Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Sproeiwaterblusinstallaties worden hydraulisch, pneumatisch of elektrisch geactiveerd en verdelen via open sproeiers bluswater in de gehele beveiligde zone. Zo bestrijdt u branden in ruimtes en installaties betrouwbaar, zelfs wanneer met een bijzonder snelle branduitbreiding rekening moet worden gehouden. Zo nodig kan aan het bluswater een filmvormend schuimmiddel worden toegevoegd. Sproeiwaterblusinstallaties worden ook geïnstalleerd om door middel van watersluiers een verspreiding van de brand naar nabije ruimtes te verhinderen of door beregening bijzonder bedreigde inrichtingen te koelen.

 • De snelle oppervlaktedekkende brandbestrijding verhindert een snelle uitbreiding van de brandbestrijding
 • Geminimaliseerde brandschade en bedrijfsuitvaltijden ter verzekering van het bestaan van uw onderneming
 • Hoge flexibiliteit bij vormgeving en uitvoering
 • Milieuvriendelijke vermindering van rook en schadelijke stoffen
 • Gunstigere vormgeving van gebouwen en flexibelere benutting van gebouwen mogelijk
 • Het natuurlijke blusmiddel water is goedkoop en onbegrensd beschikbaar
 • Na het blussen zijn Minimax sproeiwaterblusinstallaties snel weer gereed voor gebruik

Opbouw

1
Sprinklerpomp
2
Pompenschakelkast
3
Ruimtebeschermingssproeier
4
Drukhoudpomp
5
Sproeikop
6
Brandmeldercentrale
7
Bufferreservoir
8
Persluchtvoeding
9
Piektank
Construction of Deluge systems
 1. Sprinklerpomp
 2. Pompenschakelkast
 3. Ruimtebeschermingssproeier
 4. Drukhoudpomp
 5. Sproeikop
 6. Brandmeldercentrale
 7. Bufferreservoir
 8. Persluchtvoeding
 9. Piektank

Functie

Sproeiwaterkleppenstation

View of the spray water valve station

Alle te beschermen delen van het gebouw zijn door een net van leidingen met open bluskoppen voorzien, die in meerdere bluszones worden ingedeeld. In de stand-bystatus staat het bluswater tot aan de sproeiwaterkleppenstations. 

Activering

Discharge of the extinguishing water via nozzles

De branddetectie vindt afgestemd op het risico en de omgeving plaats met elektrische, pneumatische, hydraulische of handmatige activeringselementen. Zodra de branddetectie in de beveiligde zone een brand gedetecteerd, wordt het betreffende sproeiwaterklepstation aangestuurd en geopend. Het bluswater komt nu via de sproeiers terecht in de bluszone, bindt de verbrandingswarmte en koelt het brandende materiaal. Minimax sproeiwaterblusinstallaties met elektrische aansturing kunnen via een afstandsbediening (optioneel) snel gesloten worden, om de waterstroming na een succesvolle blusoperatie snel te beëindigen

Toepassingen

Onze watersproeisystemen worden gebruikt om ruimtes en objecten te beschermen en zijn geschikt voor binnen- en buitenopstelling. Watersproeisystemen zijn de aangewezen oplossing voor de bescherming van objecten die preventieve koeling of snelle brandbestrijding vereisen. De grondige kennis en correcte toepassing van relevante richtlijnen, het gebruik van de goedgekeurde producten en gekwalificeerd personeel voor ontwerp en installatie garanderen uw veiligheid.

Gasturbines
Gas turbines

Beschermingsgebied

De gasturbine vormt de kern van de gas- en stoomkrachtcentrale. De hoofdcomponenten daaraan zijn vanwege de geluidsbescherming ondergebracht in een geluidskap ondergebracht.

Risico's

 • Hete oppervlakken waaraan smeerolie kan ontbranden
 • Hoge brandbaarheid

Brandbeveiliging

Kooldioxideblusinstallaties zorgen voor de snelle residuloze brandblussing – ook in moeilijk toegankelijke zones. Bij grote turbines worden vaak lagedruk CO₂-blusinstallaties toegepast, omdat er op grond van de vloeibare opslag maar weinig ruimte voor veel blusmiddel nodig is. Als alternatief bieden Minifog ProCon XP hogedruk watermistblusinstallaties een betrouwbare brandveiligheid. Vergeleken met klassieke sproeiwaterblusinstallaties kan Minifog ProCon XP met ca. 95% minder bluswater toe. Deze extreem geringe waterinzet vermindert het gevaar van waterschade en van het thermisch kromtrekken van hete machinedelen tot een minimum. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie met UniVario vlammen- en waarschuwingsmelders.

Hydraulische ruimtes
Hydraulics rooms

Beschermingsgebied

In hydraulische ruimtes worden de voor het persproces vereiste krachten opgewekt. Daartoe zijn hydraulische aggregaten nodig die bestaan uit hydraulische olietanks aandrijfmotoren en pompen. Dergelijke inrichtingen bevinden zich in de regel in een gesloten hydraulische ruimte onder de pers.

Risico's

 • Lekkages aan olievoerende leidingen of asafdichtingen
 • Hete oppervlakken van de aggregaten
 • Olieafzettingen die ontvlammen

Brandbeveiliging

Minifog ProCon watermistblusinstallaties zorgen voor een betrouwbare brandveiligheid van hydraulische aggregaten. Als er gevoelige elektronische apparatuur aanwezig is, bieden kooldioxideblusinstallaties als alternatief een residuloos blussen. De branddetectie en activering van de Minifog ProCon watermistblusinstallaties en kooldioxideblusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem met UniVario vlammen- en warmtemelders.

Noodstroomaggregaten
Emergency power generators

Beschermingsgebied

Noodstroomaggregaten zijn vaak in afzonderlijke ruimtes ondergebracht. Bij een stroomuitval zorgen deze dat de elektrische voeding in stand blijft, houden zij het bedrijf overeind en verhinderen zij financiële schade door een bedrijfsuitval.

Risico's

 • Dieselbrandstof die aan hete oppervlakken ontvlammen kan
 • Ontsnappende smeerolie door lekkages

Brandbeveiliging

Voor de installatiebescherming van het noodstroomaggregaat zijn de Minifog ProCon watermist blusinstallaties geschikt. Deze kunnen op de sprinklerinstallaties aangesloten worden die voor de beveiliging van het gebouw bestemd zijn en zij bestrijden door open watermistsproeiers snel en effectief de brand. De activering van de Minifog ProCon watermist blusinstallaties vindt plaats door een brandmeldsysteem, dat voor de branddetectie UniVario vlammen- of waarschuwingsmelders inzet.

Proefopstellingen
Test stands

Beschermingsgebied

Proefopstellingen worden in een autofabriek voor verschillende doelen ingezet: Motorproefopstellingen dienen voor het onderzoek van de basisparameters van een motor. Simulatieproefopstellingen bootsen externe invloeden op afzonderlijke componenten na, zoals bijzondere temperatuurschommelingen of trillingen, testopstellingen controleren regelmatig de kwaliteit van de voertuigen.

Risico's

 • Extreme belastingen van de testproducten
 • Ongewilde oververhitting

Brandbeveiliging

Kooldioxideblusinstallaties blussen testopstellingen residuloos met koelende werking. Motorproefopstellingen worden betrouwbaar door Minifog ProCon XP watermistblusinstallaties tegen brand beveiligd. Voor de branddetectie en activering van de kooldioxideblusinstallaties en Minifog ProCon XP watermistblusinstallaties worden brandmeldinstallaties met intelligente UniVario vlammen- en warmtemelders of HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders ingezet.

Transformatoren
Transformers

Beschermingsgebied

Transformatoren zorgen ervoor dat de stroom voor distributie in het net klaarstaat. Zij vormen het verbindingselement tussen de turbine, de generatoren van de turbine en het net. Gewoonlijk bestaan zij uit de componenten: transformatorbehuizing met koeler, oliecompensatietanks en oliegevulde isolatoren.

Risico's

 • Kortsluitingen binnenin de transformatoren
 • Oververhitting
 • Ontsnappende olie

Brandbeveiliging

Al bij het ontstaan van een oververhitting wordt de transformator automatisch uitgeschakeld om uitbraak van brand te verhinderen. De basis voor de brandveiligheid vormt de Buchholzbeveiliging. Deze zorgt voor de tijdige detectie van de noodzakelijke koeling voor door hitte in gevaar gebrachte componenten. De door Minimax volgens nieuwe inzichten, veiligheidsdoelstellingen en testconcepten ontwikkelde oplossing TrafoProtect voltooid het concept. De UL-toegelaten speciale sproeiers, Viking model A en model C-1 realiseren bij activering een gelijkmatige waterverspreiding. Hierbij worden expliciet de veiligheidsdoelen “control” (beheersing) en “suppression” (onderdrukking) succesvol bereikt. Daarbij kan ten opzichte van klassieke sproeiwaterblusinstallaties onder andere het waterverbruik duidelijk gereduceerd worden. Een brandmeldsysteem activeert de blusinstallatie.

Machine tool
Machine tool

Beschermingsgebied

Machine tools are used for different stages of processing such as drilling, turning, grinding or milling. These are often enclosed machine tools that consist of a work area, transport area and exhaust system. Depending on the material, two processing methods are differentiated: wet processing with the use of cooling lubricants containing oil and dry processing for working workpieces made of light metals.

Risico's

 • Unintentional build-up of heat
 • Easily ignited coolants and lubricants
 • Potentially explosive atmospheres at certain dust concentration levels
 • Metal fire during dry working

Brandbeveiliging

Carbon dioxide extinguishing systems are suitable for wet working. The extinguishing nozzles may for enclosed machine tools be installed directly within the housing so that a fire can be extinguished precisely and without leaving a residue. An alternative to this is offered by the water-saving Minifog ProCon XP water mist extinguishing system. The use of Oxeo extinguishing systems with argon extinguishing agent is the right choice for the dry working of light metals. With the extremely inert noble gas argon, interaction with burning metal is excluded. The release of the extinguishing systems is via a fire detection system, in addition to which the fire detection control panel can send signals to control the equipment.

VdS - Confidence through Safety
FM Global

Gerelateerde technologieën