Bedrijfsklare status en bedrijfszekerheid

Neuralgische functies en componenten van de blusinstallatie, zoals blusmiddelvolume, afsluit-, activerings-, en verdelersystemen, worden bewaakt om de constante bedrijfsklare status van de blusinstallatie te verzekeren.

Besturing en functiebewaking van de kooldioxide-brandblusinstallaties vindt plaats met het Minimax-brandmeldsysteem. Brandmelders bewaken de beveiligde zones. Als bijv. rook, een ontoelaatbare temperatuurstijging of vlammenontwikkeling wordt gedetecteerd, dan activeert de brandmeldcentrale het blusproces.

Gerelateerde technologieën