Experts in fire protection

Overzicht van de voordelen

Sprinklerinstallaties detecteren en melden branden en activeren zelfstandig het blusproces met water. Daarbij maakt deze het principe van het selectieve blussen uiterst effectief. In geval van brand openen zich alleen de sprinklers die zich in de onmiddellijke nabijheid van de brand bevinden. Hiermee wordt de brand onmiddellijk met water bestreden. De andere sprinklers blijven gesloten. Sprinklerinstallaties bieden betrouwbare brandveiligheid voor gebouwen en industriële installaties. Bij bijzondere brandrisico's kan bij het bluswater ter verhoging van de blussende werking een filmvormend schuimmiddel bijgemengd worden.

 

Klassieke sprinklerinstallaties

 • Mensen, bedrijfsmiddelen en de omgeving worden beschermd, het verlies van klanten en marktaandelen na een brand wordt vermeden
 • Het principe van het selectieve blussen maakt sprinklerinstallaties uiterst effectief en zorgt voor een zorgzame inzet van de natuurlijke hulpbron, water
 • Sprinklerinstallaties scheppen architectonische vrije ruimtes en verlichten de bedrijfsmatige procedures, want in vele gevallen vormen zij een betaalbaar alternatief voor extra brandwanden
 • De inzet van water in geval van brand verminderd ook de rook en schadelijke stoffen en beschermt zo het milieu
 • Na het blussen zijn sprinklerinstallaties snel weer gereed voor gebruik

 

Minimax sprinklerinstallaties serie 12.0

 • Standaard elektrische alarmering: grotere afstand tot het alarmeringsmiddel, geen doorbreuken voor waterleidingen, geen afvoer van uittredend afvalwater, snellere wekelijkse alarmtests met een geringer waterverbruik
 • Standaard elektrische monitoring van functierelevante installatiecomponenten in de individueel adresseerbare ringbus evenals de signalering en lokalisatie van fouten bij de bediening, kritieke operationele statussen, of technische defecten
 • MonitoringPlus: De onderhoudsherinneringsfunctie helpt de functionaliteit door regelmatige onderhoudsmaatregelen te verzekeren, aansprakelijkheidsrisico's te verminderen en garantieproblemen te vermijden
 • Nog meer zekerheid: Door de bufferbatterij in de ESS 5000 blijft ook bij netuitval de functie van de pompstartdrukschakelaar tot 30 uur behouden. Daarmee kan de koppeling aan een noodstroomsysteem wezenlijk eenvoudiger uitgevoerd worden
 • Aantrekkelijke uitbreidingsopties: bijv. doormelding van alarmen en storingen, integratie van brandmelders, aansturing van waterblusinstallaties, verbinding met andere brandmeldcentrales

Opbouw

1
Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
2
Persluchtwatertank
3
NAV-station
4
Droge installatie voor ruimtes die aan vorst blootstaan
5
Sprinklerpomp
6
TAV-station
7
Bufferreservoir
8
Schakelkast
Construction of a sprinkler system
 1. Natte installatie voor vorstveilige ruimtes
 2. Persluchtwatertank
 3. NAV-station
 4. Droge installatie voor ruimtes die aan vorst blootstaan
 5. Sprinklerpomp
 6. TAV-station
 7. Bufferreservoir
 8. Schakelkast
Sprinkler system in the industry

Functie

Afgestemd systeem

Een sprinklerinstallatie doorkruist alle beschermde delen van het gebouw met een buizennet met sprinklers. In bedrijfsklare toestand sluit een met vloeistof gevulde glazen ampul de sprinkler af. Als de luchttemperatuur door brandwarmte een vastgelegde drempelwaarde overschrijdt dan breekt de zich uitzettende vloeistof de ampul waardoor de sprinkler in werking treedt. Het bluswater botst op de sproeischotel die het gelijkmatig over de brandhaard verdeelt. Daarbij wordt het vuur in de regel al met weinig sprinklers geblust en blijft de schade tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd volgt de alarmering van interne en externe reddingskrachten. 

De elektronische schakelkast ESS 5000 dient zowel als besturingskast voor de elektrisch aangedreven sprinklerpompen maar heeft ook een bewakingsfunctie. Afhankelijk van de uitvoering kan deze zowel bij de voeding van de sprinklerpomp uit maar één elektrisch net, als ook bij redundante voeding door een noodstroomnet ingezet worden. Optioneel kan de ESS 5000 ook voor bepaalde brandmeld- en blussturingsfuncties benut worden.

Installatievarianten

Bij natte installaties is het buizennet volledig gevuld met water dat onder druk staat. Als de sprinklerampullen barsten vanwege de brandwarmte stroomt het water er onmiddellijk uit. 

In ruimtes die aan een vorstrisico of hoge temperaturen blootstaan worden droge installaties toegepast. Hier zijn de sprinklerbuizen met perslucht of stikstof gevuld. Het bluswater staat tot aan het droogalarmklepstation. Door de drukverlaging bij het openen van de sprinkler opent zich automatisch de droogalarmklep, het buizennet wordt met water gevuld en het water komt er bij de sprinkler uit. 

Voorgestuurde droge installaties zijn een combinatie van brandmeld- en sprinklerinstallatie. Waterschade, bijv. in het geval van een ongewilde beschadiging van een sprinkler worden vermeden – want voordat het bluswater eruit komt, moet ook het brandmeldsysteem aanspreken. Deze aanvullende brandmeld- en blussturingsfunctie wordt in Minimax sprinklerinstallaties van de ESS 5000 overgenomen. Als er zich een sprinkler opent, zonder dat het brandmeldsysteem aanspreekt, dan wordt er via de elektrische monitoring op de ESS 5000 een betreffende storingsmelding getoond.

Revisieafsluiter

Minimax adviseert om zowel in natte als ook droge installaties revisieafsluiters aan te brengen boven de alarmklepstations. Het gebruik van revisieafsluiters vermijdt dat in het kader van het periodieke onderhoud (halfjaarlijks of jaarlijks) van de alarmkleppen het sprinklerbuizensysteem afgetapt en weer gevuld moeten worden. Hiermee zijn de daartoe vereiste bedrijfsonderbrekingen wezenlijk korter. Bij natte installaties worden aanzienlijke watervolumes gespaard en het corrosiegevaar in het buizennet boven de alarmkleppen verminderd, omdat er geen toevoer van zuurstofhoudend schoon water volgt. 

Als aan het water oplossingen worden toegevoegd voor corrosiebescherming of voor andere doeleinden, dan kunnen bovendien de vervangingskosten voor deze oplossingen bij het opnieuw vullen worden uitgespaard. Bij droge installaties zijn revisieafsluiters met name dan nuttig als het ter vermijding van corrosie met stikstof in plaats van met perslucht is gevuld.

Toepassingen:

Sprinklerinstallaties worden vaak toegepast in nieuwbouw, maar kunnen ook achteraf in bestaande beschermde gebieden worden geplaatst, bijvoorbeeld vanwege geplande gebruikswijzigingen.

Diepvriesmagazijn
Refrigerated storage

Beschermingsgebied

Diepvriesmagazijnen zijn voor alles in de levensmiddelenindustrie en in de bijbehorende handel verspreid. De opgeslagen waren en goederen worden hier bij temperaturen van tot ca. –40 °C bewaard. De noodzakelijke warmte-isolatie kan uit onbrandbare isolatiematerialen met verschillend brandgedrag, vaak in de vorm van sandwichelementen bestaan. In diepvriesmagazijnen overheerst het gebruik van opslag in magazijnrekken.

Risico's

 • Droge lucht bevordert een snelle uitbreiding van de brand
 • Grotere brandbaarheid ontstaat bij het gebruik van brandbare isolatiematerialen
 • Ingezet water kan zonder bijmenging van een vorstbeschermingsmengsel snel in ijs veranderen

Brandbeveiliging

In diepvriesmagazijnen vormen Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen de ideale oplossing, omdat de voorwaarden voor hun inzet – geen langdurige aanwezigheid van personen in het magazijn, zeer dichte schil van het gebouw en geringe toevoer van frisse lucht door afvoer of aanvoer van nieuwe goederen – voor het behoud van de koude in elk geval nagestreefd worden. Bovendien bieden zij bijvoorbeeld de perfecte bescherming bij opslag van rook- en temperatuurgevoelige levensmiddelen. Oxeo Prevent brandvermijdingssystemen worden meestal in combinatie met HELIOS AMX5000 aanzuigrookmelders bij zeer gevoelige instelling voor vroege branddetectie ingezet. Verwarmde aanzuigopeningen beveiligen de functie van diepvriesruimtes continu. Een smeulende brand zal zich dankzij Oxeo Prevent niet tot een open brand ontwikkelen – maar zonder vroege branddetectie blijven brand en brandoorzaak langdurig onbekend. Als alternatief kunnen sprinklerinstallaties gebruikt worden – hier bij voorkeur uitgerust met ESFR-sprinklers. Als er boven het plafond van de koelruimte een vorstvrije tussenruimte met voldoende plaats beschikbaar is, zijn hangende Viking ESFR droge sprinklers aan te bevelen. Met Minimax System PipeGuard Antifreeze kunnen sprinklerinstallaties in diepvriesmagazijnen tot -40°C worden ingezet.

Hops en verkooplocaties
Shops

Beschermingsgebied

Vaak bestaat op een verkooplocatie een bijzonder hoge architectonische vereiste: Duur uitgevoerde ingangsruimtes uit diverse materialen evenals een omvangrijke verlichtingsinstallatie en open constructies vormen geen uitzondering. Bovendien versterken atriums en open galerijen het exclusieve verschijningsbeeld. Karakteristiek voor alle verkooplocaties is het geregelde bezoekersverkeer en de daaraan verbonden hoge vereisten aan de veiligheid van personen.

Risico's

 • Allerlei licht ontvlambare waren
 • Kortsluitingen aan permanent functionerende presentatieapparaten
 • Defecten aan verlichtingssystemen
 • Brandstichting

Brandbeveiliging

Undercover sprinklers bieden zich vooral bij de inzet van een sprinklerinstallatie aan. Zij passen harmonisch en onopvallend bij het uiterlijk van het plafond. Daarmee staat betrouwbare brandveiligheid niet in tegenspraak tot de hoge eisen aan esthetische vormgeving en uitrustingsniveau van representatieve shops en verkooplocaties.

Opslagruimtes

Beschermingsgebied

Opslagruimtes dienen voor de opslag van allerlei materialen. Vaak worden de verbruiksartikelen van de dagelijkse kantoorbehoeften, hygiënische artikelen of reinigingsmiddelen opgeslagen. In andere opslagruimtes worden daarentegen gereedschappen, digitale apparatuur of verkoopvoorraden bewaard. Voor levensmiddelen kan ook een opslag in geïntegreerde diepvriescellen of -ruimtes noodzakelijk zijn.

Risico's

 • Kortsluitingen in distributiekasten of kabeltracés
 • Onachtzaam weggegooide restanten van sigaretten
 • Hoge brandbaarheid door concentratie van opgeslagen goederen in een krappe ruimte

Brandbeveiliging

Sprinklerinstallaties zijn in logistieke zones vaak de eerste keuze. Bij de klassieke varianten worden de sprinklers zowel aan het plafond als ook in de rekken geïnstalleerd. Als diepvriescellen in een magazijnruimte geïnstalleerd zijn, dan kunnen deze door de inzet van droge sprinklers op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. De kleine slangenhaspelkast van Minimax Mobile Services spaart op grond van zijn compacte constructie waardevolle opslagruimte en is daarom ideaal geschikt voor toepassing in logistieke zones. 

Productie- en montagehallen
Production and assembly halls

Beschermingsgebied

Karakteristiek voor productie- en montagehallen zijn grootschalige gebouwen met meerdere verdiepingen, die de nodige plaats aan machines en installaties bieden. Vaak zijn dergelijke hallen niet verder bouwkundig onderverdeeld en zijn afzonderlijke delen door volautomatische transportsystemen met elkaar verbonden.

Risico's

 • Technische defecten zoals kortsluitingen aan productiesystemen
 • Licht ontvlambare materialen
 • Snelle branduitbreiding door open vlakken en onderlinge verbinding door de transportsystemen

Brandbeveiliging

Sprinklerinstallaties vormen voor productie- en montageruimtes vaak de ideale keuze. Het principe van het selectieve blussen voldoet het beste aan de vereisten. Bij een productie- en montagehal wordt niet het totale oppervlak bij activering met water bedekt.

Verblijfs- en kantoorruimtes
Offices

Beschermingsgebied

Medewerkers en gasten houden zich regelmatig op in kantoren, vergaderruimtes en kantines. Als schuilmogelijkheden van het personeel dienen bovendien pauze- en rookruimtes evenals kantines. Gangen doortrekken als hoofdverkeersweg het totale gebouw.

Risico's

 • Defecten aan elektrische apparaten zoals beamers en computers
 • Oververhitting van de verlichting
 • Kortsluitingen aan drankenautomaten

Brandbeveiliging

Minifog EconAqua watermistblusinstallaties bieden plaats en waterbesparende brandveiligheid en kunnen op een aanwezige sprinklerinstallatie aangesloten worden. In hogere ruimtes zorgen sprinklerinstallaties voor een betrouwbare brandveiligheid. 

VdS - Confidence through Safety
FM Global

Gerelateerde technologieën