Experts in fire protection

Overzicht

Ontoereikende brandveiligheid in inkoopcentra en andere verkooplocaties kan bij branduitbraak ernstige gevolgen hebben voor klanten en medewerkers. De inzet van Minimax brandveiligheidstechniek is een beslissende bijdrage ter vermijding van dergelijke scenario's. De vereisten aan de brandveiligheid op verkooplocaties zijn zeer divers – daarom zijn oplossingen gewenst die op afzonderlijke te beschermen zones zijn toegesneden. 

Verkooplocaties zijn er in diverse vormen: variërend van complexe inkoopcentra met vele verschillende detailhandels-, gastronomie- en servicebedrijven, vak- en bouwmarkten met vaak gelijkvloerse functionele nuttige oppervlakken tot kleinere shops. Ongeacht om welk type verkooplocatie het gaat, alle zaken beschikken over open toegankelijke ruimtes met wisselend personenverkeer.

De risico's die tot een brand in de verkooplocatie aanleiding kunnen geven zijn velerlei. Zo kan bijvoorbeeld onachtzaam roken grote gevolgen hebben. Karakteristiek voor verkooplocaties zijn ook de lange bedrijfstijden van verlichtingen of presentatieapparaten. Deze langdurige belasting kan technische defecten en oververhitting veroorzaken, waardoor dan brand ontstaat. Bovendien vereisen complexe installaties in technische nevenruimtes, zoals bedrijfs- en controleruimtes, bijzondere aandacht met betrekking tot de brandveiligheid.

Vlammen, rook, brandgassen, hitte – een vuur heeft vele gezichten. Minimax heeft de juiste brandmelders voor die verschillende zones binnen de verkooplocaties. Hun signalen komen samen in de brandmeld- en blussturingscentrale, die personen die gevaar lopen en de brandweer alarmeert. Bovendien bewaakt de Minimax centrale de werking van de geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties en activeert deze elektrisch de betreffende blusinstallaties die niet over eigen activeringselementen beschikken, zoals bijvoorbeeld sprinklerinstallaties.

Een sprinklerinstallatie zorgt voor een volledig dekkende brandveiligheid van het gebouw op de verkooplocatie. Minimax beschikt over een grote reeks sprinklertypen en speciale sprinklers, die een ideale aanpassing van de sprinklerinstallatie aan de betreffende omstandigheden in de afzonderlijke beveiligde zones mogelijk maken.

Zones met speciale brandrisico's of omstandigheden vereisen in aanvulling op, of in plaats van, de sprinklerinstallatie een aangepast brandveiligheidssysteem, dat op de ruimte of de installatie is toegesneden. Op verkooplocaties worden daarom ook sproeiwaterblusinstallaties, Minifog watermistblusinstallaties, Oxeo inertgasblussystemen enMX 1230 brandblusinstallaties ingezet.

Alle alarm- en statusmeldingen van de door Minimax geïnstalleerde brandveiligheidsinstallaties, evenals die van andere merken, kunnen door het Inveron gevarenmanagementsysteem op beeldschermen visueel worden afgebeeld.

Brandveiligheid voor gebouwen, evenals technologieën van Minimax Mobile Services, zoals brandblussers, brandslanghaspels met wandbevestiging en rook en warmte onttrekkende systemen, ronden de brandveiligheid op verkooplocaties af.

Beveiligde zones

1
Afvalafvoer
2
Opslagruimtes
3
Parkeerruimtes
4
Noodstroomaggregaten
5
Huistechniekruimtes
6
Serverruimtes
7
Controlepanelen
8
Hops en verkooplocaties
9
Verblijfs- en kantoorruimtes
Image of Protected areas of Sales outlets
 1. Afvalafvoer
  left arrow
  1 Afvalafvoer
  Waste disposal

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 2. Opslagruimtes
  left arrow
  2 Opslagruimtes

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 3. Parkeerruimtes
  left arrow
  3 Parkeerruimtes
  Parking areas

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 4. Noodstroomaggregaten
  left arrow
  4 Noodstroomaggregaten
  Emergency power generators

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 5. Huistechniekruimtes
  left arrow
  5 Huistechniekruimtes
  Utility rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 6. Serverruimtes
  left arrow
  6 Serverruimtes
  Server rooms

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 7. Controlepanelen
  left arrow
  7 Controlepanelen
  Control stations

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 8. Hops en verkooplocaties
  left arrow
  8 Hops en verkooplocaties
  Shops

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow
 9. Verblijfs- en kantoorruimtes
  left arrow
  9 Verblijfs- en kantoorruimtes
  Offices

  Beschermingsgebied

  Risico's

  Brandbeveiliging

  right arrow