Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Sproeiwaterblusinstallaties worden hydraulisch, pneumatisch of elektrisch geactiveerd en verdelen via open sproeiers bluswater in de gehele beveiligde zone. Zo bestrijdt u branden in ruimtes en installaties betrouwbaar, zelfs wanneer met een bijzonder snelle branduitbreiding rekening moet worden gehouden. Zo nodig kan aan het bluswater een filmvormend schuimmiddel worden toegevoegd. Sproeiwaterblusinstallaties worden ook geïnstalleerd om door middel van watersluiers een verspreiding van de brand naar nabije ruimtes te verhinderen of door beregening bijzonder bedreigde inrichtingen te koelen.

 • De snelle oppervlaktedekkende brandbestrijding verhindert een snelle uitbreiding van de brandbestrijding
 • Geminimaliseerde brandschade en bedrijfsuitvaltijden ter verzekering van het bestaan van uw onderneming
 • Hoge flexibiliteit bij vormgeving en uitvoering
 • Milieuvriendelijke vermindering van rook en schadelijke stoffen
 • Gunstigere vormgeving van gebouwen en flexibelere benutting van gebouwen mogelijk
 • Het natuurlijke blusmiddel water is goedkoop en onbegrensd beschikbaar
 • Na het blussen zijn Minimax sproeiwaterblusinstallaties snel weer gereed voor gebruik

Opbouw

1
Piektank
2
Pompenschakelkast
3
Ruimtebeschermingssproeier
4
Drukhoudpomp
5
Sprinklerpomp
6
Sproeikop
7
Bufferreservoir
8
Brandmeldercentrale
9
Persluchtvoeding
Construction of Deluge systems
 1. Piektank
 2. Pompenschakelkast
 3. Ruimtebeschermingssproeier
 4. Drukhoudpomp
 5. Sprinklerpomp
 6. Sproeikop
 7. Bufferreservoir
 8. Brandmeldercentrale
 9. Persluchtvoeding

Functie

Sproeiwaterkleppenstation

View of the spray water valve station

Alle te beschermen delen van het gebouw zijn door een net van leidingen met open bluskoppen voorzien, die in meerdere bluszones worden ingedeeld. In de stand-bystatus staat het bluswater tot aan de sproeiwaterkleppenstations. 

Activering

Discharge of the extinguishing water via nozzles

De branddetectie vindt afgestemd op het risico en de omgeving plaats met elektrische, pneumatische, hydraulische of handmatige activeringselementen. Zodra de branddetectie in de beveiligde zone een brand gedetecteerd, wordt het betreffende sproeiwaterklepstation aangestuurd en geopend. Het bluswater komt nu via de sproeiers terecht in de bluszone, bindt de verbrandingswarmte en koelt het brandende materiaal. Minimax sproeiwaterblusinstallaties met elektrische aansturing kunnen via een afstandsbediening (optioneel) snel gesloten worden, om de waterstroming na een succesvolle blusoperatie snel te beëindigen

Gerelateerde technologieën