Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

UniVario industriële brandmelders zijn intelligente, op een platform gebaseerde, microprocessorgestuurde brandmelders met robuuster behuizings- en montagetechnologie voor de zwaarste omstandigheden. Dankzij een modulair concept en moderne signaalverwerkingstechnieken voldoen deze apparaten in een ongewoon breed inzetspectrum aan individuele eisenprofielen. Zo functioneren zij zowel binnen als buiten, in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting die zij beschermen of uit grotere afstanden, in schone ruimtes maar ook onder extreem vuile procescondities.

 • Snelle branddetectie bij hoge foutbestendigheid
 • Hoge bedrijfszekerheid
 • Groot toepassingsgebied
 • Verlichte aanpassing aan veranderde inzetomstandigheden
 • Flexibele aansluittechniek, eenvoudige installatie
 • Wereldwijde goedkeuringen

Meldertypen

UniVario WMX5000

UniVario WMX5000 Heat detector with stainless steel heat sensor

De UniVario WMX5000 is een warmtemelder met warmtevoeler uit edelstaal.

De WMX5000 dient voor de detectie van open branden met snelle warmteontwikkeling geconcipieerd, die bijvoorbeeld bij ontvlambare kunststoffen of ontbrandbare vloeistoffen en gassen kunnen optreden. De brandparameter warmte kan voor vroegtijdige branddetectie behalve de maximale temperatuurmeting ook bij een snelle temperatuurstijging verschillend geanalyseerd worden. De speciale eengatsmontagevariant WMX5000 maakt bijvoorbeeld de bewaking in droger- of ontluchtingskanalen mogelijk.

UniVario WMX5000 FS

UniVario WMX5000 FS Heat detector with remote stainless steel heat sensor

De UniVario WMX5000 FS is een warmtemelder voor hoge temperaturen met een roestvrijstalen warmtevoeler die uit de behuizing steekt.

De WMX5000 FS warmtemelder voor hoge temperaturen werkt speciaal in omgevingen waar hoge temperaturen tot 850 °C normaal voorkomen. De uit de behuizing stekende warmtevoeler zorgt voor een probleemloze en uiterst flexibele montage. Instelbare alarmtemperaturen en verschillende uitvoeringen van de warmtevoeler met de uit de behuizing stekende sensor maken een breed inzetgebied mogelijk.

UniVario FMX5000 IR

UniVario FMX5000 IR Fire detector with 3 sensors and 3-fold optical test

De UniVario FMX5000 IR is een betrouwbare vlammenmelder met 3 sensoren en drievoudige optische test.

De driekanaals infrarood vlammenmelder detecteert open vlammen bijzonder snel en betrouwbaar. Een speciale sensorcombinatie en een intelligente analyse sluiten storingsbronnen uit die typerend zijn voor de industrie, zoals hete oppervlakken van machines of laswerkzaamheden. Tegelijkertijd detecteert de melder veilig al zeer kleine vlammen van een vuur in wording. De geïntegreerde optische test, die alle drie sensoren inclusief het optische venster van de melder test, maakt de UniVario FMX5000 IR bijzonder bedrijfszeker.

UniVario FMX5000 UV

UniVario FMX5000 UV Fire detector with spectral sensitivity in the ultraviolet range

De UniVario FMX5000 UV is een vlammenmelder met spectrale gevoeligheid in het ultraviolette gebied.

De vlammenmelder FMX5000 UV reageert op optische straling in het ultraviolette gebied. Hij bewaakt zones waarin bij uitbraak van brand rekening moet worden gehouden met een snelle ontwikkeling van open vlammen. De perfecte combinatie van vroege detectie, hoge gevoeligheid, betrouwbaarheid en hoge foutbestendigheid ten opzichte van storende signalen maakt de UniVario-brandmelder onontbeerlijk, om de snelle brandontwikkeling te voorkomen.

YMX5000

Univario YMX5000

UniVario YMX5000 is a modular detection system.

It consists of a control unit with three ports and detached sensor units for spark and rapid flame detection. The system is ideally suited for confined installation conditions in harsh, industrial environments. For the application area of spark detection in particular, the UniVario YMX5000 system can also be used in extreme temperature ranges.

Beveiligde zones

Afvalafvoer
Waste disposal

Beschermingsgebied

Grote hoeveelheden van diverse types verpakkingsafval worden vaak op gescheiden inzamelings- en afvalterreinen verzameld. Papier- en afvalpersen comprimeren het opslagvolume. Bovendien wordt het afval ook in containers in de buitenlucht opgeslagen.

Risico's

 • Zelfontbranding bij onvoldoende ventilatie
 • Grote hoeveelheden licht ontvlambare organische materialen
 • Brandstichting in de buitenlucht
 • Onachtzaam weggegooide restanten van sigaretten

Brandbeveiliging

De sprinklerinstallaties die worden ingezet voor de bescherming van een gebouw zijn ook effectief bij de bestrijding van branden in organische afvalstoffen en verpakkingsmaterialen. Terreinen buiten kunnen op de installatie aangesloten worden, waarbij een droge installatie of als alternatief Minimax PipeGuard Antifreeze het bevriezen van het bluswater verhindert en tegen mogelijke vorstschade beschermt. Als grote hoeveelheden worden opgeslagen dan heeft een sproeiwaterblusinstallatie met open sproeiers de voorkeur. Deze wordt dan door een brandmeldsysteem met UniVario industriële brandmelders geactiveerd.

Gevaarlijke stoffen en opslag van brandbare vloeistoffen
Storage of hazardous substances

Beschermingsgebied

Als gevaarlijke stoffen gelden stoffen of mengsels die explosiegevaarlijk, ontvlambaar, schadelijk voor de gezondheid of gevaarlijk voor het milieu zijn. De magazijnen waarin deze opgeslagen worden kunnen uit iedere gewenste constructie bestaan, waarbij toch voor hun concipiëring bijzondere wetten en verordeningen gelden. Deze vereisen onder andere valbeschermde opslag, bodembescherming door opvangbakken en bluswaterretentiesystemen evenals de vermijding van bedrijfsmatige ontstekingsbronnen.

Risico's

 • Snelle branduitbreiding
 • Verwoestende gevolgen van een brand voor personen en het milieu

Brandbeveiliging

In principe wordt in magazijnen van de te plannen brandveiligheid in het bijzonder door de eigenschappen van de opgeslagen goederen bepaald. Daarom wordt hier bijna het gehele spectrum van de brandblusinstallaties ingezet. Vaak vormen bij deze opslagvormen Oxeo inertgasblusinstallaties de voorkeursoplossing: Branden worden snel en zonder residu geblust en mogelijke reacties tussen brandmateriaal en blusmiddelen zijn uitgesloten. Alternatieven zijn Oxeo Prevent zuustofverminderingsinstallaties of schuimblusinstallaties. Een brandmeldsysteem activeert Oxeo inertgasblusinstallaties en Oxeo Prevent zuurstofverminderingsinstallaties. Voor de detectie worden UniVario vlammen- en warmtemelders ingezet.

Hydraulische persen
Hydraulic presses

Beschermingsgebied

Hydraulische persen worden vaak bij de vorming van metaal ingezet. Bij het verrijden van de kern van de pers voor de persprocedure worden de te persen delen van een oliehoudende film voorzien, tot de noodzakelijke temperatuur voor het omvormen verhit en dan met stempel en matrijs in de gewenste vorm geperst. Daarbij ontstaat een hoge wrijvingswarmte zodat de te persen delen vervolgens in een open oliehardingsbekken gecontroleerd afgekoeld worden.

Risico's

 • Lekkages aan olievoerende leidingen
 • Hoge wrijvingswarmte bij het persen
 • Licht ontbrandbare oliehoudende film van te persen delen

Brandbeveiliging

Voor de brandveiligheid is de waterbesparende Minifog ProCon watermistblusinstallatie ideaal geschikt. Bij de pers geplaatste Minifog ProCon impulssproeiers vormen een fijne sproeimist die zelfs bij de complexe vormgeving van een pers het vuur bereikt. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie met UniVario vlammen- en waarschuwingsmelders.

Productie- en montagehallen
Production and assembly halls

Beschermingsgebied

Karakteristiek voor productie- en montagehallen zijn grootschalige gebouwen met meerdere verdiepingen, die de nodige plaats aan machines en installaties bieden. Vaak zijn dergelijke hallen niet verder bouwkundig onderverdeeld en zijn afzonderlijke delen door volautomatische transportsystemen met elkaar verbonden.

Risico's

 • Technische defecten zoals kortsluitingen aan productiesystemen
 • Licht ontvlambare materialen
 • Snelle branduitbreiding door open vlakken en onderlinge verbinding door de transportsystemen

Brandbeveiliging

Sprinklerinstallaties vormen voor productie- en montageruimtes vaak de ideale keuze. Het principe van het selectieve blussen voldoet het beste aan de vereisten. Bij een productie- en montagehal wordt niet het totale oppervlak bij activering met water bedekt.

Machine tool
Machine tool

Beschermingsgebied

Machine tools are used for different stages of processing such as drilling, turning, grinding or milling. These are often enclosed machine tools that consist of a work area, transport area and exhaust system. Depending on the material, two processing methods are differentiated: wet processing with the use of cooling lubricants containing oil and dry processing for working workpieces made of light metals.

Risico's

 • Unintentional build-up of heat
 • Easily ignited coolants and lubricants
 • Potentially explosive atmospheres at certain dust concentration levels
 • Metal fire during dry working

Brandbeveiliging

Carbon dioxide extinguishing systems are suitable for wet working. The extinguishing nozzles may for enclosed machine tools be installed directly within the housing so that a fire can be extinguished precisely and without leaving a residue. An alternative to this is offered by the water-saving Minifog ProCon XP water mist extinguishing system. The use of Oxeo extinguishing systems with argon extinguishing agent is the right choice for the dry working of light metals. With the extremely inert noble gas argon, interaction with burning metal is excluded. The release of the extinguishing systems is via a fire detection system, in addition to which the fire detection control panel can send signals to control the equipment.

Gerelateerde technologieën