Experts in fire protection
brandbestrijdingsturbine
december 1, 2020 - Technologies

MXOne: de krachtige brandbestrijdingsturbine

Innovatieve brandbeveiliging met watermist vanaf een veilige afstand

Minimax lanceert de blusturbine MXOne. Dit unieke systeem heeft een werkbereik van 360 ° en maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig een watermist aan te brengen vanaf een grote, veilige afstand. Bij brand neemt de nevel enorm veel energie op, koelt bijzonder effectief en bereikt beter verborgen vuurbronnen dan klassieke monitoren. Het bindt rookgassen, verontreinigende stoffen en geuren en kan zijn efficiëntie snel uitoefenen over grote oppervlakken. De effectiviteit van de turbine is onderzocht en bevestigd in brandtesten op ware grootte, uitgevoerd door onafhankelijke instanties.

De MXOne kan worden gebruikt met drinkwater, zeewater en met of zonder schuimtoevoeging. Sproeipatronen kunnen variëren van een fijne waternevel tot een volle straal. Het brandbestrijdingssysteem bereikt een debiet van maximaal 4.000 liter per minuut. De MXOne kan volledig automatisch of handmatig via een afstandsbediening op een hotspot worden gericht. Dankzij een slim besturingssysteem kan één turbine afwisselend water leveren aan twee of meer aangrenzende gebieden. Hierdoor kunnen meerdere branden parallel worden bestreden of kunnen nabijgelegen door brand bedreigde voorzieningen gericht worden gekoeld. De turbine kan eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd en is geschikt voor gebruik in ruimtes met temperaturen van -25 ° C tot + 60 ° C.

Een doorslaggevende innovatie: de blusafstand
De MXOne heeft het unieke vermogen om van grote afstand een brand te bestrijden met watermist. De turbine kan de gevoeligheid van kleine druppeltjes voor externe factoren zoals zijwind of tegenwind compenseren met behulp van een slim besturingssysteem en door het activeren van een ondersteunende luchtstroom. Bovendien kan het systeem flexibel worden aangepast om vrijwel elke uitdaging van verschillende brandscenario's aan te gaan.

Efficiënte brandbestrijding met watermist
Bij het blussen van een brand met een watermist wordt het water onder hoge druk verneveld, waardoor de kleinste waterdruppels worden gevormd, welke een groter reactieoppervlak hebben om warmte te absorberen. Wanneer water verdampt, wordt het volume vele malen vergroot, waardoor de zuurstof bij de bron van de brand wordt weggedrukt. Dit verstikkende effect bestrijdt het vuur direct. Het verkoelende aspect van de watermist beschermt mensen en eigendommen tegen de effecten van hitte. Hierbij zijn het watervolume dat tijdens de brandbestrijding wordt verbruikt, evenals de gevolgschade die door dit water wordt veroorzaakt, extreem laag.

Maximale flexibiliteit in positionering en toepassing
De controle en aansturing van de blusturbine kan als volgt volledig automatisch gebeuren: Informatie van minimaal twee brandmelders (bijv. UniVario industriële brandmelders of infraroodcamera's) wordt beoordeeld in het brandmeld- en bedieningspaneel en de locatie van de bron van de brand wordt nauwkeurig bepaald al voordat de MXOne wordt geactiveerd. Als alternatief is handmatige bediening van de turbine altijd een optie. Zowel stationaire als mobiele besturingsvarianten kunnen worden geïmplementeerd volgens de eisen van de exploitant.

Meer info